ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΑ– ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ SELFTEST ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Share:

Του /της ……..( αναγράφετε τα στοιχεία σας καθώς και τα στοιχεία του παιδιού σας)

Προς την Υπουργό Παιδείας δια του/της Διευθυντή/ριας του …………….. ( αναφέρετε τη σχολική μονάδα)

////////////////////////////////////

Έλαβα γνώση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (στο εξής ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε αιφνιδιαστικά,μόλις την 10-9-2021, δηλαδή λιγότερο από 72 ώρες προ της εφαρμογής της. Σύμφωνα με αυτή

 η αυτοδιαγνωστική δοκιμασία (selftest) θα πρέπει να διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, την προηγουμένη κάθε Τρίτης και Παρασκευής, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα, ακολουθώντας μια ιδιαίτερα επιβαρυντική διαδικασία από άποψη κόπου, χρόνου και γραφειοκρατίας ενώ για αυτούς που για κάποιο λόγο δε θα θελήσουν ή δε θα τα καταφέρουν να υποβληθούν σε αυτή επιβάλλεται η απαγόρευση εισόδου στη σχολική μονάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πρόκειται για μια νομοθετική ρύθμιση παράνομη και εξοντωτική για τους παρακάτω λόγους:

  • Η αυτοδιαγνωστική δοκιμασία είναι διαγνωστική ιατρική πράξη η οποία σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005). άρθρο 12 και τις αρχές της αυτοδιάθεσης, αυτοκαθορισμού και αυτονομίας του ατόμου δεν μπορεί ποτέ να είναι υποχρεωτική. Το αυτό προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοιατρική (Σύμβαση Οβιέδο του 1997) στην οποία έχει συμβληθεί χώρα μας και η οποία έχει υπερνομοθετική ισχύ και συμπληρωματικά το άρθρο 47 του Ν. 2071/ 1992 για τους νοσοκομειακούς ασθενείς. Και μπορεί με τα άρθρα 1,2, 46 και 96 του ν. 4790/2021, τα οποία η ΚΥΑ επικαλείται, να προβλέπεται υποχρεωτικότητα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου πλην όμως, δεδομένης της ανωτέρω υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνούς Συμβάσεως και του σε συμμόρφωση αυτής Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, θα πρέπει να θεωρηθεί η υποχρεωτικότητα αυτή παράνομη και αντισυνταγματική.
  • Σε κάθε περίπτωση προτού κανείς καταστεί υποκείμενο ιατρικής πράξης ακόμη και αυτοδιαγνωστικής θα πρέπει να ενημερωθεί επαρκώς ως προς τη φύση, το σκοπό και την επικινδυνότητα της ιατρικής πράξης. Το περιεχόμενο της ενημέρωσης αυτής πρέπει να είναι πλήρες και κατανοητό σύμφωνα με την παγίως επικρατούσα στην επιστήμη και τη νομολογία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άποψη περί πλήρους διαφώτισης. Εν προκειμένω η υπουργική απόφαση κάνει μία απλή μνεία στην από 8.9.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο περιεχόμενό της και χωρίς αυτή, έως τώρα, να είναι διαθέσιμη στους πολίτες για ανάγνωση ώστε να γνωρίζουν εάν τα Selftest είναι αποτελεσματικά και σε τι ποσοστό και εάν εγκυμονούν κινδύνους από τη διαρκή χρήση τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς για να μπορούν να σταθμίσουν τα οφέλη και τον κίνδυνο προτού υποβληθούν σε αυτά. Τούτο τη στιγμή που η Ιατρική Ακαδημία της Γαλλίας μεταξύ άλλων επισήμων Ιατρικών Φορέων εξέδωσε προειδοποίηση ότι τα ρινοφαρυγγικά τεστ «δεν είναι ακίνδυνα». Έχει λάβει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας υπόψη της αυτά τα νέα επιστημονικά δεδομένα; Η από σχετική γνώμη της Εθνικής Επιτροπής έως σήμερα παραμένει «κρυφή».Παρεμπιπτόντως και δια της παρούσας παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφό της.
  • Η προβλεπόμενη απαγόρευση της εισόδου στους μαθητές στις σχολικές μονάδες που η ΚΥΑ την προκρίνει επιβαρυντικά έναντι των λοιπών αποστολών της Δημόσιας Παιδείας είναι κάτι που εγείρει σοβαρά θέματα καταστρατήγησης του Συντάγματος.Σε αυτό θα πρέπει φυσικά να προστεθεί και η πολύ σοβαρή παράμετρος ότι η τουλάχιστον εννεαετής φοίτηση είναι υποχρεωτική τόσο για τους πολίτες όσο και για το κράτος και παράλληλα συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τίθενται εμπόδια στην ολοκλήρωσή της, όπως με διατάξεις περί αποκλεισμού από τη σχολικό περιβάλλον για όσους δεν δεχθούν ή αποτύχουν να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Σε αρμό προς τα παραπάνω επικαλούμαι την από 26 -5-2015 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και η οποία έκρινε ότι «η παρακολούθηση του προγράμματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να εξαρτάται από … όρο ….., αφού τότε η συμμόρφωση προς μια δημόσια υποχρέωση θα προϋπέθετε την παραίτηση από την άσκηση θεμελιώδους δικαιώματος.»αλλά και το σκεπτικό της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Vavřička κ.α. κατά Τσεχικής Δημοκρατίας της 08.04.2021) από το οποίο εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι ένα μέτρο υποχρεωτικής υποβολής σε ιατρική πράξη δύναται να θεωρηθεί αναλογικό μόνον εάν οι μαθητές δεν αποκλείστηκαν από την υποχρεωτική εκπαίδευση. Και μάλιστα ακόμη και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου που δεν συμπεριλαμβάνονται στην υποχρεωτική από το Σύνταγμα ( άρθρο 16 παρ. 3 ) εννεαετή φοίτηση, σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητες για την προσωπική, πνευματική και οικονομική ανάπτυξη και ολοκλήρωση των παιδιών καθώς με τον αποκλεισμό των μαθητών από τις τάξεις του Λυκείου αυτοί στερούνται της δυνατότητας να ανέλθουν στη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποκλείονται από το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας και προσβάλλεται η προσωπικότητά τους υπέρμετρα και αναντίστοιχα.
  • Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται η υποβολή και γνωστοποίηση σημαντικών και πολλών προσωπικών δεδομένων εμού και του παιδιού μου που σχετίζονται με την κοινωνική μου ασφάλιση, την φορολογική και αστυνομική μου ταυτοποίηση από την συνδυαστική χρήση των οποίων εκτίθενται ή και αποκαλύπτονται περαιτέρω σοβαρά προσωπικά μου δεδομένα χωρίς η διακινδύνευση αυτή να είναι αναλογική ή απαραίτητη.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΘΕΩΡΩ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ,

ΟΤΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ   ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ

Σας ΔΗΛΩΝΩ ότι επιφυλάσσομαι για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου που απορρέει από την ζημία που υφίσταμαι λόγω ηθικής βλάβης από την προσβολή της προσωπικότητας του παιδιού μου, από ενδεχόμενης βλάβης της υγείας του παιδιού μου λόγω της συνεχούς υποβολής του σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και κάθε άλλης παρούσας ή μελλοντικής ζημίας που θέλω υποστεί από την ως άνω παράνομη και καταχρηστική πράξη της Διοικήσεως και των τυχόν Οργάνων της που συνεργάζονται σε αυτή.

                                                                                              Τόπος Ημερομηνία

                                                                            Ο/Η εξωδίκως δηλών/δηλούσα

Previous Article

Self-tests στους μαθητές

Next Article

ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΟΥΝ