Διαρροαὶ πρὸς τὴν ROCOR

Share:

Σοβαροὶ ἱερεῖς ποὺ δὲν ἀντέχουν πλέον τὸν ἐκτροχιασμὸν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως μεταπηδοῦν εἰς τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Φαναριωτῶν; Περιέρχονται ὅλην τὴν γῆν διὰ δεξιώσεις, συμπροσευχάς, συναντήσεις μὲ ἐκπροσώπους δαιμονικῶν θρησκειῶν καὶ διὰ τοὺς ἰδικοὺς των ἐργάτας τοῦ ἀμπελῶνος ἀδιαφοροῦν; Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «Πενταπόσταγμα» τῆς 15ης Ἰουλίου 2019:

«Ὁ π. Σπυρίδων Μπέιλι… εἶναι γνωστὸς ὡς συγγραφέας πολλῶν βιβλίων, ὅπως «ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Βασιλεία τοῦ Σατανᾶ» καὶ «τὸ Ταξίδι στὸ Ἅγιον Ὄρος» καὶ «τρέχει» μία δημοφιλῆ σελίδα τοῦ YouTube μὲ πολλὰ βίντεο γιὰ τὸ δόγμα.

«Ἡ ἀπόφασή μου νὰ μετακομίσω στὸ ROCOR ὀφείλεται σὲ διάφορους παράγοντες. Ἔχω, ἐδῶ καὶ καιρό, ἀνησυχία γιὰ τὶς αὐξανόμενες μοντερνιστικὲς καὶ οἰκουμενικὲς τάσεις στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὡστόσο, οἱ ἐνέργειες στὴν Οὐκρανία μὲ ἔπεισαν ὅτι ἔπρεπε νὰ φύγω, » σχολίασε στὸ OrthoChristian.

Στὶς 13 Ἰουλίου, τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου (ROCOR) στὸ Φοῖνιξ ἀνακοίνωσε ἐπίσης στὴ σελίδα του στὸ Facebook ὅτι ὁ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης, πρώην κληρικὸς τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀπὸ τὴν Κρήτη, ἔχουν ἐπίσης ἐνταχθεῖ στὸ ROCOR.

Ὁ π. Ἐμμανουὴλ εἶναι ἐπίσης γνωστὸς ὡς συγγραφέας πολλῶν βιβλίων. Εἶναι ἐπίσης ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Orthodox Witness, ποὺ εἶναι ἕνας ὀργανισμὸς ἀφιερωμένος στὴν ἕνωση τῶν κληρικῶν καὶ ἐνοριῶν ὅλων τῶν ὀρθόδοξων δικαιοδοσιῶν στὸν εὐαγγελισμό. Ἔγινε δεκτὸς στὸ ROCOR ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ Μητροπολίτη Ἀνατολικῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Νέας Ὑόρκης Ἱλαρίωνα…».

Previous Article

300 χιλιάδες πιστοί στην Λιτανεία για την Βάπτιση των Ρως

Next Article

Ο Επίσκοπος Αρσινόης Νεκτάριος είναι ο νέος Μητροπολίτης Κιτίου

Διαβάστε ακόμα