“ΔΙΑΓΝΩΜΗ”, ΑΝΤΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ ΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΟΝΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ;

Share:

 Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐπίσκοπος ποὺ τὸν ἐνθρόνισε ὁ Θεὸς στὸ θρόνο τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καὶ στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν, ἀγαπήθηκε ὅσο κανένας ἄλλος ἀπὸ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ πολεμήθηκε ἀδυσώπητα καὶ πολεμᾶται ἀκόμη σήμερα μετὰ τῶν 12 συνεπισκόπων του, ὄντες κεκοιμημένοι, ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ κατεστημένο. Ἡ μνήμη ὅμως τῶν Ἁγίων εἶναι αἰωνία, ὅπως ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἀδάμας εἶναι ἀπρόσβλητοι, διατηροῦν διαχρονικὰ τὴν ἀξία τους. Ὁ νέος δεσπότης στὴ Λάρισα, ὁ Ἱερώνυμος (Νικολόπουλος) λαλίστατος κατὰ τὰ ἄλλα, ὄφειλε μὲ τὴν ἔλευσή του καὶ ὑποχρεοῦται νὰ ἐνεργήσει στὴν Ἱ. Σύνοδο, γιὰ νὰ ἀρθεῖ τὸ ἀντικανονικὸ καὶ  προσβλητικὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας, καθὼς καὶ ὁ ψευδεπίγραφος τίτλος τοῦ Τιτουλαρίου, τοῦ ἁγίου Θεολόγου καὶ τῶν Δώδεκα. Ὥστε νὰ “Ἀποκατασταθοῦν” τύποις, ἔστω καὶ μετὰ θάνατον. Νὰ ζητήσει ἐν συνάξει μετὰ τοῦ ἱερατείου μία βαθιὰ συγγνώμη ἀπὸ τὸν ἅγιο Θεολόγο καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Λαρίσης ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς καὶ Διοικούσης Ἐκκλησίας. Γιὰ τοὺς ἀδίκους διωγμοὺς καὶ τὴν κατάφωρη καταπάτηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τὴν ὁποία ὑπέστη ἡ Ἐκκλησία τῆς Λαρίσης καὶ τὸ αἱματοκύλισμα τῶν πιστῶν, ὥστε νὰ ἐπέλθει νηνεμία μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Previous Article

Ἐκκλησιαστικὴ τηλεόρασις;

Next Article

ΔΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ κ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ:ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΩΜΕΝ ΠΑΛΙ ΜΙΚΡΟΝ ΚΑΛΑΘΙ;

Διαβάστε ακόμα