«Γυναῖκες μετὰ μύρων θεόφρονες ὀπίσω Σου ἔδραμον»

Share:

Η ΔΕΥΤΕΡΗ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἡ Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, εἶναι ἀφιερωμένη στὰ ἅγια αὐτὰ βιβλικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα εἶχαν τὴν ὕψιστη εὐλογία νὰ φροντίσουν τὸ νεκρὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ νὰ τὸ ἐνταφιάσουν. Οἱ ἅγιοι, Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθέα, καὶ ὁ βουλευτὴς Νικόδημος, προερχόμενοι ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, μαζὶ μὲ τὶς ἅγιες καὶ θαρραλέες γυναῖκες, «ἄλλη Μαρία» (Θεοτόκος), Μαρία ἡ Μαγδαληνή, Σαλώμη, Ἰωάννα, κ.λπ., στάθηκαν κοντὰ στὸ Πάθος τοῦ Κυρίου καὶ ἀνέλαβαν τὴν θεόσωμο ταφή Του, ὅταν οἱ μαθητὲς Του Τὸν ἐγκατέλειψαν. Σύμφωνα μὲ τὶς εὐαγγελικὲς διηγήσεις τὸ ἀπόγευμα τῆς Μ. Παρασκευῆς, οἱ Ἰουδαῖοι ζήτησαν τὴν ἀποκαθήλωση καὶ τὴν ταφὴ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν δύο λῃστῶν, γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὸ Πάσχα τους. Ἀφοῦ πῆραν τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν Πιλᾶτο, οἱ ἅγιοι καὶ ἅγιες Μυροφόροι, μύρωσαν βιαστικὰ καὶ πρόχειρα τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ τὸ ἔθαψαν σὲ κενὸ μνημεῖο. Ἀλλὰ τὴν μία τῶν Σαββάτων, δηλαδὴ τὸ ξημέρωμα τῆς Κυριακῆς, οἱ ἅγιες γυναῖκες ἦρθαν ξανὰ στὸν θεοδόχο τάφο νὰ περιποιηθοῦν δεόντως καὶ νὰ μυρώσουν τὸ ἄχραντο Σῶμα τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖ τοὺς περίμενε ἡ μεγάλη ἔκπληξη: πληροφορήθηκαν ἀπὸ τὸν ἄγγελο τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὲς οἱ ἀφοσιωμένες καὶ ἡρωικὲς γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ὑπερέβησαν σὲ θάρρος τοὺς φοβισμένους καὶ κρυμμένους μαθητές, ἀξιώθηκαν νὰ γίνουν οἱ πρῶτες μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως! Αὐτὲς τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μαζί τους δίνει ἀξία στὴ γυναικεία φύση, τὴν ὁποία εἶχε ὑποτιμήσει ὁ ἐφιαλτικὸς προχριστιανικὸς κόσμος.

Previous Article

Ἦσαν καὶ μασόνοι οἱ «πατέρες» τοῦ ἀναρχισμοῦ;

Next Article

Ὁ ΟΗΕ προωθεῖ τὴν πανθρησκείαν μὲ τὸ πρόσκομμα τοῦ κορωνοϊοῦ!

Διαβάστε ακόμα