Διάψευσις

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Εις την εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» εγράφη εις το φύλλον 40662 της 25ης Ιανουαρίου 2017 εις την 8ην σελίδα το εξής: «ο κ. Φιλιππάκης, εκδότης των εφημερίδων «Εστία», «Δημοκρατία», «Esspresso» και «Ορθόδοξος Τύπος»…». Πολλάκις εζητήσαμεν τηλεφωνικώς την διάψευσιν, η οποία όμως δεν έγινε. Δια τούτο διαψεύδομεν πλήρως και κατηγορηματικώς ότι ο «Ορθόδοξος Τύπος» έχει οποιανδήποτε σχέσιν με τον κ. Φιλιππάκην. Ο κ. Φιλιππάκης εκδίδει την «Εστία», την «Δημοκρατία», την «Esspresso» και την «Ορθόδοξη Αλήθεια». Γράφομεν αυτάς τας γραμμάς, δια να διαχωρίσωμεν απολύτως την θέσιν μας καθώς μετά λύπης μας παρατηρούμεν ότι εις το πρόσφατον πρωτοσέλιδον της εφημερίδος «Ορθόδοξη Αλήθεια» (αρ. φ. 92/ 10.05.2017) υπάρχει άρθρον με τίτλον «Όταν η εφημερίδα «Lifo» γνώρισε την «Ορθόδοξη Αλήθεια»». Η εφημερίς «Lifo» υποστηρίζει ενεργώς την κοινότητα LGBTQI (Λεσβιών Ομοφυλοφίλων κ.α). Δια τον λόγον αυτόν επιθυμού­μεν να μη υπάρξη η παραμικρά παρανόησις ότι ο Ο.Τ. έχει οιανδήποτε σχέσιν με την «Ορθόδοξη Αλήθεια» η τον εκδοτικόν όμιλον εις τον οποί­ον αυτή ανήκει.

Previous Article

Πρώτος άνευ ίσων η ίσοι άνευ πρώτου;

Next Article

Άγευστοι Ορθοδοξίας αποφασίζουν δια το μάθημα των Θρησκευτικών!