Βλάσφημον θράσος ἀπὸ τὴν Τουρκίαν καὶ διὰ τὴν Ἱ. Μονὴν τῆς Χώρας

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τὸ βλάσφημο θράσος τῶν Τούρκων τώρα στρέφεται καὶ ἐναντίον τῆς Μονῆς τῆς Χώρας.  Ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση οἱ μωαμεθανοί, ὅτι ὅταν συνοχλοῦνται στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ποὺ βεβηλώνουν, ὅτι δῆθεν προσεύχονται. Οἱ ὄχλοι τῶν μωαμεθανῶν ποὺ μαζεύονται, γιὰ νὰ βεβηλώσουν Ἱεροὺς Ναούς, θυμίζουν ἁπλὰ ἀγριεμένο ἀσκέρι ποὺ κατακτᾶ μία πόλη. Οἱ νικητήριες κατακτητικὲς ἰαχὲς δὲν εἶναι προσευχές. Τουναντίον εἶναι ὕβρεις γιὰ τὸν Ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό. Εἴδαμε τὴν ἀγριάδα τῶν μωαμεθανῶν ποὺ βεβήλωσαν τὸν Αὔγουστο τὴν Ἁγιὰ Σοφιά.

Τὸ περιβάλλον σ’ ἕνα Ἱερὸ Ναὸ ἐμπνέει τὸν προσευχόμενο, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ ἀρχιτεκτονικὸ σταυρόσχημο τοῦ τρουλλαίου Ναοῦ. Γιατί μαζεύονται οἱ μωαμεθανοὶ νὰ “προσευχηθοῦν” σὲ Ἱεροὺς Ναοὺς ποὺ βεβηλώνουν; Ἡ ἀγριάδα καὶ οἱ ἄναρθρες κραυγὲς τοῦ μαινόμενου πλήθους τῶν μωαμεθανῶν, ὅταν συνοχλοῦνται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ποὺ βεβηλώνουν, φανερώνουν ὅτι εἰς ἄλλον “προσεύχονται”.

“Ἐγὼ ἦλθον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετε με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε (Ἰω. 5,43)», εἶπεν ὁ Κύριος. Γιὰ τοῦτο ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς γιὰ τὸ Ἰσλὰμ στὸ «Περὶ αἱρέσεων» ΡΑ΄ τονίζει ὅτι, «ἔστι δὲ καὶ  μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα λαοπλάνος θρησκεία τῶν Ἰσμαηλιτῶν πρόδρομος οὖσα τοῦ Ἀντιχρίστου”.

Δὲν ἀφήνει ὁ κορανικὸς ζόφος νὰ καταλάβουν οἱ μωαμεθανοὶ τὴ “ Χώρα τῶν ζώντων”, τὴ “Χώρα τοῦ Ἀχωρήτου”, τὸ Φῶς τῆς Μεταμόρφωσης καὶ τὴ σωτηριώδη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τοὺς βολεύει ἡ ὑπαγορευόμενη κορανικὴ κατακτητικὴ μανία, τὴν ὁποία δυστυχῶς παραβλέπει ἡ κακόδοξη ἁβρότητα.

Παλιὰ οἱ μωαμεθανοὶ κάλυπταν μὲ ἀσβέστη τὰ ψηφιδωτὰ καὶ τὶς τοιχογραφίες Ἱερῶν Ναῶν ποὺ βεβήλωναν. Τώρα καλύπτουν μὲ ροῦχα τὶς τοιχογραφίες καὶ τὰ ψηφιδωτά, γιὰ νὰ μὴ “φαίνονται”. Κρύβονται ὅμως; Τοὺς ἐνδιαφέρει πολὺ τὸ χρῆμα.  “Ἄσπρα” θέλουν, ποὺ λέγει καὶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τοὺς ἐνδιαφέρει ὁ λεγόμενος “θρησκευτικὸς τουρισμός”…γιὰ τὸ χρῆμα φυσικά.

Δὲν χάνεται ὅμως ἡ ἐλπίδα μας. Καὶ οἱ ἄνομοι Ἑβραῖοι  χλεύαζαν τὸν Χριστὸ μὲ τὸ “εἰ βασιλεύς ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ” (Ματθ. 27, 42) καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρες ἀναστήθηκε ὁ Κύριος. Τὶς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν!

Ὅσοι ὀλισθαίνουν στὴν κακόδοξη ἁβρότητα γιὰ τὸ κοράνι καὶ στὴν “ἐπιεικῆ” στάση ἀπέναντι στὸ Ἰσλάμ, ἀντιλαμβάνονται τώρα τὸ ἀτόπημά τους. Εἶναι γεγονός, πὼς μετὰ ἀπὸ τὴν πρόσφατη βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐξέλιπαν τόσο οἱ κακόδοξες εὐφημίες γιὰ τὸ κοράνι, ὅσο καὶ ἡ ἐπιεικὴς στάση ἀπέναντι στὸ Ἰσλάμ. Δυσ­τυχῶς τὸ βλάσφημο θράσος τῶν Τούρκων γιὰ τὴ Μονὴ τῆς Χώρας, ἔδειξε γιὰ μία ἀκόμα φορά τὸ κορανικὸ μένος τοὺς μωαμεθανισμοῦ.

Previous Article

17 Σεπτεμβρίου

Next Article

Ποῖος προσεβλήθη τελικά;

Διαβάστε ακόμα