Διαδίκτυον: Τό νέον «ὅπλον» τῶν μουσουλμάνων τρομοκρατῶν

Share:

ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ τοῦ Ἀλλάχ, οἱ ἀδίστακτοι δολοφόνοι τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλάμ, στρατολογοῦν νέους μαχητὲς – δολοφόνους στὸ ὄνομα τοῦ «θεοῦ» τους, μέσῳ τῶν μέσων κοινωνικῶν δικτυώσεων! Δεῖ­τε τὴν εἴδηση: «Τὰ δημοφιλῆ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ὅπως τὸ Instagram καὶ τὸ Messenger χρησιμοποιοῦν οἱ Ἰσλαμιστὲς, γιὰ νὰ προσελκύσουν καὶ ἐν τέλει νὰ στρατολογήσουν παιδιὰ καὶ νέους. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔκθεση “Ἰσλαμισμὸς στὸ Διαδίκτυο τὸ 2018”, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποία οἱ Ἰσλαμιστὲς “διαχέουν” τὴν προπαγάνδα χρησιμοποιώντας τὰ κόμικς, ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια ἀλλὰ καὶ καταστάσεις ἀπὸ τὴν καθημερινότητα ποὺ ἔχουν ὡς στόχο τὸ Ἰσλάμ. Οἱ εἰδικοὶ ἤδη προειδοποιοῦν γιὰ εὐρεῖα ἐξάπλωση τῆς ἰσλαμιστικῆς τρομοκρατικῆς προπαγάνδας στὰ κοινωνικὰ δίκτυα. […] Συμφώνως πρὸς τὴν ἐν λόγῳ ἔκθεση, οἱ Ἰσλαμιστὲς δραστηριοποιοῦνται σὲ πολλὲς πλατφόρμες κοινωνικῶν δικτύων. Στόχος τους εἶναι νὰ προσεγγίσουν νεαροὺς χρῆστες καὶ τῶν δύο φύλων, ποὺ μέχρι πρό τινος δὲν εἶχαν καμμία ἐπαφὴ μὲ ἐξτρεμιστικὲς ὀργανώσεις. Γιὰ νὰ διαδώσουν τὴν προπαγάνδα τους οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐκμεταλλεύονται πολλὲς φορὲς καὶ ἀγαπημένες ἀσχολίες τῶν νέων. […] Συχνὰ ἐπικαλοῦνται τὸ αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης τῶν νέων ἢ ἐκμεταλλεύονται παραδείγματα ρατσιστικῆς συμπεριφορᾶς, προκειμένου νὰ “δηλητηριάσουν” τὴν νεολαία μὲ μῖσος ἐναντίον τῆς κοινωνίας. […] Αὐτὲς τὶς συζητήσεις ἐκμεταλλεύθηκαν οἱ Ἰσλαμιστὲς, γιὰ νὰ ὑποδαυλίσουν τὸ μῖσος ἐναντίον τῆς κοινωνίας καὶ ἐνεθάρρυναν τοὺς νέους νὰ δραστηριοποιηθοῦν μέσῳ διαδικτυακῶν ἐκστρατειῶν…» (Πηγή: estianews)! Ἡ διαπίστωση εἶναι ὅτι δὲν θὰ ξεμπερδέψει εὔκολα ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ βία. Καὶ ξέρετε γιατί; Διότι δὲν τὸ θέλουν οἱ δυτικοὶ «χριστιανοί»!

Previous Article

Πόσαι Ἱ. Μητροπόλεις ἐνεθυμήθησαν τὴν Ἅλωσιν;

Next Article

Ὁ κ. Φραγκίσκος ἀπενοχοποιεῖ τοὺς ἐγκληματίας «ἱερεῖς» του!

Διαβάστε ακόμα