Διαμαρτυρία τῆς ΔΙΣ, ἀλλὰ ὄχι δίκη;

Share:

Παρὰ τὰ γενόμενα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἠκύρωσε τὴν ἐπίσημον συνάντησίν του μὲ τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς. Αὐτὸ θέτει τὴν ἀμφιβολίαν ὅτι αἱ ἀδημοσίευτοι ἐπιστολαὶ εἶναι ἁπλῶς ἑλιγμός, διὰ νὰ ἀποφύγη ἡ ΔΙΣ νὰ ἐκδικάση τὴν ὑπόθεσιν. Παραθέτομεν τὸ πλεῖστον τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς ἐκτάκτου ΔΙΣ τῆς 18ης Ἰουλίου 2022:

«1. Ἐκφράζει δημοσίως τὶς εὐχαριστίες Της πρὸς τὴν ἔντιμο Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν πολιτικὴ καὶ νομοθετικὴ πρωτοβουλία γιὰ τὴν προσθήκη συγκεκριμένων ἄρθρων στὸν πρόσφατο νόμο περὶ τῶν ΑΕΙ γιὰ τὴν τακτοποίηση ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας τῆς σοβαρῆς ἐκκρεμότητος εἰς βάρος τῶν Κληρικῶν – Ἐφημερίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εὐχαριστεῖ ἐπίσης τοὺς ἁρμοδίους ὑπηρεσιακοὺς παράγοντες, καθὼς καὶ τὰ κοινοβουλευτικὰ Κόμματα (Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ἑλληνικὴ Λύση) καὶ μεμονωμένους Βουλευτές, οἱ ὁποῖοι ὑπερψήφισαν τὰ συγκεκριμένα ἄρθρα, ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀνάγκη γιὰ τακτοποίηση τοῦ ζητήματος, δίχως καμία ἀπολύτως ἐπιβάρυνση στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό.

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀποφάσισε νὰ ἀποστείλει καὶ σχετικὲς εὐχαριστήριες ἐπιστολὲς πρὸς ὅλους τοὺς προαναφερθέντες, ἐνῷ ὑπενθυμίζει καὶ πάλι ὅτι οἱ πιστώσεις γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ Κλήρου δὲν ἀποτελοῦν ἀδικαιολόγητο προνόμιο ὑπὲρ τῶν λειτουργῶν τῆς «ἐπικρατούσας θρησκείας» (ἄρθρο 3 πάρ. 1 Συντάγματος) ἢ μία «χαριστικὴ» ρύθμιση ὑπὲρ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἐπειδὴ εἶναι Ν.Π.Δ.Δ., ἀλλὰ εἶναι περιοδικὸ ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ποὺ τὸ Κράτος ἀπέκτησε ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα χωρὶς πλήρη ἢ καὶ καθόλου ἀποζημίωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

2. Νὰ ἀποστείλει ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρο γιὰ ὅσα ἐγγράφως ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης κ. Ἀντώνιος, σὲ σχέση μὲ τὴν τέλεση Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος δύο βρεφῶν στὴν Βουλιαγμένη, καθὼς καὶ σχετικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, στὴν κανονικὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς».

Previous Article

Ἱεροκανονικὴ Μήνυσις τῆς Π.Ο.Ε. κατὰ Σεβ. Ἀμερικῆς

Next Article

«Σχετικά με δημοσιεύματα περί υποτιθέμενων προσλήψεων χιλιάδων κληρικών»