Γενεσίοις δὲ γενομένοις…

Share:

Ὁ πρῶτος ποὺ ἑώρτασε γενέθλια ἦτο ὁ Ἡρώδης… Σήμερα τὰ γενέθλια τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἔχουν καταστῆ ἐκκλησιαστικὴ ἑορτὴ μὲ ἀντιπροσωπίας καὶ ἐπίσημον δελτίον τύπου! Ἂν δὲν κατεῖχεν αὐτὴν τὴν θέσιν πόσοι θὰ τὸν ἐνεθυμοῦντο; Ὁ Ο.Τ. εὔχεται ὁ Πατριάρχης νὰ ὀρθοτομῆ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Συμφώνως πρὸς τὸ δελτίον τύπου τῆς 1ης Μαρτίου 2020:

«Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τοὺς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὑποβαλόντας τὰ ἑαυτῶν σέβη ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ… Ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπεκοινώνησαν πρὸς Αὐτὴν τηλεφωνικῶς ὁ Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐξοχ. κ. Νίκη Κεραμέως, Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Βλάσης, Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν, καὶ ὁ Ἐξοχ. κ. Petro Poroshenko, πρώην Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, ἐκφράσαντες τὰς συγχαρητηρίους των εὐχὰς ὑπὲρ ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας. Συγχαρητήρια δὲ μηνύματα πρὸς τὸν Παναγιώτατον ἀπέστειλαν, μεταξὺ ἄλλων, ἡ Α. Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος καὶ ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας κ. Frank-Walter Steinmeir.

Ἐδέξατο τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Γουϊνέας κ. Γεώργιον, ἐκπροσωποῦντα τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ. Τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μαργκβέτι καὶ Οὐμπίσα κ. Μελχισεδέκ, ἐκπροσωποῦντα τὸ Πατριαρχεῖον Γεωργίας ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ… Τὴν Ὁσιωτ. Μοναχὴν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, μετὰ μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτὴν ἀδελφότητος καὶ στελεχῶν τῆς κατασκηνώσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου. Τὴν Ὀσιωτ. Μοναχὴν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετὰ μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτὴν ἀδελφότητος…».

Previous Article

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἡ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὸν Κων/λεως!

Next Article

Ψευδοδιδάσκαλοι καὶ ψευδοπροφῆτες

Διαβάστε ακόμα