Γκρεμίζουν ἱστορικὸν ναὸν 600 ἐτῶν, διὰ νὰ ἀνεγείρουν ξενοδοχεῖον!

Share:

ΑΥΤΟΣ εἶναι ὁ «πολιτισμὸς» τῆς σύγχρονης Τουρκίας, πιστὸς συνεχιστὴς τοῦ ὀθωμανισμοῦ καὶ τηρητὴς τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ, μὲ τὸ νὰ γκρεμίζει ἱστορικὰ μνημεῖα καὶ ὀρθοδόξους ναούς, γιὰ νὰ ἀνεγείρει στὴ θέση τους ξενοδοχεῖα! Δεῖτε τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν ἀποκάλυψε ὁ τουρκολόγος κ. Ν. Χειλαδάκης: «Μία ἀνεκτίμητης πολιτιστικῆς, ἱστορικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἀξίας ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ, στὴν περιοχὴ τῶν Μουδανιῶν ἐπαρχίας Προύσας τῆς Τουρκίας, γκρεμίζεται, ὅπως καταγγέλλει ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet, γιὰ νὰ κτιστεῖ στὴν θέση της ἕνα ξενοδοχεῖο. Ἡ ἐκκλησία αὐτὴ λειτουργοῦσε καὶ δέσποζε σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Προύσας μέχρι τὸ 1923, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Ἑλλήνων δόθηκε γιὰ κατοικία σὲ μία οἰκογένεια Τούρκων ἀπὸ τὴν Κρήτη μὲ τὸ ὄνομα Ali Durak. Στὴ συνέχεια ἐγκαταλείφτηκε κυριολεκτικὰ καὶ ἄρχισε σταδιακὰ νὰ καταρρέει τὸ κύριο κτίσμα μὲ τὴν πλήρη ἀδιαφορία τῶν Τούρκων. Τώρα καὶ τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι πὼς οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι τῆς περιοχῆς, ὅπως τὸ δημαρχεῖο τῶν Μουδανιῶν, καταγγέλλουν ὅτι ἡ ἐκκλησία αὐτὴ πρόκειται νὰ κατεδαφιστεῖ, γιὰ νὰ κτιστεῖ ἕνα ξενοδοχεῖο. Καὶ ὕστερα ὁ Ἐρντογάν μᾶς κουνᾶ τὸ δάχτυλο καὶ ἀπαιτεῖ νὰ κτίσουμε…200 τζαμὰ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα στὴν πρωτεύουσα Ἀθήνα καὶ στὴν πόλη μας τὴν Θεσσαλονίκη. Καὶ καθόμαστε καὶ δὲν ἀντιδροῦμε. Μπράβο μας!»! Ναὶ δυστυχῶς, αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ πραγματικότητα! Αὐτὸς εἶναι ὁ «πολιτισμὸς» τῶν Μογγόλων, τοὺς ὁποίους θέλει διακαῶς νὰ κάμει εὐρωπαίους ὁ «δικός» μας κ. Μητσοτάκης!

Previous Article

Σημαντικά στοιχεία ότι ο κορωνοϊός διέρρευσε από εργαστήριο

Next Article

Χειροτονίαι τελεσθεῖσαι ὑπὸ αἱρετικῶν ὡς ἐπιχειρήματα τῆς οὐκρανικῆς αὐτοκεφαλίας

Διαβάστε ακόμα