Διασύρεται τὸ Ἅγιον Ὄρος

Share:

Δύο Ἱ. Μοναὶ τοῦ Ἄθω διασύρουν ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὴν Ἱερωσύνην συλλειτουργοῦν­τες μὲ ἀχειροτονήτους τῆς Οὐκρανίας, διὰ τὴν καθαίρεσιν τῶν ὁποίων εἶχε συμφωνήσει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Φέρουν ἀξίως τὴν ἱερωσύνην οἱ Ἡγούμενοι αὐ­τῶν τῶν δύο Ἱ. Μονῶν; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «df.news» τῆς 12ης Σεπτεμβρίου 2021:

«Τοὺς δεσμοὺς τῆς Οὐκρανίας μὲ τὸ Ἅγιο Ὄρος ὑπενθύμισε μεταξὺ ἄλλων ὁ «Μητροπολίτης» Κιέβου Ἐπιφάνιος στὴ Θεία Λειτουργία ποὺ τελέστηκε στὶς 11 Σεπτεμβρίου σὲ ἕνα μικρὸ χωριὸ στὴν περιφέρεια τοῦ Λβίβ, στὴ δυτικὴ Οὐκρανία… συλλειτούργησαν οἱ ἁγιορεῖτες ἱερομόναχος Σισώης καὶ ἱεροδιάκονος Παχώμιος -ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος καὶ ὁ ἱερομόναχος Νικήτας – ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος… Ἀφοῦ διάβασε τὸ Εὐαγγέλιο, ὁ «Μητροπολίτης» Ἐπιφάνιος ἀπευθύνθηκε μὲ κήρυ­γμα πρὸς τοὺς ἐνορίτες… Πιστεύουμε ἐπίσης ὅτι, ὅπως χαιρόμαστε σήμερα ποὺ οἱ πατέρες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ξενοφῶντος καὶ Παντοκράτορος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος προσεύχονται καὶ γιορτάζουν μαζί μας, ἔτσι καὶ αὐτός, ὁ Ἰωάννης, γέννημα – θρέμμα τοῦ Βισένσκι (σ.σ. τοῦ χωριοῦ Σουντόβα Βίσνια) καὶ γέροντας τοῦ Ἄθω, ὡς πνεῦμα χαίρεται μαζί μας».

Previous Article

Ο ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

Next Article

Ἀνοίκειον ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου