Δευτέραν Κυριακήν της Ορθοδοξίας, αποτελεί η Β΄ Κυριακή Νηστειών

Share:

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Η Εκκλησιαστική συνείδηση εκφράζεται και μέσα από τις Ιερές Ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Εις την Ακολουθία της Β΄ Κυριακής των Νηστειών, κατά την οποία εορτάζομε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον «μέγαν και αξιάγαστον» Ομολογητήν της Εκκλησίας μας, μπορούμε να βρούμε αναφορές που καταδεικνύουν ποιαν εννοεί η Εκκλησιαστική συνείδηση Μίαν Αγίαν Εκκλησίαν, αλλά και πως εννοεί τον Παπισμό.

Όταν ο υμνογράφος καλεί τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, «Εκκλησίας διδάσκαλον», ποιαν Εκκλησία εννοεί; Φυσικά δεν εννοεί την οικουμενιστική αναφορά περί της ‘’καθόλου Εκκλησίας’’, η οποία περιλαμβάνει και τον Παπισμό. Οι Παπικοί πέραν των άλλων κακοδοξιών, έχουν αποδεχθεί την βαρλααμική πλάνη.

Με το ψαλλόμενο «Ορθοδοξίας ο φωστήρ, Εκκλησίας το στήριγμα και διδάσκαλε», καταλαβαίνομε ότι ο φωστήρ της Ορθοδοξίας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αποτελεί στήριγμα της Μίας Αγίας Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι αλήθεια πως η Β΄ Κυριακή των Νηστειών, κατά την οποία εορτάζομε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι για μας Δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Όταν ψάλλομε «τα ρείθρα των θείων διδαχών σου φυλάττοντες, πάσαν μηχανήν των κακοδόξων φεύγομεν», αντιλαμβανόμαστε ποιους η Εκκλησιαστική συνείδηση εννοεί κακοδόξους. Δεν είναι τους αιρετικούς Παπικούς, οι οποίοι έχουν αποδεχθεί μαζί με τις λοιπές κακοδοξίες τους και την βαρλααμική πλάνη, που εννοούμε; Ή όταν ψάλλομε «σοφίας μωράς των κακοδόξων, διέλυσας μάκαρ του Θεού», δεν είναι τους Βαρλααμίτες Παπικούς που εννοούμε;

Επίσης με το ψαλλόμενο «την πλάνην κατέφλεξας των κακοδόξων σοφέ», το αυτό εννοούμε. Όταν ψάλλομε ότι δια τούτο εκλήθη ‘’στύλος της Εκκλησίας’’, ποιαν Εκκλησίαν εννοούμε; Φυσικά δεν εννοούμε την οικουμενιστική αναφορά περί της ‘’καθόλου Εκκλησίας’’ η οποία περιλαμβάνει και τον Παπισμό. Δεν αποτελεί λοιπόν η Β΄ Κυριακή των Νηστειών, Δευτέραν Κυριακήν της Ορθοδοξίας;

Η Εκκλησιαστική συνείδηση εκφραζομένη μέσα από την Υμνογραφία της Εκκλησίας μας διασώζει το «δρεπάνη τον λόγων σου και ιεροίς συγγράμμασιν έτεμες αιρέσεις ακανθώδεις». Ποιοι είναι οι φρονούντες αιρέσεις ακανθώδεις; Μα φυσικά είναι οι αποκοπέντες από την Εκκλησία Παπικοί που απεδέχθηκαν με τις λοιπές κακοδοξίες τους και την βαρλααμική πλάνη.

Είναι γνωστό το Παπικό μένος για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Το γεγονός της καταστροφής του Τυπογραφείου στην Κωνσταντινούπολη, κατά το έτος 1627 από τους Ιησουΐτες, με αφορμή την έκδοση των «Δύο αποδεικτικών λόγων» του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, καταμαρτυρεί το Παπικό μένος. Την Παπική μανία επίσης γνώρισε και ο Migne, εξ αφορμής της έκδοσης έργων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και υποχρεώθηκε στο τέλος να ζητήσει συγνώμη για την έκδοσή των.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Β΄ Κυριακή των Νηστειών, κατά την οποία εορτάζομε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον «μέγαν και αξιάγαστον» Ομολογητήν της Εκκλησίας μας, είναι για μας τους Ορθοδόξους Δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Όντως την Β΄ Κυριακή των Νηστειών, Δευτέραν Κυριακήν της Ορθοδοξίας εορτάζομεν.

Previous Article

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Next Article

Δὲν ἔχουν Θείαν Χάριν οἱ Παπικοί

Διαβάστε ακόμα