Δεύτερος γάμος τριῶν κληρικῶν

Share:

Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἀμερικῆς λειτουργεῖ ὡς παράρτημα τοῦ Φαναρίου καὶ παραπέμπει τὰς ὑποθέσεις εἰς αὐτό. Μεταξὺ αὐτῶν προωθεῖ καὶ τὰ αἰτήματα τριῶν κληρικῶν διὰ β΄ γάμον! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ στηρίξη καὶ αὐτὴν τὴν ἀντικανονικότητα τοῦ Κωνσταντινουπόλεως; Συμφώνως πρὸς τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθέν:

«Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος συνῆλθε στὴν τακτικὴ συνεδρία αὐτῆς στὴ Νέα Ὑόρκη τὴν 15η καὶ 16η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί:

Ἀποφάσισε τὴν ἀνασυγκρότηση τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν…

Ἐξεδίκασε στὸ δεύτερο βαθμὸ καὶ ἀποφάσισε νὰ εἰσηγηθεῖ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὴν καθαίρεση τριῶν κληρικῶν.

Ἐξέτασε τὶς αἰτήσεις τριῶν κληρικῶν γιὰ τὴν σύναψη δευτέρου γάμου καὶ ἀποφάσισε νὰ εἰσηγηθεῖ σχετικὰ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο…

Προτάσει τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κατήρτισε τριπρόσωπο γιὰ τὴν ἐκλογὴ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου βάσει τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καταλόγου τῶν πρὸς ἀρχιερατεία ἐκλογίμων.

Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου στὸ Σημεῖο Μηδέν.

Ἐνημερώθηκε περὶ τῶν παραιτήσεων τοῦ Γεωργίου Τσαντίκου καὶ τῆς Αἰκατερίνης Μπουφίδη – Γουὰλς καὶ περὶ τῶν διορισμῶν ἀντ’ αὐτῶν τῶν Ἰωάννη Κατσιματίδη καὶ Θεοδώρου Μποζονέλη στὶς θέσεις τοῦ Ἀντιπροέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ἀντιστοίχως.

Ἐνημερώθηκε σχετικῶς πρὸς τὸν διορισμὸ τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Ἀνδρέου Βυθούλκα ὡς νέου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς…

Ἀποφάσισε νὰ ἐνθαρρύνει τὴ συμμετοχὴ ὅσο τὸ δυνατὸ περισσοτέρων χορωδιῶν στὴ Χριστουγεννιάτικη Συναυλία σὲ κοινὴ συνεργασία μὲ τοὺς Ἐκπροσώπους τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν στὸ Τέναφλαΐ τῆς Νέας Ἰερσέης τὴν 8ην Δεκεμβρίου τοῦ 2019.

Ἀπεδέχθη εὐχαρίστως τὴν πρόταση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ σύγκληση τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως στὴν Οὐάσιγκτων μεταξὺ 2 – 5 Μαΐου 2020…».

Previous Article

Ἡ «αὐτοκέφαλος» Ἐκκλησία τῆς Κρήτης

Next Article

ΚΑΥΣΙΣ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ

Διαβάστε ακόμα