Δίαυλος Σκοπίων – Φαναρίου προετοιμάζει τὸ κλῖμα, διὰ νὰ δεχθῶμεν «Μακεδονικὴν Ἐκκλησίαν»!

Share:

Ὁ Πρόεδρος τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων κ. Στίβο Πενταρόβσκι, ἀπέστειλε τὴν ἀκόλουθον ἐπιστολὴν τῆς 16ης Σεπτεμβρίου 2020 εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον:

«Παναγιώτατε,

Ἡ ἱστορία μᾶς δείχνει ὅτι πρέπει νὰ προσαρμόζουμε συνεχῶς στὸν χρόνο καὶ νὰ τὸν χρησιμοποιοῦμε πρὸς ὄφελος τῶν ἀνθρώπων. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι ἕνα παράδειγμα στὸ πῶς νὰ παραμείνετε συνεπεῖς μὲ τὶς ἀξίες καὶ ταυτόχρονα νὰ εἴμαστε δυναμικοὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν σημερινῶν προκλήσεων. Ὡς Πρόεδρος τῆς χώρας μου, θὰ ἤθελα νὰ Σᾶς ἐνημερώσω προσωπικὰ ὅτι, ὡς χώρα τὰ τελευταῖα τρία χρόνια, ἀποφασίσαμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸν χρόνο πρὸς ὄφελός μας καὶ νὰ ἀφήσουμε πίσω μας τὶς ἱστορικὲς διαφορὲς (μὲ τὴν Ἑλλάδα).

Σᾶς ἀπευθύνω ἐκ μέρους πολλῶν συμπολιτῶν μου ποὺ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ τῶν ὁποίων ἡ μόνη ἐπιθυμία τους καὶ ἀνάγκη εἶναι νὰ συμφιλιωθοῦν μὲ τοὺς γείτονές τους καὶ νὰ προχωρήσουν πρὸς ἕνα κοινὸ μέλλον, σὲ συνύπαρξη καὶ πραγματικὴ ἐλευθερία. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, θὰ ἤθελα νὰ στείλω ἕνα αἴτημα πρὸς τὴν Παναγιότητά Σας νὰ ἀποδεχτεῖτε τὸ κάλεσμα τῶν εὐσεβῶν λαῶν μας καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ ἀσκήσετε τὸ Ἔκκλητον προσφυγῆς, ἔτσι ὥστε οἱ πολίτες μας, μέσῳ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστης, νὰ ἔχουν τελικὰ τὴν εὐκαιρία νὰ ἔχουν ἴδια δικαιώματα μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς σὲ ὅλον τὸν κόσμο»

Αἱ ἀποφάσεις μᾶλλον λαμβάνονται εἰς τὸ παρασκήνιον. Ὡς μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἱστοσελὶς «Οὐκρανικὸν» τῆς 20ῆς καὶ 22ας Σεπτεμβρίου 2020:

«Φαίνεται ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει ἀποφασίσει νὰ δώσει ἄμεσα Αὐτοκεφαλία στὴν σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, ἀκολουθώντας τὴν ἴδια πρακτικὴ ποὺ ἐφάρμοσε στὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία δὲν ἔφερε τὰ ἐπιθυμητὰ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ἀποτελέσματα.

Αὐτὴ τὴ φορὰ στόχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φαίνεται νὰ εἶναι τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας, τὸ ὁποῖο ἔκανε τὸ «λάθος» νὰ μὴ συμπορευθεῖ μὲ τὸ Φανάρι στὸ οὐκρανικό…

Ἡ συντόμευση τῆς διαδικασίας χορήγησης “Αὐτοκεφάλου” στὰ Σκόπια ἀποκαλύπτεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τῆς πολὺ καλὰ ἐνημερωμένης καὶ ἔγκριτης ἱστοσελίδας “Φῶς Φαναρίου”, ἡ ὁποία δημοσιεύει τὶς πλέον ἔγκυρες εἰδήσεις τῶν ὅσων συμβαίνουν στὸ Φανάρι καὶ τῆς ὁποίας τὰ σχόλια ἐκφράζουν σχεδὸν ἀπόλυτα τὰ ὅσα θὰ ἤθελαν νὰ ποῦν δημοσίως οἱ “πατριαρχικοὶ κύκλοι”.

Τὸ τραγικὸ τῆς σημείωσης τῆς ἱστοσελίδας γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ἀναφέρεται στὸ Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο “ὡς μητέρας τῆς Ἐκκλησίας ἐν Βoρείῳ Μακεδονίᾳ”.

Στὸ Φῶς Φαναρίου λοιπὸν διαβάσαμε τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ θὰ “δικαιολογήσουν” τὴν ἐπερχόμενη ἀπόφαση γιὰ τὸ Αὐτοκέφαλο:

“Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο κάλεσε τὴν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας καὶ τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων γιὰ τὴν ἐξεύρεση κοινὰ ἀποδεκτῆς λύσης στὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα τῆς Δημοκρατίας Βορείου Μακεδονίας»…

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀναφορὰ στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Πενταρόφσκι γίνεται ἀπὸ τὸ Εἰδησεογραφικὸ Πρακτορεῖο τῶν Σκοπίων religija.mk, τὸ ὁποῖο παραθέτει καὶ τὴν φωτοτυπία τοῦ ἐγγράφου καθὼς καὶ σχόλια, τὰ ὁποῖα ἀντιγράφουν ὅλη τὴν πατριαρχικὴ ἐπιχειρηματολογία ποὺ ἀναπτύχθηκε στὴν Οὐκρανικὴ «Αὐτοκεφαλία».

Ἐπίσης ὁ Πενταρόφσκι ἀναφέρεται στὴν ἐκκλησιαστικὴ διαδικασία τῆς «Ἐκκλήτου προσ­φυγῆς» καὶ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη νὰ τὴν… «ἀσκήσει». Αὐτὴ ἡ λανθασμένη ἐκκλησιολογικὰ ἀναφορὰ στὴν «ἔκκλητο προσφυγὴ» κρύβει μία ἀλήθεια. Ὑποδηλώνει ὅτι οἱ σχισματικοὶ ἐπίσκοποι τῶν Σκοπίων ἔχουν ἤδη ἀποστείλει αἰτήματα ἀποκαταστάσεως πρὸς τὸ Φανάρι…

Ἡ πρώτη ἀντίδραση… ἦρθε ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς Σερβίας κ. Ντάτσιτς, σύμφωνα μὲ τὰ πρακτορεῖο religija.mk καὶ mia.mk

Ὁ Σέρβος Ὑπουργὸς κ. Ἴβιτσα Ντάτσιτς, ὅπως δήλωσε χθὲς σὲ δημοσιογράφους, ἀναμένει ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη νὰ ἀπορρίψει τὸ αἴτημα… «Θέλουμε νὰ ἐπιτευχθεῖ μία συμφωνία, ἀλλὰ πρέπει νὰ σεβαστοῦμε τοὺς κανόνες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ περιμένουμε ἐπίσης ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη νὰ παραμείνει στὴν ἴδια πλευρά, ποὺ ὅπως ἔχει δηλώσει εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ἵδρυση αὐτῆς ποὺ ὀνομάζεται Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου».

Μεταξύ 19ης καί 22ας Σεπτεμβρίου ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶχεν ἐπίσημον συν­άντησιν μέ τόν Πρέσβυν τῶν Σκοπίων εἰς Ἄγκυραν κ. Goran Taskouski. Αἱ ἐξελίξεις, φαίνεται, θά εἶναι ραγδαῖαι. Τήν 23ην Σεπτεμβρίου ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων κ. Ζ. Ζάεφ ἐδημοσίευσεν ἐπιστολήν πού ἀπέστειλε διά τό αὐτό θέμα πρός τόν Πατρ. Κων/λεως.

Previous Article

Οικουμενιστικό ρεσιτάλ από τον Αμερικής Ελπιδοφόρο για τις σχέσεις Ορθοδόξων-Ρ/Καθολικών

Next Article

O σκοπός του «Ουκρανικού Αυτοκεφάλου» συνίσταται στην αναδιαμόρφωση της Ορθόδοξης συνειδήσεως των Ουκρανών