Βεσσαραβίας: Ὄχι ἀναστολὴ τῶν ἀκολουθιῶν

Share:

Ἀντιδράσεις παρουσιάζονται καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν κατὰ τῶν μέτρων ποὺ πλήττουν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωήν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα pentapostagma.gr τῆς 14ης Μαρτίου 2020:
«Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Τζιχινάου καὶ Μητροπολίτης Βεσσαραβίας κ. Πέτρος, τόνισε πὼς “συμφωνοῦμε μὲ τὰ μέτρα κατὰ τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅμως διαφωνοῦμε μὲ τὴν ἀναστολὴ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν”.
Χθές, ἡ Ἔκτακτη Ἐπιτροπὴ Δημόσιας Ὑγείας τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας ἀποφάσισε τὴν ἀναστολὴ ὅλων τῶν θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στὸ πλαίσιο τῆς λήψης μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.
«Θεωροῦμε γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχαμε ἐρωτηθεῖ γιὰ τὴ λήψη μιᾶς τέτοιας ἀπόφασης», ἐπισημαίνει, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐνῷ ἀναφέρει πὼς ὕστερα ἀπὸ τὴ λήψη αὐτῆς τῆς ἀπόφασης πολλοὶ ἦταν οἱ πιστοὶ ποὺ ἀντέδρασαν σὲ αὐτὸ τὸ μέτρο, καθὼς τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι τὸ ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν.
Τὴν ἴδια ὥρα, τόσο τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας ὅσο καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Τζιχινάου ἔχουν δώσει ὁδηγίες πρὸς τοὺς κληρικοὺς νὰ ἐνημερώνουν τὸ ποίμνιο, ὥστε νὰ τηρεῖ τὰ μέτρα ὑγιεινῆς ποὺ ἔχουν ληφθεῖ».

Previous Article

Πανδημία κορωνοϊού: Είμαστε μπροστά σε ένα φιάσκο;

Next Article

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὡραῖος παράδεισος

Διαβάστε ακόμα