Β ΄. Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὑποστηρίζει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν;

Share:

Δὲν εἶναι ὅμως μόνον ἡ παθητικὴ ὑποδοχὴ τοῦ κ. Μπακογιάννη ἀπὸ τὸν Πατριάρχην. Ἄλλωστε κοντεύομεν νὰ συνηθίσωμεν πλέον κάθε τι αἱρετικὸν καὶ «ἀφύσικον» νὰ τυγχάνη ἐναγκαλισμοῦ ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖον. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἐνεργητικὴ διάστασις. Ὁ Σεβ. Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος ἐδημοσίευσεν ἄρθρον μὲ τίτλον «Χαλκηδονίας Φωτοβολήματα» τὴν 25ην Ἰουνίου εἰς τὸ ἱστολόγιον «Φῶς Φαναρίου». Παραθέτομεν ἀποσπάσματα:

«Πολλαὶ καὶ ποικίλαι διαχρονικῶς εἶναι αἱ πολιτισμικαὶ ἐκδηλώσεις τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Μόδα, τὰς ὁποίας συνεχίζει καὶ σήμερον, ἐνίοτε μετὰ τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος… Μέσα λοιπὸν εἰς αὐτάς ἰδιαίτερον χρῶμα κατέχουν αἱ τοῦ Καρναβαλιοῦ, αἱ ὁποῖαι, δεκατρεῖς τὸν ἀριθμόν, τουλάχιστον ἀπὸ τοῦ ἔτους 2007, κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὰς ἐπιτυχεῖς κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον, πρωτογνώρους ἴσως, καὶ χιουμοριστικάς μεταμφιέσεις τοῦ Γεωργίου Στεφανόπουλου… Δέον δὲ νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ἡ ἐπιλογὴ τῶν θεμάτων χαρακτηρίζεται διὰ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν ποικιλίαν της. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν ὑπάρχουν πρόσωπα διακεκριμένα ἢ οὐ, κοσμικὰ ἢ ἐκκλησιαστικά, τοῦ μουσικοῦ στερεώματος καὶ τοῦ χοροῦ ἰδιαιτέρως, κρᾶκται τῶν ἀγώνων, καουμπόϊ, παρενδυτικοὶ (τραβεστὶ) κ.ἄ…

Πάντως τὰ ἐνδιαφέροντα αὐτὰ στοιχεῖα δέον νὰ καταγράφονται, διότι ἀποτελοῦν σημαντικοὺς κρίκους τῆς ἐνταῦθα πολιτισμικῆς μας ταυτότητος, παρουσίας καὶ δραστηριότητος… Μεταμφιέσεις σὲ χρονολογικὴ σειρά… 2010 Ντυμένος Καρδινάλιος: Ὁ Μητροπολίτης ὑποδέχθηκε ὄρθιος τὸν Καρδινάλιο καὶ πρότεινε Ὀρθόδοξο – Καθολικὸ διάλογο… 2019 Εἴσοδος στὴν αἴθουσα ντυμένος μὲ μαῦ­ρο μανδύα καὶ μαύρη κουκούλα… Ἡ παράσταση ἦταν ἕνα ἀνδρικὸ “ strip tease” τὸ ὁποῖο ἀπέσπασε πολὺ γέλιο».

Οἱ «παρενδυτικοὶ» καὶ ἡ ἀσχημοσύνη εἶναι ἡ «ἐνταῦθα (ἐν Χαλκηδόνι) πολιτισμική μας ταυτότητα»; Αὐτὰ παρέδωσεν ὡς Μητροπολίτης Χαλκηδόνος ὁ σημερινὸς Πατριάχης εἰς τὸν κ. Ἀθανάσιον; Αὐτὰ εἶναι δυνατὸν νὰ γράφωνται ὀλίγας ἡμέρας πρὶν τὴν ἑορτὴν τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου; Αὐτὰ ἐπιδοκιμάζουν καὶ εἰς αὐτὰ συμμετέχουν; Ὑπάρχει πλέον οἱαδήποτε ἀμφιβολία διὰ τὴν στάσιν των ἔναντι τῆς ὁμοφυλοφιλίας;

Previous Article

Ἡ Ὑπ. Παιδείας ἀποδίδει δικαιοσύνην

Next Article

Πρωτοβουλία απ’ την ΟΜΟΝΟΙΑ για την ανέγερση αξιοπρεπούς νέου μνημείου

Διαβάστε ακόμα