Γλυφάδας καὶ Φασκομηλιᾶς

Share:

Πληροφορίαι ἀναφέρουν ὅτι θὰ προχωρήση ἡ «ἀξιοποίησις» τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας εἰς τὴν Γλυφάδα. Τὸ «πράσινο φῶς» ἐδόθη ὅσον ἦτο ὁ Σεβ. Γλυφάδας ἀκόμη πρόεδρος τῆς οἰκονομικῆς ὑπηρεσίας καὶ τώρα βεβαίως, ἔπειτα ἀπὸ τὴν τοποθέτησίν του εἰς τὴν ἐπίμαχον Ἱ. Μητρόπολιν, θὰ ὁλοκληρώση τὸ ἔργον. Ἐκτὸς καὶ ἂν ὑπάρξουν ἀπρόοπτοι δικαστικαὶ ἐξελίξεις. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα BNB DAILY τῆς 25ης Ἰουλίου 2019:

«…Πυκνώνουν οἱ πληροφορίες, πὼς ἡ προηγούμενη κυβέρνηση εἶχε δώσει τὸ πράσινο φῶς, ὥστε νὰ ἀναλάβει τὸ ΤΑΙΠΕΔ τὸ διαγωνισμὸ παραχώρησης ἔκτασης 80 στρεμμάτων στὸ Λαιμὸ τῆς Βουλιαγμένης, ποὺ φιλοξενεῖ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων. Δὲν εἶναι γνωστὲς οἱ λεπτομέρειες τῆς συνεργασίας, καθὼς ἀπὸ τὸ ΤΑΙΠΕΔ τηροῦν σιγὴ ἰχθύος. Ἀρκετοὶ ἀναρωτιοῦνται, ἂν ἡ διοίκηση τοῦ Ταμείου προχώρησε στὸ συγκεκριμένο βῆμα, προκειμένου νὰ ἀποκτήσει ἀντικείμενο μὲ τὸ βλέμμα στὴν ἐποχὴ μετὰ τὸ τέλος τῶν μεγάλων ἰδιωτικοποιήσεων. Οὔτε εἶναι γνωστὸ ἂν ἡ ὅποια τυχὸν συμφωνία προβλέπει τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ καὶ στὴν ἀξιοποίηση ἄλλων ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἐδῶ καὶ χρόνια προσ­παθεῖ νὰ βρεῖ μοντέλο, ὥστε νὰ ἀξιοποιήσει κάποια ἀπὸ τὰ ἀκίνητα, ὄχι μὲ πώληση, ἀλλὰ μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων παραχώρησης μὲ ἰδιῶτες. Εἰδικὰ γιὰ τὰ ἀκίνητα στὸ παραλιακὸ μέτωπο ἔχει ἐκδηλωθεῖ σοβαρὸ διεθνὲς ἐνδιαφέρον. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 80 στρέμματα τοῦ Ὀρφανοτροφείου, σχεδὸν μεσοτοιχία μὲ τὸ συγκρότημα τοῦ Ἀστέρα Βουλιαγμένης, ἡ Ἐκκλησία διαθέτει 1.800 στρέμματα στὴ Φασκομηλιά, ἀκίνητα ἐντός τῆς Γλυφάδας κ.ἄ. Τμῆμα τῆς περιουσίας ἔχει περιέλθει στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ 1713, πολὺ πρὶν τὴ σύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους».

Previous Article

«Επίσημα» Τουρκική επαρχία η Αλβανία;

Next Article

Ο  ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΣ  ΜΟΡΦΟΥ  κ.  ΝΕΟΦΥΤΟΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε ακόμα