Βοστώνης, Νέας Ἰερσέης, Χαλκηδόνος… τί θὰ ἀκολουθήση;

Share:

Εἰς ἀναταραχὴν εὑρίσκεται ὁλόκληρον τὸ ἑλληνορθόδοξον πλήρωμα μετὰ τὰς ἐξακολουθητικὰς τιμωρίας εἰς Ἐπισκόπους, ποὺ ἐπιβάλλει ἄνευ κανονικῶν διαδικασιῶν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Ἀπ. Ζουπανιώτη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «greeknewsonline.com» τῆς 20ης Φεβρουαρίου 2021:

«…πρόκληση ἔκανε (ἐνν. προεκάλεσε ὁ π. Ἀλ. Καρλοῦ­τσος) μὲ τὴν ἐντελῶς ἀντικανονικὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε κατὰ παραβίαση τοῦ καταστατικοῦ ζητώντας νὰ τεθεῖ ὅριο συνταξιοδότησης στοὺς ἱεράρχες. Ἀσφαλῶς καὶ ἤξερε τότε ὅτι ἡ πρότασή του ἔπρεπε νὰ ὑποβληθεῖ πρῶτα στὴν κληρικολαϊκὴ τῆς Νέας Ὑόρκης κι ἂν γινόταν δεκτή, θὰ προωθεῖτο στὸ Κληρικολαϊκὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Δὲν τὸ ἔκανε. Ἁπλὰ προτίμησε νὰ ρίξει μία βόμβα. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ἀντιδράσουν οἱ Μητροπολίτες. Ὅμως δὲν τιμωρήθηκε ὁ π. Καρλοῦτσος. Αὐτὸς ἔχει Πατριαρχικὴ ἀσυλία. Τιμωρήθηκε ὁ Μητροπολίτης Μεθόδιος, γιατί ὀργάνωσε τηλεδιάσκεψη τῶν Μητροπολιτῶν, γιὰ νὰ συζητήσουν τὸ θέμα. Ἂν οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἀμερικῆς ἀφήσουν κι αὐτὸ νὰ περάσει, εἶναι ἄξιοι τῆς τύχης τους. Ἤδη εἶναι ἀμφίβολο ἂν ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ λειτουργεῖ μὲ Σύνταγμα, καθὼς ἔχει ἀνασταλεῖ. Τὸ ἀποδεικνύει ἡ περίπτωση τῆς Νέας Ἰερσέης, ὅπου δὲν γίνεται ἐκλογή…

Οἱ σκέψεις ποὺ θὰ παραθέσω στὴ συνέχεια δὲν στηρίζονται σὲ καμία ἐνημέρωση, ἁπλὰ ἀποτελοῦν προβληματισμοὺς ποὺ δημιουργήθηκαν μετὰ τὴν πρόσφατη ἐκλογὴ τοῦ Γαλλίας Ἐμμανουὴλ στὴν γεροντικὴ Μητρόπολη Χαλκηδόνας, στὴν ὁποία ἀναδείχθηκαν ὁ μακαριστὸς Μελίτων, ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ σώφρων ἀλλὰ ἄτυχος Ἰωακείμ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀδίκως ἐκδιωχθεὶς Ἀθανάσιος. Ἕνας σοβαρὸς ἱεράρχης, τοῦ ὁποίου τὸ ἀδίκημα ἦταν νὰ μὴ ἐκδιώξει μοναχή, ὅπως ἤθελε ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος.

Οἱ γνωρίζοντες ὑποστηρίζουν ὅτι στὴν πραγματικότητα ὁ Πατριάρχης ἀναζητοῦσε πρόφαση νὰ ἐκδιώξει τὸν Ἀθανάσιο. Στὸ ἴδιο πλαίσιο τῆς δῆθεν ἀνανέωσης, ποὺ ξεκίνησε μὲ τὴν ἐκδίωξη τοῦ Σουηδίας χωρὶς νὰ ὑποβάλει παραίτηση, μετὰ τοῦ Ἑλβετίας, μετὰ τοῦ Θυατείρων, τοῦ Ἀμερικῆς κ.ο.κ. Μόνο ὁ Αὐστραλίας (ἐνν. Στυλιανὸς Χαρκιανάκης) γλύτωσε. Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν μὲ ἀμφίβολη κανονικότητα. Κατ’ ἀκρίβεια οἱ κανόνες ἔγιναν κανόνια. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Σικάγο ἔγινε κατὰ παράβαση τοῦ τριπρόσωπου, τοῦ Ἀμερικῆς χωρὶς νὰ προηγηθεῖ διαβούλευση, ὁ Νέας Ἰερσέης ἐκδιώχθηκε ἄνευ ἀπολογίας καὶ τώρα τὰ στοιχήματα εἶναι γιὰ τὸν ἑπόμενο.

Κάποιοι ἔλεγαν πὼς αὐτὰ τὰ προωθεῖ ὁ Ἐλπιδοφόρος, γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς Μητροπολίτες. Ἂν ἔπεισαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι πρέπει «νὰ βάλει τοὺς Μητροπολίτες στὴ θέση τους», ἔχει αὐτοπαγιδευθεῖ…».

Previous Article

Κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ: Ἄσμα διαβολικὸν ἠκούσθη… ἐν μέσῳ … εὐσεβείας καὶ ἁγιότητος.

Next Article

Ἡ ἐπικοινωνία εἶναι θέμα μέσων;

Διαβάστε ακόμα