Δήλωσις τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως τῆς Βοστώνης ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐνορίαν Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πόρτσμουθ

Share:

«1. Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ὅλα τὰ μέλη τῆς κοινότητας, ἔχει λάβει ἰδιαίτερες προφυλάξεις στὴν ἐποχὴ τοῦ Covid-19. Ἡ ὑγεία καὶ ἡ εὐημερία τῶν ἐνοριτῶν μας καὶ τῆς εὐρύτερης κοινότητας εἶναι ὑψίστης σημασίας.

  1. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὴν Ὁμάδα γιὰ τὴν Ἀσφάλεια τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου, κανένας ἀπὸ τοὺς ἐνορίτες ποὺ διαγνώσθηκαν μὲ Covid-19 δὲν εἶχε λάβει τὴν Θ. Κοινωνία. Μέχρι σήμερα, ἡ Μητρόπολη δὲν ἔχει λάβει πληροφορίες γιὰ τὸν ἰό, ποὺ νὰ σχετίζονται μὲ τὴν πρακτικὴ τῆς μεταλήψεως τῆς Θ.  Κοινωνίας, ἡ ὁποία εἶναι πράξη οἰκειοθελής.
  2. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἔκλεισε ἀμέσως μόλις ἔγινε γνωστὸ ὅτι ὁρισμένοι ἐνορίτες εἶχαν διαγνωστεῖ μὲ τὸν ἰό. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κλειστὴ τὶς τελευταῖες τρεῖς ἑβδομάδες. Καθαρίστηκε σχολαστικὰ ἀπὸ μία ἑταιρεία καθαρισμοῦ, ἡ ὁποία τηρεῖ τὰ πρωτόκολλα τῶν Κέντρων Καθοδήγησης γιὰ τὸν Ἔλεγχο τῆς Νόσου.
  3. Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγελέα θέτει σημαντικὰ ζητήματα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας-Κράτους.
  4. Ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀπειλὴ γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία καὶ ἔχοντας ὑπόψη τὶς ἱστορικὲς πρακτικὲς τῆς Ἐκκλησίας ποὺ προστατεύονται ἀπὸ τὰ Ὁμοσπονδιακὰ καὶ Κρατικὰ Συντά­γματα, ὁ Μητροπολίτης Μεθόδιος παρακολουθεῖ τὴν κατάσταση καὶ ἔχει ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγελέα.

Αἰδεσιμώτατος Θεόδωρος

Ι. Μπάρμπας

Πρωτοσύγκελλος»

Previous Article

Νόμιμος παιδεραστία οἱ γάμοι ἀνηλίκων κοριτσιῶν μετὰ γερόντων εἰς τὴν Τουρκίαν!

Next Article

Διεθνής κατακραυγή γιά τήν νέα πρόκληση τῶν Τούρκων

Διαβάστε ακόμα