Διατί ἐνεβολιάσθη μὲ τὸ κινεζικόν;

Share:

Τὸ προβλεπόμενον ἀπὸ τὴν Τουρκίαν ἐμβόλιον ἔκανεν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀλλὰ παραλείπεται εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν ὅτι εἶναι τὸ κινεζικόν, ποὺ εἰς ὅλας τὰς φάσεις χρησιμοποιεῖ κυτταρικὰς δομὰς ἀπὸ ἐκτρώσεις. Παραθέτομεν τὸ δελτίον τύπου τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2021:

«Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἔκανε, σήμερα, Πέμπτη, 28 Ἰανουαρίου 2021, λίγο πρὶν τὸ μεσημέρι, τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ νέου κορωνοϊοῦ, στὴ δημόσια Πανεπιστημιακὴ κλινικὴ CAPA τῆς Πόλεως.

Μὲ τὴν εὐκαιρία, ὁ Παναγιώτατος εὐχαρίστησε τὸ ἰατρικὸ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ τῆς κλινικῆς, καὶ στὰ πρόσωπά τους ὅλους τοὺς συναδέλφους τους σὲ ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ τὴν αὐτοθυσία τους στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν θεραπεία τῶν ἀσθενῶν καὶ τὴν στήριξη τῶν συγγενικῶν τους προσώπων. Εὐχήθηκε δέ, σύντομα νὰ ἐμβολιασθοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι πολίτες στὸν κόσμο προκειμένου νὰ ἀναχαιτιστεῖ ὁ θανατηφόρος ἰός».

Previous Article

Ο Ταμασού κολακεύει τον Πατρ. Βαρθλομαίο και ικετεύει τις άσπονδες Δυτικές δυνάμεις

Next Article

Ἐπίσκοπος ἐντάσσει τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὰς «τρεῖς μονοθεϊστικὰς θρησκείας»!