ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ…

Share:

κ. Διευθυντά,

Σὲ πολλά μᾶς ἔχει συνηθίσει, δυστυχῶς, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Χατζηνικολάου, ὁπότε ὁποιαδήποτε ἐνέργειά του ἢ λόγος του ἔπαυσε πλέον νὰ ἀποτελεῖ εἴδηση ἢ ἔκπληξη. Ἀλλά, αὐτὰ ποὺ ἐτόλμησε καὶ εἶπε σὲ πρόσφατη συνέντευξή του στὴν δημοσιογράφο κα Μαρία Γιαχνάκη, στοιχεῖα τῆς ὁποίας παραθέτουμε παρακάτω, εἶναι τόσο φοβερά, ποὺ οὔτε ἐμεῖς δὲν τὸ περιμέναμε…

Εἴδαμε, λόγου χάριν, τὶς παλινωδίες του στὸ θέμα τοῦ «κορωνοϊοῦ», ποὺ πρῶτος, μὲ δελτίο τύπου στὶς 10 Μαρτίου 2020, ἀρχῆς γενομένης μάλιστα, ἀπὸ τὴν 1η ἑβδομάδα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ἔλαβε περιοριστικὰ μέτρα στὴν Ἐπισκοπὴ του περιορίζοντας καὶ καταργώντας ἀκόμη καὶ ἀκολουθίες (κατανυκτικοὺς ἑσπερινοὺς – προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες) πολὺ πρὶν ἐξαγγελθοῦν τὰ κυβερνητικὰ μέτρα, καὶ ὅταν διεπίστωσε ὅτι εἰσέπραξε τὴν ἀποστροφὴ καὶ τὴν δυσαρέσκεια τοῦ ποιμνίου του, τότε αἴφνης ἄλλαξε «ρότα» καὶ μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας (30.03.2020) κατεδίκασε τὶς κυβερνητικὲς ἐνέργειες, ὡς ἀπηνῆ διωγμὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας…

Ἀλλά, ὅλα αὐτά, ὠχριοῦν μπροστὰ στὴν βαρυτάτη ὕβρι καὶ βλασφημία, ποὺ ἐξεστόμισε στὴν πρόσφατη συνέντευξή του, ποὺ προαναφέραμε, στὴν δημοσιογράφο κα Μαρία Γιαχνάκη καὶ ποὺ μπορεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ τὴν ἀναζητήσει, στὸν ἱστότοπο τῆς Μητροπόλεώς του καὶ στὸ διαδικτυακὸ κανάλι youtube (youtube.com).

Ἐν πρώτοις, διετύπωσε ἀθεολόγητες θέσεις, ὅπως γιὰ παράδειγμα: «…προκρίνω τὴν Ἐκκλησία (ὑπονοώντας μᾶλλον τὴν Ἱερὰ Σύνοδο) καὶ ψηφίζω τὸ λάθος», (χρονικὸ σημεῖο τοῦ βίντεο, μετὰ τὸ 52:20’) καὶ ἀνακρίβειες καὶ ἡττοπαθεῖς ἀναλήθειες, ἐπικαλούμενος τὸ 12ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως ἰσχυριζόμενος ὅτι στὸ συγκεκριμένο κεφάλαιο προαναγγέλλεται ἡ ἧττα τῶν πιστῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστο… Εἶπε χαρακτηριστικά: «…ἐδόθη αὐτῷ, τοῦ δόθηκε στὸν Ἀντίχριστο ἡ δυνατότητα νὰ νικήσει καὶ τοὺς πιστούς, θὰ νικηθοῦμε…» …! Ἀντίθετα, ὅποιος διαβάσει τὸ συγκεκριμένο κεφάλαιο, θὰ διαπιστώσει ἀφ’ ἑνὸς τὴν καταστροφικὴ ἧττα τοῦ διαβόλου εἰς τὸν Οὐρανὸ ἀπὸ τὶς Ἀγγελικὲς Δυνάμεις μὲ ἡγέτη τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαὴλ καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὴν προαναγγελία τῆς ΝΙΚΗΣ τῶν Χριστιανῶν κατὰ τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος, παρὰ τὸ μένος καὶ τὴν λύσσα μὲ τὴν ὁποία πέφτει ἐπάνω τους στὴν Γῆ, στὸ τέλος νικᾶται κατὰ κράτος!!!

Τὸ ἀμέσως ἑπόμενο, ποὺ ἐξεστόμισε, ἀποτελεῖ βαρυτάτη ὕβρι καὶ βλασφημία… Τὸ ἀποτυπώνουμε, ὅπως ἀκριβῶς τὸ εἶπε, μὲ πολὺ δέος καὶ συστολή: «…Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΚΗΘΗΚΕ, ἀλλὰ ὁ ληστὴς Τὸν Ὡμολόγησε…»…! (Βλ. ἀπὸ τὸ 37:30’ λεπτό τῆς συνέντευξης καὶ μετά).

Τί χειρότερη διαστροφὴ καὶ ὕβρις τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἀπὸ αὐτή;;; Εἶναι δυνατὸν ὁ Κύριός μας, ποὺ ἐπάνω στὸ Σταυρὸ ὡλοκλήρωσε τὴν νίκη Του κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐσφράγισε ὁλόκληρο τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο Του μὲ τό: «Τετέλεσται», νὰ «νικήθηκε»;;; Τότε, πῶς ὁ Σταυρὸς εἶναι «Δύναμις Θεοῦ» κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ καύχημα τῶν Χριστιανῶν καὶ «ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου» ποὺ ὅταν τὸν ἀτενίζει φρίττει καὶ τρέμει;;; Ὁ Εὐαγγελικὸς καὶ Ἀποστολικὸς λόγος εἶναι ἁπλὸς καὶ κρυστάλλινος καὶ σαφής: «Ἠμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν Ἐσταυρωμένον» (Α΄ Κορινθ. Α΄, 23) καὶ μάλιστα, «οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις» (Α΄ Κορινθ. Β, 4)!!!

Ἀντιθέτως ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας «κηρύσσει» ἀντιευαγγελικὲς ἀμπελοφιλοσοφίες, γεμάτες ἔπαρση καὶ ἀλαζονεία…

Ἕνα τελευταῖο ποὺ ὀφείλουμε νὰ σημειώσουμε μέσα ἀπὸ τὸ ἀντιφατικὸ ἐπισκοπικὸ παραλήρημα, εἶναι ἡ πλήρης διαστροφὴ τῆς ὁμολογίας τοῦ μετανοημένου ληστῆ. Εἶναι δυνατόν, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος νὰ ὁμολογεῖ ὡς Κύριο καί Βασιλέα του, ἕνα… ἐσταυρωμένο νικημένο;;;

Οὔτε καὶ οἱ μεγαλύτεροι αἱρεσιάρχες δὲν διανοήθηκαν νὰ διατυπώσουν τέτοια ὕβρι κατὰ τοῦ Θεανδρικοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ ἐχθροί του δὲν ἐτόλμησαν, νὰ ὁμιλήσουν γιὰ ἧττα τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στὸ Σταυρό…

Ἀτυχῶς, τὰ ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὰ ὄργανα, δὲν μᾶς ἔχουν συνηθίσει στὸ νὰ ἐπεμβαίνουν καὶ νὰ ἀποκαθιστοῦν τὶς διάφορες ἐκτροπὲς τῶν ἀρχιερέων…

Ἐδῶ, ὅμως, πρόκειται γιὰ κάτι τὸ φοβερὸ καὶ πρωτάκουστο, καὶ ὀφείλουν ΑΜΕΣΑ νὰ ἐπιληφθοῦν τῆς συγκεκριμένης περιπτώσεως καὶ νὰ δώσουν τὴν πρέπουσα καὶ ὁριστικὴ λύση.

Μετὰ τιμῆς

Γεώργιος Ντόνας

Οἰκονομολόγος, Ὑποπτέραρχος ἐ.ἀ.

καὶ φοιτητὴς Θεολογίας

Previous Article

Ἡ νέα κανονικότητα!

Next Article

ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ