«Βόμβα» Σεβ. Πριγκηποννήσων δια «Νέες Χώρες»

Share:

Ο Σεβ. Πριγκιποννήσων κ. Δημήτριος εδήλωσε δια τας κακώς λεγομένας «Νέας Χώρας» ότι «πάλιωσαν»! Αν «πάλιωσαν», τότε έχουν ενσωματωθή πλήρως εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος ως αναπόσπαστον κομμάτι της επικρατείας και «πάλιωσε» ομού και η πράξις του 1928. Ο κλήρος της Ελλάδος δεν έχει μόνον «αγκαλιά» αυτήν της μητρός Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και εξασφαλισμένα δικαιώματα, αντιθέτως με το Φανάρι όπου δίκαιον είναι ο,τι αυθαίρετον αποφασίσει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σημαντική η επίσημος αυτή παραδοχή από τον πρόεδρον της αντιπροσωπίας του Φαναρίου δια την επίσημον συνάντησιν με τον Υπ. Παιδείας εν όψει της αναθεωρήσεως του άρθρου 3. Παραθέτομεν απομαγνητοφωνημένον απόσπασμα από τας δηλώσεις μετά το πέρας της διασκέψεως εις το Υπουργείον της 13ης Φεβρουαρίου 2019:

«Μητροπολίτης: Καταρχάς ευχαριστούμε τον κ. Υπουργό, τον συμπολίτη μας, για την φιλοξενία του, για την αγάπη του και τον σεβασμό του προς τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προς ημάς. Είναι, προσωπικά, η τρίτη φορά που συναντώμαι με τον κύριο Υπουργό Παιδείας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος… Η Μητέρα Εκκλησία αγκαλιάζει όλο τον κλήρο, όχι μόνο τον κλήρο των δικών της καθεστώτων των εκκλησιαστικών εν Ελλάδι… Μας εστάλη χτες ένα περιγραφικό κείμενο, το οποίο κατ’ αρχήν δεν είμαστε εις θέσιν να το ελέγξουμε, δεν είμαστε ειδήμονες. Θέλει επεξεργασία και από μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γι’ αυτό και αποφασίσαμε να συνεχιστεί εν προκειμένω, ο διάλογος… Μιλήσαμε επίσης και για τις αποσπάσεις κληρικών του Οικουμενικού Θρόνου στο εξωτερικό, στην Ευρώπη κυρίως, στην Νότιο Αμερική και στην Άπω Ανατολή, και εισπράξαμε μία θετική αύρα από μέρους του κ. Υπουργού και τον ευχαριστώ εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου γι’ αυτό.

Δημοσιογράφος: Είπατε ότι το Πατριαρχείο ενδιαφέρεται για τον κλήρο της Ελλάδας. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό;

Μητροπολίτης: Πρακτικά σημαίνει ότι είναι η Μητέρα Εκκλησία του Γένους. Αυτό σημαίνει.

Δημοσιογράφος: Η τελική συμφωνία έχει να κάνει και με την συμφωνία του Παριαρχείου;

Μητροπολίτης: Ασφαλώς. Πρώτον, ως Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως αγκαλιάζει όλο τον κλήρο και δέχεται τις προσδοκίες όλου του κλήρου το Φανάρι και δεύτερον τα εκκλησιαστικά ιδιαίτερα καθεστώτα την αφορούν άμεσα.

Δημοσιογράφος: Αυτό είναι και οι Νέες Χώρες;

Μητροπολίτης: Πνευματικώς είναι και οι Νέες Χώρες, οι λεγόμενες Νέες Χώρες, έτσι τα λέμε, γιατί πάλιωσαν».

Previous Article

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

Next Article

Να ματαιωθή το εν τη γενέσει σχίσμα

Διαβάστε ακόμα