«ΓΥΝΗ ΑΝΑΙΔΗΣ, ΟΥΔΕΝΟΣ ΦΕΙΔΕΤΑΙ»!!! (ἱ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

Share:

Γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες διαφθείρουν τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, διαβρώνουν τὴν Ἑλληνορθόδοξη Κοινωνία, διαστρέφουν τὴν ἀλήθεια, καταστρέφουν καὶ γκρεμίζουν ὅ,τι πιὸ ὄμορφο, παραδοσιακό, ἠθικὸ καὶ γνήσιο ὑπάρχει σ’ αὐτὸ τὸν εὐλογημένο τόπο…
Διαπιστώνοντας, ὅμως, μέσα ἀπὸ τὰ τραγικὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἑβδομάδων, μὲ τρόμο, ὅτι δὲν κατάφεραν νὰ διεισδύσουν οὐσιαστικὰ στὰ ἐνδότερα τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, ποὺ ἔχει σφυρηλατηθῆ μέσα στὶς χιλιετίες μὲ θεμελιώδεις ἱερὲς παραδόσεις καὶ ἡρωϊκὲς θυσίες, ἔχουν ξεσαλώσει τελείως καὶ ἐπιτίθενται ἐναντίον Προσωπικοτήτων, ποὺ δὲν εἶναι ἄξιοι οὔτε τὰ χνάρια τους νὰ γλύψουν…
Καὶ ἐννοοῦμε, βέβαια, ὅλους αὐτοὺς τοὺς ψευτοπροοδευτικοὺς ἀρνητὲς τῶν πάντων, ἀπὸ τὸν Παντοδύναμο Θεὸ μέχρι καὶ ὅλες τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικά, καὶ πρώτιστα, τὴν παραδοσιακὴ Ἑλληνορθόδοξη οἰκογένεια…
Πρωταίτιοι τῆς μεγάλης αὐτῆς ἀποδόμησης, εἶναι κάποιοι ἀδίστακτοι ἢ πουλημένοι σὲ ντόπια καὶ ξένα συμφέροντα δημοσιογραφικοὶ καὶ συγγραφικοί κάλαμοι, ποὺ μὲ τὴν ὑποκριτικὴ μάσκα τῆς διανόησης καὶ τῆς ψευτοκουλτουριάρικης-μποέμικης δῆθεν, ἐλεύθερης καὶ ἀναρχοαυτόνομης γνώμης, συστηματικὰ βάλθηκαν νὰ ξεθεμελιώσουν τὸ Ἔθνος μας (ποὺ μὲ αἵματα καὶ θυσίες ἀντιστάθηκε καὶ ἐπιβίωσε ἀπέναντι στοὺς πιὸ βάρβαρους κατακτητὲς καὶ κάτω ἀπὸ τὶς χειρότερες συνθῆκες), γεμίζοντας τὶς τσέπες τους μὲ τὰ προδοτικὰ ἀργύρια τοῦ Ἰούδα καὶ ἀπολαμβάνοντας τὶς ψευτοτιμὲς τῶν ἀδιστάκτων κρυφῶν καὶ φανερῶν ἀφεντικῶν τους…
Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα ὀνόματα, στὴν σειρὰ τῆς τραγικῆς αὐτῆς καὶ παρηκμασμένης ὑποκουλτούρας, εἶναι καὶ ἡ γνωστὴ καὶ μὴ ἐξαιρετέα κα Ἕλενα Ἀκρίτα…
Ἡ ἐν λόγῳ κυρία, ἀφοῦ μὲ σαπουνόπερες καὶ διαστροφικὰ σήριαλς τῆς συμφορᾶς ἐδηλητηρίασε καὶ δηλητηριάζει τοὺς Ἕλληνες, μέσα ἀπὸ τὰ κατευθυνόμενα Κρατικὰ καὶ Ἰδιωτικὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα, ἔρχεται σήμερα, στὰ ἑξηνταπέντε (65…!) της χρονάκια, νὰ πετάξει τὰ φαρμακερὰ βέλη της ἐναντίον τῶν ἀκριτῶν μας τοῦ Ἕβρου καὶ πρὶν ἀπὸ λίγες ὧρες κατὰ τοῦ ἐντιμοτάτου (!!) κ. Σωτήρη Τσιόδρα.
Εἶναι βέβαιο ὅτι, ἂν ὑπῆρχε ἡ παραμικρὴ λογικὴ (δὲν ἀναζητοῦμε βέβαια σὲ καμιὰ περίπτωση τὴν ντροπὴ καὶ τὸ φιλότιμο..!), δὲν θὰ διενοεῖτο κἄν νὰ στραφῆ κατὰ τοῦ συγκεκριμένου ἐπιφανοῦς Ἕλληνα, ποὺ τὸν ἐγκωμιάζει ὅλος ὁ κόσμος!!!
Ὅταν, ὅμως, ἡ ἀποθηκευμένη λάβα τῆς κακίας, τῆς ἐμπάθειας, τῆς ζήλειας καὶ τοῦ μένους εὕρη τὴν παραμικρὴ ρω­γμή, ξεχύνεται, προσπαθώντας νὰ καταποντίσει τὰ πάντα…
Τὸ ἀποτέλεσμα, σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση, δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ μέσα στὴν συγκεκριμένη ἀνθρωπόλεθρη λάβα νὰ καεῖ μόνο ὁ ἔνοχος καὶ κανένας ἄλλος!!
Ἀλλοίμονο, ὁ Μεγαλοδύναμος Δίκαιος Κριτής, νὰ ἄφηνε τὰ πράγματα μέχρι τέλους στὰ γαμψὰ νύχια τοῦ καθενὸς καὶ τῆς καθεμιᾶς, ποὺ μὲ κάθε τρόπο ἐπιδιώκουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ὀλέθριο ἔργο τους.
Βγῆκε, λοιπόν, ἡ συγκεκριμένη κυρία ποὺ κατ’ εὐφημισμόν, φέρει τὸ ὄνομα «Ἀκρίτα» (διότι ἀπὸ τὸ πλουσιόσπιτό της ὡς βολεμένη καρεκλοκένταυρη, ὑβρίζει τοὺς Ἀκρίτες μας, ποὺ ἀγωνίζονται «ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν»), νὰ ἰσχυρισθῆ, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὅτι, ὁ μεγάλος ἐπιστήμονας καὶ εὐσυνείδητος Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς κ. Σωτήριος Τσιόδρας (ποὺ τὰ μεγαλύτερα Μ.Μ.Ε. τοῦ ἐξωτερικοῦ τὸν χαρακτηρίζουν ὡς τὸν σωτῆρα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν καταστροφικὸ Κορωνοϊό), ἀποτελεῖ κακὸ παράδειγμα γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἐπειδὴ ἔδωσε τὸ παρὸν τὴν προηγούμενη Κυριακὴ ὡς Ἱεροψάλτης στὸ Ἱερὸ Ναό, ὅπου παρακολούθησε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ ἔψαλε, μὲ εἰδικὴ ἄδεια καὶ μὲ τὴν παρουσία δύο-τριῶν προσώπων!!
Καὶ ὁ πιὸ ἀφελής, βέβαια, ἀντιλαμβάνεται ὅτι, τὸ μεγάλο πρόβλημα καὶ ὁ πραγματικὸς τρόμος τῆς κας Ἀκρίτα καὶ τοῦ συστήματος ποὺ ὑπηρετεῖ, δὲν εἶναι ὁ κ. Τσιόδρας προσωπικῶς, ἀλλὰ τὸ ἦθος του, ἡ δεδηλωμένη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη του, ἡ ὀργανωμένη πολυμελὴς οἰκογένειά του (ἔχει ἑπτὰ παιδιὰ ὁ εὐλογημένος αὐτὸς ἄνθρωπος!!!), ἡ σοβαρότητα, τὸ κῦρος του καὶ ΚΥΡΙΩΣ ΟΤΙ, καὶ μόνη ἡ παρουσία του, ἀνέστρεψε τὰ πράγματα σὲ θετικότερη κατεύθυνση, καὶ ἀνέτρεψε τὶς πολύχρονες καὶ συνεχεῖς προσπάθειες ἀποδόμησης τῶν πάντων, τῆς ἴδιας τῆς κας Ἀκρίτα καὶ τῶν ὁμοϊδεατῶν της…
Θέλει δὲν θέλει, ὅμως, ἡ κα Ἀκρίτα, ὁ πνευματικὸς καὶ ἐπιστημονικὸς ὀγκόλιθος ποὺ ἀκούει στὸ ὄνομα Σωτήριος Τσιόδρας, ἀποτελεῖ πλέον ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Κοινωνία καὶ μάλιστα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Νεολαία, μαζὶ μὲ τὴν ἐπίσης ἐξέχουσα προσωπικότητα, τῆς ἐλλογιμωτάτης ἰατροῦ καὶ βαθειὰ πιστῆς Χριστιανῆς κας Ἑλένης Γιαμαρέλλου!!!
Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο, εἴπαμε προηγουμένως ὅτι οἱ σπασμωδικὲς προσπάθειες τῆς κας Ἕλενας Ἀκρίτα καὶ κάποιων ἄλλων ξεπεσμένων κονδυλοφόρων (καὶ ὄχι μόνον…), ὄχι ἁπλὰ πέφτουν στὸ κενό, ἀλλὰ στὸ τέλος, τοὺς ἴδιους ἐκθέτουν, ἀπογυμνώνουν καὶ ἐξευτελίζουν…
Δὲν εἶναι δυνατόν, ἕνας λογικὸς ἄνθρωπος ἔστω καὶ ἀδιάφορος, νὰ βλέπει τὴν κα Ἕλενα Ἀκρίτα, ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ νὰ βγάζει τέτοια δύσοσμη χολὴ κατὰ τοῦ ἐκλεκτοῦ κ.Τσιόδρα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἐπαινεῖ (..!) τὸν τρισταλαίπωρο κ. Πολάκη, γιὰ τὴν δῆθεν εὐαισθησία καί… ἀνιδιοτελῆ προσφορά του αὐτὲς τὶς δύσκολες ἡμέρες…
Εἶναι, ὅμως, φυσικό, ὅταν ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Λαοῦ μας χαίρεται γιὰ τὰ ἄξια παιδιά της καὶ τὰ ἐπιδοκιμάζει, διαπιστώνοντας ὅτι εἶναι ἀστέρια παγκοσμίου βεληνεκοῦς καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὰ ἐπαινεῖται ἡ Ἑλληνορθόδοξη Πατρίδα μας, κάποιοι ξανθομπάμπουρες (θηλυκοὶ καὶ ἀρσενικοί), νὰ φρίττουν καὶ νὰ ἀνασκαλεύουν τὶς ἀκαθαρσίες (ποὺ οἱ ἴδιοι δημιουργοῦν ..!), γιὰ νὰ καλύψουν μὲ τὴν βρώμικη ἀποφορά, τὴν ὁλόφρεσκη καὶ ἀνοιξιάτικη εὐωδία…
Αὐτὸ γινόταν πάντοτε, αὐτὸ γίνεται καὶ θὰ γίνεται, σ’ αὐτὸν τὸν φθαρμένο κόσμο μας, ἀλλὰ ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ:
Ὅταν ἔρχεται τὸ φῶς, μέσα ἀπὸ τὶς φωτισμένες καὶ ἐξέχουσες Προσωπικότητες, πάντοτε τὸ σκοτάδι θὰ ὑποχωρεῖ, ἔστω καὶ ἐὰν κάποιοι ἀχρεῖοι ὑπηρέτες του πέφτοντας στὸν χαοτικὸ καιάδα τῆς λησμοσύνης, ἐκσφενδονίζουν πέτρες καὶ βέλη ποτισμένα μὲ φαρμάκι… Ὅλα αὐτά, στὸ κεφάλι τους θὰ γυρίζουν, θὰ τοὺς πλακώνουν καὶ θὰ τοὺς τραυματίζουν θανάσιμα…
Δρομοκήρυξ

Previous Article

«Ἐν σοὶ Μῆτερ, ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ’ εἰκόνα»

Next Article

Ἡ ἀναμετάδοσις Λειτουργίας εἶναι ἀσέβεια

Διαβάστε ακόμα