Δεξιὰ Ἱεραρχία, Ἀριστερὸς Ἀρχιεπίσκοπος;

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὁ κ. Τσίπρας καταφέρεται κατὰ τῶν Ἱεραρχῶν ποὺ ἀντέδρασαν εἰς τὴν συμφωνίαν Ἐκκλησίας-Πολιτείας, χαρακτηρίζων αὐτοὺς κατ’ οὐσίαν ὑποχείρια τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν θὰ ὑπερασπισθῆ τοὺς Ἱεράρχας του; Τόση ταύτισις μὲ τὸν κ. Τσίπραν; Παραθέτομεν τὸ συγκεκριμένον ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2020:

«Μπορεῖ ἡ προσοχὴ σας τὰ χρόνια ποὺ κυβερνήσατε νὰ εἶχε ἑστιαστεῖ στὴν οἰκονομία, μπορεῖ οἱ ἑταῖροι νὰ μὴ ἐπέτρεπαν προοδευτικὲς παρεμβάσεις σὲ ἄλλα πεδία, π.χ. ἐργασιακά, ὡστόσο ὑπῆρχαν καὶ περιοχὲς γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν τοὺς ἐνδιέφερε πῶς θὰ πολιτευτεῖ ἡ κυβέρνησή σας. Γιατί δὲν ἐπιχειρήσατε νὰ ὑλοποιήσετε μία ἀπὸ τὶς βασικές σας προγραμματικὲς διακηρύξεις, αὐτὴ γιὰ τὸν χωρισμὸ Κράτους-Ἐκκλησίας;

Πῶς δὲν ἐπιχειρήσαμε; Δὲν καταφέραμε, μετὰ ἀπὸ συζητήσεις χρόνων, μία συμφωνία Κράτους-Ἐκκλησίας, ποὺ τουλάχιστον ξεκαθάριζε ρόλους, εὐθύνες, περιουσιακά, οἰκονομικὰ κλπ; Δὲν ξεσηκώθηκε ἡ ὑπερσυντηρητικὴ πτέρυγα τῆς Ἱεραρχίας, ἡ δεξιὰ τοῦ Κυρίου, ἐναντίον της; Δὲν ἐκτοξεύονταν πύρινα κηρύγματα ἀπὸ ἄμβωνος; Δὲν ἔγινε ὅλη αὐτὴ ἡ κινητοποίηση καθοδηγούμενη καὶ ὑποβοηθούμενη ἀπὸ τὰ κεντρικὰ γραφεῖα τῆς Ν.Δ., ὥστε νὰ ἀναγκαστεῖ νὰ ὑποχωρήσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Ἱερώνυμος;  Συ­ν­επῶς, μπορεῖ νὰ μᾶς καταλογίσει κανεὶς ὅτι δὲν τὰ καταφέραμε. Ἀλλὰ ὄχι ὅτι δὲν προσπαθήσαμε, σκληρὰ μάλιστα, καὶ δὲν πληρώσαμε καὶ πολιτικὸ κόστος γι’ αὐτό».

Previous Article

Οικουμενιστική προσευχή των σχισματικών στο Κίεβο

Next Article

Καταργοῦν καὶ τὰς κλασσικὰς σπουδάς!

Διαβάστε ακόμα