Για ‘’εκχριστιανισμό’’ στην Ελλάδα, ομιλεί η αιρετική ‘’Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση’’

Share:

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Δυστυχώς η Προτεσταντική αίρεση με την ονομασία ‘’Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση’’, εξακολουθεί να σπείρει αιρετικά ζιζάνια στους Νομούς Τρικάλων, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς , Πέλλας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Φλωρίνης, Καστοριάς, Κοζάνης, Πιερίας, Σιδηροκάστρου, Φιλίππων, Θάσου κλπ. «Ούτοι περιάγουσι την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιούσι αυτόν υιόν γεένης διπλότερον αυτών»*.

Η αιρετική προσηλυτιστική εκστρατεία κατά τον Ιούλιο του 2019, την οποία ονόμασαν ‘’Joshua 2019’’, η οποία ερμηνεύεται ‘’Ιησούς του Ναυή 2019’’, επέλεξε τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Άρτας. Αυτή η αιρετική προσηλυτιστική εκστρατεία, αποτελεί συνέχεια προηγουμένων αιρετικών προσηλυτιστικών εκστρατειών. Οι αιρετικοί αυτοί Προτεστάντες περιάγουν όροι και βουνούς, προσπαθώντας να εγκλωβίσουν στην αίρεση Ορθοδόξους Χριστιανούς.

Και δεν είναι η μόνη Προτεσταντική κοινότητα που επιδίδεται σε τέτοια προσηλυτιστική δραστηριότητα σε βάρος Ορθοδόξων Χριστιανών. Κατά τα άλλα όσοι επιμένουν στον Οικουμενισμό, επαίρονται για τη διακήρυξη της Επιτροπής Παγκόσμιας Ιεραποστολής και Ευαγγελισμού του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) κατά το έτος 1982, για «ιεραποστολική μαρτυρία εν ενότητι». Με τους αιρετικούς Προτεστάντες, αλλά και μες τους άλλους αιρετικούς, θα δοθεί «ιεραποστολική μαρτυρία»;

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της αιρετικής αυτής προσηλυτιστικής εκστρατείας, είναι και το ότι δεν ενοχλούν τις άλλες αιρετικές προτεσταντικές κοινότητες. Οι υπηρετούντες το σκότος της προτεσταντικής αίρεσης, επιλέγουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτοί καλούν την Εκκλησία ‘’πνευματικά δεσμά αιώνων’’. Να υπενθυμίσομε ότι κατά την αιρετική προσηλυτιστική εκστρατεία του Ιουλίου του 2015 με την ονομασία ‘’Ιησούς του Ναυή 6’’, ομιλούσαν για ‘’εκχριστιανισμό’’ των Ορθοδόξων Χριστιανών της Μητρόπολης Σιδηροκάστρου.

Πως μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τους αιρετικούς αυτούς στα ‘’κοινά’’ προγράμματα (όχι διαλόγους) των λεγομένων ‘’Ιεραποστολικών εταιρειών’’, αγνοώντας πεισματικά το σωτηριώδες ερώτημα του Αποστόλου Παύλου, «Τις κοινωνία φωτί προς σκότος;» (Β΄ Κορ.).

Αυτοί οι αιρετικοί θεωρούν την Εκκλησία ως ‘’πνευματικά δεσμά αιώνων’’. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε στοιχεία αληθούς εκκλησίας σε τέτοιες αιρετικές κοινότητες και ομάδες**. Το Σώμα του Χριστού δεν θα οικοδομηθεί από τις πνευματικές σχέσεις με τέτοιες αιρετικές κοινότητες**. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα Ορθόδοξοι Χριστιανοί που χαρακτηρίζουν ως διπλωματικό το κείμενο της Συνόδου της Κρήτης, το οποίο ομιλεί για ‘’ετερόδοξες εκκλησίες’’ και προβάλλει τις ‘’εκκλησιολογικές’’ προϋποθέσεις της Δήλωσης του Τορόντο, ωσάν να ήταν πραγματικά Ορθόδοξες εκκλησιολογικές προϋποθέσεις.

*«Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν υιόν γεένης διπλότερον υμών» (Ματθ). 23,15.
**Από τις κληθείσες ‘’εκκλησιολογικές’’ προϋποθέσεις της Δήλωσης του Τορόντο

Previous Article

Αντίσταση απο την Γεωργία κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας

Next Article

Ανακοίνωση της ΠΕΘ για τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας