Βουλευτὴς τοῦ Σύριζα ζητεῖ καθιέρωσιν χειροτονίας γυναικῶν!

Share:

ΑΛΛΟ καὶ τοῦτο: βουλευτὴς τῆς «ἀριστερᾶς» ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ καθιερώσει τὴ χειροτονία γυναικῶν! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Νὰ ἀνοίξει ἡ συζήτηση στὴν ἑλληνικὴ Ἐκκλησία γιὰ τὴ θέση τῆς γυναίκας στοὺς κόλπους της μὲ τὴν χειροτονία γυναικῶν καὶ ἄρση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τους ἀπὸ τὴν μυστηριακὴ ἱερωσύνη, προτείνει ὁ βουλευτὴς καὶ τομεάρχης Προστασίας τοῦ Πολίτη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, σὲ συνέντευξή του στὸν Flash.gr, διευκρινίζοντας ὅτι ἐκφράζει καθαρὰ προσωπικὴ ἄποψη» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ὁ ἐν λόγῳ «εὐαίσθητος» γιὰ τὸν δῆθεν «παραγκωνισμὸ τῆς γυναίκας» ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἐπειδὴ ἀποκλείεται ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη, προέρχεται, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀπὸ τὸ ἀλήστου μνήμης ΠΑΣΟΚ καὶ βρῆκε πολιτικὴ στέγη στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀμφότερα πολιτικὰ σχήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν δείξει ξεκάθαρα τὸν ἀντιχριστιανικό τους χαρακτήρα. Ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι τὰ πρῶτα ἀντιχριστιανικὰ νομοθετήματα τὰ θέσπισαν οἱ κυβερνήσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ (νομιμοποίηση τῶν ἐκτρώσεων, ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας, αὐτόματο διαζύγιο, κ.λπ.). Γιατί ἆραγε «κόβεται» ὁ ἐν λόγῳ «προοδευτικὸς ἐθνοπατέρας» γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς γυναικείας ἱερωσύνης; Μήπως ἐπειδὴ ἀγαπᾶ τήν Ἐκκλησία; Ἀσφαλῶς ὄχι! Τὸ κάνει γιὰ νὰ τὴν πλήξει! Αὐτὸ εἶναι τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τῆς «ἀριστερᾶς» καὶ ὄχι τὰ προσωπεῖα ποὺ φορᾶ κάθε φορά!

Previous Article

Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ, Η Ι. ΜΟΝΗ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ»

Next Article

Οι κινήσεις καλής θέλησης της Ελλάδας προς την Αλβανία δεν βρίσκουν ανταπόκριση

Διαβάστε ακόμα