Δεξίωσις τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν ἀπὸ τὸν Μητρ. Καλαβρύτων!

Share:

ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ καιρὸ κάποιοι πιστοί, πληρώνοντας ἁδρὰ διαφημιστικὸ χῶρο στὸ μετρὸ Ἀθηνῶν, ἀνάρτησαν σχετικὴ ἀφίσα, γιὰ τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἄρεσε στοὺς ἄθεους καὶ ἀμοραλιστές, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ ἀπαγορεύσει τὴν ἀφίσα, μὲ τὸ ἐξωφρενικὸ αἰτιολογικό, ὅτι «καταστρατηγεῖ τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν στὴν ἔκτρωση»! Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ «ἐθνοσωτήριος δεξιὰ» κυβέρνηση, διὰ τοῦ ὑπουργοῦ Μεταφορῶν, κ. Κ. Καραμανλῆ,  προερχομένου ἀπὸ τὸ γνωστὸ «πολιτικὸ τζάκι», ἀπαγόρευσε τὴν ἀφίσα, μὲ κάποιες χλιαρὲς ἕως ἀνύπαρκτες ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρόσφατα ὁ ἐν λόγῳ ὑπουργὸς ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος τόν δεξιώθηκε στὸ ἐπισκοπικὸ μέγαρο! Μάλιστα, εὐχαρίστησε «ὅλως ἰδιαιτέρως τὸν κ. Ὑπουργὸ  γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ τὴν πολύτιμη συμβολὴ τοῦ ἰδίου προσωπικῶς στὸ ἔργο ποὺ σχεδιάζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη […]  Ὁ κ. Ὑπουργὸς εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν ἐγκάρδια ὑποδοχὴ καὶ φιλοξενία, τόνισε ὅτι σέβεται καὶ τιμᾶ τὴν Ἐκκλησία […] εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσουν τρέχοντα ζητήματα καὶ θέματα τῆς πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στὸν κ. Ὑπουργὸ ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Τρυπητῆς…» (Ἱστ. Ρομφαία)! Διερωτόμαστε: Ἀνάμεσα στὰ «εὐχαριστήρια» πρὸς τὸν ὑπουργό, ἦταν καὶ ἡ ἀπαγόρευση τῆς ἀφίσας; Τουλάχιστον, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, τὸν ἤλεγξε, ὅπως εἶχε ὑποχρέωση, γιὰ τὴν ἀνόσια πράξη του; Τοῦ ἐπισήμανε τὴ λύπη καὶ προσβολὴ τοῦ πιστοῦ λαοῦ; Κι ἀκόμα, δωρίζοντάς του τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας Τρυπητῆς, τοῦ ζήτησε ἐξηγήσεις γιὰ τὴν κυβερνητικὴ βεβήλωσή της, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὅπου ἀστυνομικὰ ὄργανα, «ἔκοψαν» κλίση στὸ ἀγροτικὸ ὄχημα, γιὰ τὴν (ἄκρως περιορισμένη) περιφορά της;

Previous Article

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. ΒΙΒΛΙΟΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ

Next Article

Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας, της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» (ΔΕΠΑΝ)

Διαβάστε ακόμα