«Βρισκόμαστε κάτω ἀπὸ καλυμμένα ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα»

Share:

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων κατὰ τὸ κήρυγμά του εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγ. Δημητρίου Συκεῶν δὲν ἐδίστασε νὰ ὁμιλήση μὲ παρρησίαν διὰ τὴν κατάστασιν ποὺ βιώνομεν καὶ νὰ δώση θάρρος εἰς τοὺς πιστούς. Ἂς καταστῆ παράδει­γμα ὁ τρόπος του πρὸς ὅλους! Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2020:

«Σήμερα ἀδελφοί μου, δὲν ζοῦμε ἀσφαλῶς στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, βρισκόμαστε ὅμως κάτω ἀπὸ κα­λυμ­μένα ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα. Ἡ ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη μας συκοφαντεῖται, περιφρονεῖ­ται, χλευάζεται καὶ διώκεται ὕπουλα. Ἀναπνέουμε μολυσμένο ἀέρα ἀπιστίας καὶ αἱρέσεων μὲ τάση ἀποστέρησης τοῦ δικαιώματος νὰ ἐξωτερικεύουμε τὸ πιστεύω μας. Μὴ κρύβομε τὴν πίστη μας «ὑπὸ τὸ μόδιον», ἀλλὰ ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ μὴ φοβόμαστε δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει ὁ Θεός. Σήμερα ποὺ ζητᾶμε βοήθεια μόνο ἀπὸ τοὺς ξένους, νὰ μὴ ξεχνᾶμε ὅτι «ὁ Θεὸς τοῦ Δημητρίου στὸν ὁποῖο πιστεύουμε εἶναι ὁ μόνος ποὺ πάντα νικᾶ καὶ τοὺς σύγχρονους Λυαίους, ὅπως ἐνίκησε ὁ Νέστορας τὸν πανίσχυρο Λυαῖο στὴν ἀρένα. Βοήθησέ μας Ἅγιε Δημήτριε νὰ ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα αὐ­τοὺς ποὺ μὲ κάθε μέσο καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία προσπαθοῦν νὰ ἀπογυμνώσουν τὴν Ἑλλάδα μας ἀπὸ τὸν Θεὸ ποὺ δὲν μᾶς πρόδωσε ποτέ!».

Previous Article

Μόνον 15, από τα 50 κρεβάτια ΜΕΘ, που δώρισε η Βουλή, λειτουργούν σήμερα

Next Article

Συνεχίζονται οι διώξεις εναντίον ιερέων!