Δημότης Ὕδρας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος θὰ συμμετάσχη ἐφέτος εἰς τὴν πανήγυριν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ὕδρας, ποὺ τιμᾶται εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου. Συμφώνως πρός τὸ ἐπίσημον πρόγραμμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μετὰ τὴν «Τρισαρχιερατικὴν Λειτουργίαν» εἰς τὴν συνεδριακὴν αἴθουσαν τοῦ ναοῦ θὰ λάβη χώραν τελετὴ ἀνακηρύξεως τοῦ Μακαριωτάτου εἰς ἐπίτιμον δημότην Ὕδρας.

Ὁ Σεβ. Ὕδρας, μετὰ τὸ «φιάσκο» τῶν θρησκευτικῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσεβῆ ἔκθεσιν εἰς τὸν τόπον τῆς ἕδρας του, ἐπιδιώκει καλάς σχέσεις μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον. Εἶχε προσκαλέσει τὸν π. Θωμᾶν Συνοδινὸν εἰς τὴν σύν­αξιν τῶν κληρικῶν του καί, ὅπως μαθαίνομεν ἀπὸ τὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων, θὰ ὁμιλήση τὴν 17ην Αὐγούστου ὁ πρωτοσύγκελλος, τοῦ στενοῦ συνεργάτου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, Νέας Ἰωνίας π. Ἐπιφάνιος Ἀρβανίτης.

Ἐμεῖς εὐχόμεθα εἰς τὸν Σεβασμιώτατον δι’ ὅσα ἐνεργεῖ, ἐκεῖνα ποὺ ηὐχήθη ὁ Μακαριώτατος εἰς τὸν ἁγιασμὸν τοῦ Δικαστικοῦ Μεγάρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, τουτέστιν «ὑγεία, δύναμη, κουράγιο καὶ ὑπομονή».

Previous Article

Ὁ Μακαριώτατος συμβουλεύεται

Next Article

Ευπρόσδεκτος στο Κέντρο Γεροντολογίας ο πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος