«Δελφῖνοι» ὑποσκάπτουν «δελφῖνον»

Share:

Διαδιδόμεναι φῆμαι ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας περὶ ἀνωνύμου Ἱεράρχου ἀποτελοῦν σύνθημα ὅτι ὁ ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ παραγόντων, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ καθορίσουν τὴν ἑπομένην ἡμέραν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀρχίσει καὶ τοιουτοτρόπως προκαλοῦν τὸν Προκαθήμενον νὰ «ἐξουδετερώση» συγκεκριμένους «ἀντιπάλους» τους… Τὰ προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι αὐτά, εἶναι σοβαρώτερα. Συμφώνως πρός τὴν ἐφημερίδα «Παρασκήνιο» τῆς 21ης Ἰανουαρίου 2023:

«Ὁ «δελφῖνος» καὶ τό… φιλοβασιλικὸ κόμμα. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καὶ ὁ ἀρχιεπισκοπικὸς θρόνος διαθέτουν τούς… δελφίνους τους, ἀνεξαρτήτως τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Ἱερώνυμος χαίρει ἄκρας ὑγείας καὶ κρατάει στιβαρὰ στὰ χέρια του τὸ τιμόνι. Ἐσχάτως λοιπόν, καὶ στὸ περιθώριο ὅσων διαδραματίστηκαν μετὰ τὸν θάνατο τοῦ τέως βασιλιᾶ Κωνσταντίνου, στὴ Μονὴ Πετράκη ἔφτασαν πληροφορίες γιὰ πληθωρικὸ Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει κρύψει τὶς φιλοδοξίες του γιὰ τὴ διαδοχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου καὶ φέρεται νὰ ἔχει ταχθεῖ παρασκηνιακὰ ὑπὲρ τῆς ἵδρυσης ἑνὸς νέου, φιλοβασιλικοῦ κόμματος, ποὺ θά… ἀνακάτευε τὴν τράπουλα καὶ πιθανότατα θὰ ἄλλαζε καὶ τὶς ἰσορροπίες στὸ ἐσωτερικό τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες ὅμως…».

Previous Article

Προκλητικαὶ ἐνέργειαι

Next Article

Τους Τρεις Ιεράρχες τίμησε η ακαδημαϊκή κοινότητα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου