Διά τόν δεύτερον γάμον Κληρικῶν

Share:

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης κ. Παντελεήμων

Πολὺ λυποῦμαι, εἰλικρινά, λυποῦμαι γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προεξάρχοντος τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, γιὰ τὴν ἔγκριση τέλεσης δευτέρου γάμου σὲ κληρικοὺς εὑρισκομένους ἐν χηρείᾳ ἤ διαζευγμένους μὲ προϋποθέσεις τῆς μὴ ὑπαιτιότητός τους.

Κατανοοῦμε τὸ σοβαρὸ πρόβλημα τῆς ἀδυναμίας τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἀλλὰ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἤδη διὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἔδωσε τὶς πρέπουσες λύσεις.

Ὁ κληρικὸς ἔχει τὴν ἐλευθερία νὰ ἐκλέξει: εἴτε νὰ μείνει στὴν ἱερωσύνη ὡς ἄγαμος κληρικός, εἴτε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη μὲ κάθε ἀξιοπρέπεια καὶ τιμή.

Προσευχόμεθα εἰς τὸν Ἅγιο Θεό, νὰ φωτίζει τοὺς Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὥστε νὰ ἀκολουθοῦν τὴν Ἱερὰ Παράδοση καὶ νὰ τηροῦν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες.

Μὲ σεβασμὸ καὶ εἰλικρινῆ ἀγάπην

Previous Article

Βαποράκια ανηθικότητας όσοι επιβάλουν αντιδημοκρατικά μέτρα και υποχρεωτικότητα των εμβολίων

Next Article

Ἅγιοι Θεοδόσιος καί Σάββας: «Πληροφοροῦμεν ἐνώπιον τῆς ἁγίας καί ὁμοουσίου Τριάδος πάντες οἱ ἅγιοι τόποι πυρί ἀναλίσκονται»!