Διαμαρτυρία πρὸς τὸν Σεβ. Καστορίας

Share:

Στὶς 4-9-2022, ὁδηγώντας τὸ αὐτοκίνητό μου, ἔβαλα τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱ. Μ. Καστοριᾶς, ὡς συνήθως, ὅπου μετ’ ἐκπλήξεως ἄκουσα νὰ ἀναμεταδίδεται Θ. Λειτουργ. ἀπὸ τήν… Καβάλα. Ὅταν πῆγα σπίτι μου ἔγραψα καὶ ἔστειλα στὸ κινητὸ τοῦ Δεσπότη Καστοριᾶς τὸ παρακάτω μήνυμα.

Τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ πῆρα στὸ τηλέφωνο τὸν δημοσιογράφο τοῦ σταθμοῦ ,ἕνα καλὸ παιδί, γιὰ νὰ διαμαρτυρηθῶ γι’ αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα, γιὰ νὰ ἀκούσω μὲ σοκαριστικὴ ἔκπληξη, ὅτι κι ὁ Δεσπότης Καστοριᾶς ἦταν κι αὐτὸς σὲ κεῖνο τὸ …συλλείτουργο. Κι ὅταν τὸν ρώτησα γιατί πῆγε κι αὐτὸς ἐκεῖ, μοῦ εἶπε ”ὅτι ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ πάει, γιατί τοῦ τηλεφώνησε ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ συνηθίζεται, ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔρχεται στὴν Μακεδονία, ὑποχρεωτικὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἕνα Μητροπολίτη τῆς Μακεδονίας, καὶ σὲ ἐρώτησή μου, ὡραῖα, καὶ  γιατί πῆγε ὁ δικός μας, κι ὄχι κάποιος ἄλλος… Μοῦ ἀπήντησε, τί νὰ σᾶς πῶ, δὲν γνωρίζω.

Εἶχα στείλει λοιπόν, τὸ παρακάτω μήνυμα-διαμαρτυρία στὸν Δεσπότη, χωρὶς νὰ γνωρίζω ὅτι ἦταν ἤδη κι αὐτὸς συλλειτουργὸς μὲ τὸν Πατριάρχη Βρθολομαῖο καὶ τὸν ψευτοδεσπότη Ἐπιφάνιο τῆς Οὐκρανίας.

”Σεβασμιώτατε

Ἀσπάζομαι εὐλαβῶς τὴν Τιμίαν δεξιάν Σας.

Αἰσθάνομαι θλίψη, ντροπή, ἀγανάκτηση κι ὀργή,ἀκούγοντας σήμερα τὸ ἀντίχριστο, μιαρὸ καὶ θεατρινικὸ καὶ φαρισαϊκὸ ”συλλείτουργο” τοῦ  κκκ…κ Βαρθολομαίου (τοῦ γνωστοῦ καὶ ὡς …”σκασίλα”) καὶ τοῦ σχισματοαιρετικοῦ, ἀχειροτόνητου καὶ Οὐνίτη ”Καραγκιοζ-Ντεσπότ”, κάποιου Ἐπιφάνιου. Αὐτὰ τὰ θλιβερά, γελοῖα καὶ ἀντορθόδοξα ποὺ ἀκούσαμε σήμερα ἀπ’ τὸ συνέδριο αὐτὸ τῶν ἐκκοσμικευμένων …ὀρθοδόξων φαρισαίων, μὲ ἔκαναν, ἐπὶ τέλους, νὰ καταλάβω τί σχῆμα καὶ τί μορφὴ ἔχουν οἱ προβατόσχημοι… λύκοι, ποὺ βρίσκονται μέσα στὴν Ἁγία αἱματοβαμμένη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καὶ τὴν κυβερνοῦν, ἐλλείψει Θρυλικῶν Γιγάντων π. Αὐγουστίνων Καντιώτιδων, ποὺ πάντοτε ἐξείρχετο Ἐκεῖνος νικῶν καὶ ἐνικοῦσε. Ἀμήν».

Δρ. Γερασ. (Μάκης) Κουσουνής,

γεωπόνος,

Καστοριά

Previous Article

Δήλωσις Σεβ. Μητρ. Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Next Article

Δελτίον Τύπου διά Ἀναγνώρισιν Φιλοσκοπιανοῦ Συλλόγου εἰς Φλώριναν