Δεσμία τοῦ σοδομισμοῦ ἡ ἀγγλικανικὴ «ἐκκλησία»!

Share:

Ὁ σοδομισμός εἰσῆλθε δυναμικὰ στὴν ἀγγλικανικὴ «ἐκ­κλησία». Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματοῦχοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας προσυπογράφουν τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων! Πολλοὶ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας κάλεσαν δημοσίως τὸν θεσμὸ νὰ ἀρχίσει νὰ πραγματοποιεῖ γάμους μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων τὴν περασμένη ἑβδομάδα. Ὁ Δεξιὸς Αἰδεσιμώτατος Dr. Steven Croft, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ὀξφόρδης, ἔγινε ὁ πρῶτος ἐν ἐνεργείᾳ ἀνώτερος ἐπίσκοπος στὴν Ἐκ­κλησία τῆς Ἀγγλίας ποὺ ἐπιβεβαίωσε τὶς ἑνώσεις ὁμοφυλοφίλων τὴν περασμένη ἑβδομάδα, σύμφωνα μὲ τοὺς Sunday Times. […] ὑποστήριξε ὅτι εἶναι “ἄδικο” γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας νὰ συνεχίζει νὰ ἀρνεῖται νὰ παντρεύει ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ἱστορικὴ χριστιανικὴ θέση ἔχει προκαλέσει “ἔκδηλη ἀδικία, θυμὸ καὶ ἀποξένωση σὲ μία ὁλόκληρη γενιά”. […] μετὰ ἀπὸ προσευχή, ζήτησε νὰ ἀλλάξει ὁ ἐκκλησιαστικὸς νόμος ποὺ θὰ ἐπιτρέψει “τὴν τέλεση γάμων μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας” καὶ ὑποστήριξε μία κίνηση ποὺ θὰ παρέχει στοὺς λαϊκοὺς καὶ τοὺς κληρικοὺς τὴν “ἐλευθερία νὰ παντρεύονται τοὺς συντρόφους τοῦ ἴδιου φύλου [καὶ] τὴν ἐλευθερία νὰ εἶναι σεξουαλικὰ ἐνεργοὶ”» (Ἱστ. Καταγγεῖλτε)! Φρῖξον οὐρανέ, στέναξον γῆ γιὰ τὴν κατάπτωση τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ!

Πρότασις ἀγγλικανῶν «ἐπισκόπων» διὰ «εὐλογίαν» τοῦ «γάμου» τῶν σοδομιστῶν!

Οἱ Ἀγγλικανοί «ἐπίσκοποι» Inge καὶ Gorick ὑποστήριξαν τὴ θέση τοῦ Croft σὲ κοινὴ ἐπιστολή τους: «“Πιστεύουμε, τόνισαν, ὅτι ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα γιὰ τὴν ἐκκλησία νὰ τιμήσει καὶ νὰ γιορτάσει τὶς σχέσεις μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου. Ἡ προτιμώμενη ἐπιλογή μας θὰ ἦταν τὰ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου νὰ μποροῦν νὰ παντρεύονται στὴν ἐκκλησία”. Οἱ ἐπίσκοποι προέτρεψαν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας νὰ ἀρχίσει νὰ εὐλογεῖ τὶς ἑνώσεις ὁμοφυλοφίλων καὶ κάλεσαν τοὺς ἡγέτες τῆς ἐκκλησίας νὰ σταματήσουν νὰ “ψιθυρίζουν κατ’ ἰδίαν” γιὰ τὴν ὑποστήριξή τους στὴν ἀλλαγὴ τῆς θέσης τῆς ἐκκλησίας γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία. Οἱ ἐπίσκοποι τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας πρόκειται νὰ ὑποβάλουν συστάσεις στὴ Γενικὴ Σύνοδο τὸν Φεβρουάριο σχετικὰ μὲ τὸ ἂν θὰ ἀναθεωρήσουν τὸ χιλιετὲς πρότυπο ὅτι ὁ γάμος πρέπει νὰ εἶναι μεταξὺ ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας, γεγονὸς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνοίξει τὴν πόρτα γιὰ μία πρωτοφανῆ ψηφοφορία ἐπὶ τοῦ θέματος. Ὁ Inge ἔχει ταχθεῖ ὑπὲρ τοῦ γάμου μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου στὴν ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας. “Ἐπιτέλους ἔχουμε ἕναν ἀνώτερο ἐπίσκοπο τῆς ἐπισκοπῆς ποὺ εἶναι πρόθυμος νὰ σπάσει τὴν αὐτοεπιβαλλόμενη συλλογικὴ σιωπὴ τῶν Ἄγ­γλων ἐπισκόπων καὶ νὰ ζητήσει νὰ μπεῖ ἕνα τέλος στὴν πολύπλευρη ἀδικία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας ἀντιμετωπίζει τὰ ΛΟΑΤ+ ἄτομα”, δήλωσε ἡ Jayne Ozanne, μία ἀκτιβίστρια γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων ποὺ συμμετέχει στὴ Γενικὴ Σύν­οδο» (Ἱστ. Καταγγεῖλτε)!  Σημεῖα τῶν καιρῶν!

Previous Article

Εποχή μαζικής αποβλάκωσης!

Next Article

Ἡ δυστυχία τοῦ πλεονέκτου