Διατί ὁ Ἀθηνῶν ἐπεσκέφθη τὸν Σπάρτης;

Share:

Ἐνῷ φημολογεῖται ἐντόνως ὅτι κατὰ τὴν δεξίωσιν ποὺ παρέθεσεν ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου διὰ τὴν βάπτισιν τῆς ἐγγονῆς της ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπεσχέθη εἰς τὸν Πατριάρχην Κων/λεως ὅτι θὰ προχωρήση τὸ ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ψευδοαυτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας, πέντε ἡμέρας μετὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐπεσκέφθη τὸν Μητροπολίτην Σπάρτης. Ἐπισήμως παρευρέθη εἰς τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Εὐσταθίου. Ἐπληροφορήθημεν ὅμως ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προσπαθεῖ νὰ κάμψη τὸν Σεβασμιώτατον, ὁ ὁποῖος εἶναι πλήρως ἀντίθετος μὲ τοὺς ἀχειροτονήτους, διὰ νὰ μὴ ἐπαναληφθῆ τὸ «Βατερλώ», ποὺ ἔπαθε μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Σπάρτης τῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου 2019:

«Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Εὐστάθιος ἀπηύθυνε ἕνα σύντομο εὐχαριστήριο λόγο. Ἀρχικὰ εὐχαρίστησε θερμὰ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, ποὺ παρὰ τὸ ἐπιβαρυμένο πρόγραμμά του θέλησε νὰ τοῦ εὐχηθεῖ ἀπὸ κοντά… Ἀκολούθως τὸν λόγο πῆρε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν βαθιὰ ἐκτίμησή του στὸ πρόσωπο τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχη, ἐκθείασε τὴν ἐν γένει παρουσία καὶ προσφορά του στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐνῷ τοῦ εὐχήθηκε ὑγεία καὶ μακροημέρευση, ὥστε νὰ συνεχίσει ἀπρόσκοπτα τὸ πλούσιο πνευματικό, φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικό του ἔργο».

Previous Article

Θὰ παραιτηθῆ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;

Next Article

Η ακολουθία του αγιασμού από τον Αρχιεπίσκοπο με ευχές για τη νέα σχολική χρονιά