Γόρτυνος: «Ἄρχοντες ἐλέγξτε ἐμᾶς τοὺς Δεσποτάδες»

Share:

Κατὰ τὴν ἑορτὴν διὰ τὴν ἀνάμνησιν τῆς συνεδριάσεως τὴ Πελοποννησιακῆς Γερουσίας ὁ Σεβ. Γόρτυνος ἀνεφέρθη εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν δυστοκίαν τῆς Ἱεραρχίας νὰ ἀποφασίση. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα τῆς 15ης Ἰουνίου 2020 ποὺ ἀπεμαγνητοφωνήσαμεν:

«…θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ πῶ ἕνα πόνο προσωπικό, ποὺ δὲν πρέπει νὰ εἶναι προσωπικὸς ἀλλὰ νὰ εἶναι πόνος ὅλων, νὰ γίνει, καὶ νὰ τὸν λάβετε ὑπόψιν καὶ ἐπειδὴ εἶστε ἄρχοντές μας ἐδῶ, τοὺς ὁποίους σεβόμεθα καὶ εὐλαβούμεθα καὶ προσευχόμεθα γιά σᾶς, γιὰ τὶς οἰκογένειές σας καὶ γιὰ τὸ ἔργο ποὺ κάνετε, νὰ χτυπήσετε πόρτες καὶ ἔχετε πόρτες ποὺ μπορεῖτε νὰ χτυπᾶτε, καὶ ἐσεῖς μόνο μπορεῖτε νὰ φέρνετε σὲ πέρας, γιατί θὰ ἔπρεπε ἀπὸ ἐμᾶς ἀπὸ τὰ καλυμμαύχια τὰ δικά μας νὰ γίνει αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐμεῖς ἀπρακτοῦμε οἱ Δεσποτάδες καὶ δὲν τὸ κάνουμε γι’ αὐτὸ παρακαλῶ ἐσᾶς νὰ ἀκούσετε καὶ νὰ ἐλέγξετε καὶ ἐμᾶς γιατί δὲν ἔγινε. Ἀκοῦτε, ἀδελφοί μου, χριστιανοί,… κτίσαμε λοὺξ πολυκατοικίες, μεγάλα κτήρια, γιὰ νὰ ἔρχονται οἱ πριμαντόνες καὶ τὰ καθάρματα τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ ὀργιάζουν στὸν τόπο μας, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν τὸ κάναμε! Καὶ μετὰ λέμε, γιατί μᾶς συμβαίνουν ὅλα αὐτά; Καὶ ξέρετε σὲ μικρὸ παιδὶ καὶ Ἅγιο μὴ τάξεις. Εἴμεθα χρεωμένοι ὡς πατρίδα, ὡς ἔθνος, εἴμεθα χρεωμένοι νὰ κτίσουμε ναὸ καὶ ξέρω ἐγὼ φίλο μου, τὸν Ἰωάννη τὸν Ἀναγνωστόπουλο, πού λέει «πόσα ἑκατομμύρια θέλεις; Τὰ ’χω!», εἶπε αὐτός, «τὰ προσφέρω». Νὰ βροῦμε οἰκόπεδο, γίνονται συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ.λπ. Ἔχουν δέκα χρόνια νὰ βροῦν τόπο κ.λπ. Τὸ χρέος ὅμως παραμένει. Θὰ παρακαλέσω νὰ πονέσετε, διότι ἐγὼ πονάω ἐπειδὴ εἶμαι μικρούλης. Τί νὰ κάνω; Δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτα. Φωνάζω σήμερα μὲ τὴν μικρή μου καὶ κλαψιάρικη φωνή, φωνάζω ἀλλὰ λένε, «ἂς τὸν Ἰερεμία νὰ λέη»…».

Previous Article

Απαράδεκτη εκτροπή στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Next Article

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε ακόμα