Διατί ἐκάη πάλιν ἡ Ἱ. Μ. Βαρνακόβης;

Share:

Πολλάκις ἱ. ναοὶ καὶ μοναὶ παραδίδονται εἰς τὸ πῦρ ἔπειτα ἀπὸ ληστείας, ὥστε νὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ ἴχνη. Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία πνευματικὴ ἀπάντησις ποὺ ἀνεγνώσαμεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Τὰς θύρας Τὰς θύρας» τῆς 15ης Ἰουνίου 2020:

«Πρὶν 7 μῆνες ἀκριβῶς ὁ Μητροπολίτης Θεόκτιστος δέχτηκε στὴν Μητρόπολή του τοὺς δύο Οὐκρανοὺς σχισματικοὺς μὲ τὴν συνοδεία τους ποὺ εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἑλλάδα. Στὶς 14 Νοεμβρίου τελέστηκε μιαρὸ συλλείτουργο στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Τρικόρφου. Μετὰ τὸ Τρίκορφο οἱ σχισματικοὶ ἐπισκέφθησαν τὶς γυναικεῖες Ἱερὲς Μονὲς Ἁγίου Νεκταρίου καὶ Παν­αγίας Βαρνακόβης «ὅπου ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς», ἀναφέρει τὸ δημοσίευμα. Στὶς 14 Νοεμβρίου τοῦ 2019 οἱ σχισματικοὶ ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βαρνάκοβας καὶ στὶς 14 Ἰουνίου τοῦ 2020 λίγο μετὰ τὶς 9 τὸ βράδυ τὸ Μοναστήρι παραδόθηκε στὶς φλόγες.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Φωκίδος στὴν ἱστοσελίδα της σὲ δημοσίευμα μὲ τίτλο: «Θλίψη καὶ πένθος στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φωκίδος» κάνει ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν ὁλοσχερῆ καταστροφὴ τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας τῆς Μονῆς:

«…Μὲ ἀφορμὴ τὶς θλιβερὲς στιγμὲς ποὺ ζεῖ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γονυπετεῖς στὶς προσ­ευχὲς καὶ στὶς δεήσεις μας, κηρύσσουμε τὴν Ἱερά μας Μητρόπολη σὲ γενικὸ πένθος ἕως τὶς 14.8.2020, συμπάσχοντας στὴ σκληρὴ δοκιμασία τῆς δεινῶς ἐμπερίστατης ἱερᾶς Ἀδελφότητος τῶν μοναζουσῶν.

Προσκαλοῦμε δὲ τοὺς πιστοὺς νὰ γίνουν συναγωνιστὲς τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης μὲ ἐντατικὴ προσευχή, εἰλικρινῆ μετάνοια καὶ συντριβὴ καρδίας, ὥστε ὁ Θεὸς τῆς παρακλήσεως, τῶν οἰκτιρμῶν καὶ τῆς φιλανθρωπίας νὰ ἀποτρέψει ὁποιαδήποτε περαιτέρω θλίψη, κίνδυνο, ἀνάγκη καὶ πένθος ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας».

Διερωτῶμαι, ἐὰν ὁ Μητροπολίτης Θεόκτιστος ποὺ ἔγραψε τὸ παραπάνω, ἔκατσε νὰ σκεφθεῖ ὅλους αὐτοὺς τοὺς μῆνες ἂν αὐτὸ ποὺ ἔκανε τότε μὲ τοὺς σχισματικοὺς πλήγωσε τὴν Παν­αγία».

Σημ. Ο.Τ.: Συμπάσχομεν μὲ τὴν πνευματικὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς, ἀλλὰ πιστεύομεν ὅτι ἐπιέσθησαν νὰ δε­χθοῦν τοὺς σχισματικούς.

Previous Article

Μητροπολίτης Αμφιλόχιος: με συλλήψεις των ιερέων θέλουν να εκφοβίσουν τον κόσμο

Next Article

Η ουκρανική Αυτοκεφαλία ήταν η εκδίκηση στη Μόσχα για το Κολυμπάρι

Διαβάστε ακόμα