Διατὶ ἀνέχονται οἱ ἡγέται τῆς Ὀρθοδοξίας τὰς βλασφημίας Βαρθολομαίου;

Share:

Τό ἱστορικό καὶ ἀγωνιστικὸ φύλλο «Χριστιανικὴ ΣΠΙΘΑ» ἀρ. φύλ. 777 Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2022 σχολίασε ὡς ἑξῆς τὶς φρικώδεις ἀνωτέρω δηλώσεις τοῦ Βαρθολομαίου: «Μόνο ἕνας μασόνος ὑποστηρίζει τὴν σχετικότητα μὲ τόσο ἐκκωφαντικὸ τρόπο. Τὴν ἀρχικὴ φρίκη, ποὺ δημιουργεῖται στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν μὲ αἰτία τὶς δαιμονόπνευστες αὐτὲς δηλώσεις, τὴ διαδέχεται ταχέως ἡ ἀγανάκτηση. Ναί, ἡ ἀγανάκτηση! Ἀγανάκτηση γιατί ἕνας κορυφαῖος ἐκκλησιαστικὸς ἀξιωματοῦχος μὲ τὶς θέσεις ποὺ ἀνερυθρίαστα ὑποστηρίζει – ἐξυπηρετεῖ τὴ στοχοθεσία τοῦ σατανᾶ. Ἀγανάκτηση γιὰ τὴ στάση τῶν ἄλλων “προκαθημένων” ποὺ τὸν ἔχουν ἀφήσει ἀσύδοτο νὰ κακοποιεῖ βάναυσα τὴν ἀλήθεια ἀντὶ νὰ τὸν καταστήσουν κανονικῶς ὑπόδικο, ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς ἱεροκανονικὲς ἐπιταγές. Ἀγανάκτηση γιὰ τὴ στάση τῶν “νεοχωριτῶν”, Ἑλλαδιτῶν μητροπολιτῶν ποὺ τὸν ὑποδέχονται μὲ τιμὲς καὶ τὸν ἐπαινοῦν σκανδαλωδῶς. Ἀγανάκτηση καὶ γιὰ κάποιες μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ ἔχουν καταστεῖ ὑποχείρια τοῦ Φαναρίου. Τί δὲ νὰ ποῦμε καὶ γιὰ κάποια ἱστολόγια καὶ “πρακτορεῖα ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων” ποὺ τὸν λιβανίζουν μέρα-νύκτα; Ποῦ καταντήσαμε ἀλήθεια; Ποῦ μᾶς ἔχει ὁδηγήσει ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸ Ὀρθόδοξο Δόγμα καὶ ἡ ἐπάρατη σκοπιμότητα;»! Νὰ ἀναφέρουμε πὼς κακόδοξοι μεγαλόσχημοι κληρικοὶ ὑπῆρχαν πάντα καὶ μάλιστα μεγάλοι αἱρεσιάρχες, ἀλλὰ ὅμως λειτουργοῦσε ἡ ἐκκλησιαστικὴ αὐτοσυνειδησία. Ὑπῆρχαν ὁμολογητὲς ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες, οἱ ὁποῖ­οι κινητοποιοῦνταν, ἤλεγχαν τοὺς αἱρετίζοντες ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες καὶ ὅταν αὐτοὶ ἐνέμεναν στὴν αἵρεσή τους, τοὺς καθαιροῦσαν. Δυστυχῶς στὶς μέρες μας ἐξέλειπε αὐτὴ ἡ πρακτική. Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Ἐπίσκοποι καὶ λοιποὶ κληρικοὶ κακοδοξοῦν καὶ οὐδείς ἐνδιαφέρεται νὰ τοὺς ἐλέγξει, νὰ τοὺς συνεφέρει καὶ νὰ τοὺς παραπέμψει γιὰ συνοδικὸ ἔλεγχο, πολλῷ δὲ μᾶλλον γιὰ καθαίρεση! Δυστυχῶς!

Previous Article

Δήλωσις διά τόν αὐξανόμενον κύκλον βίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους

Next Article

Φοβερόν: Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἀρνεῖται τὴν ἀπολυτότητα τῆς θείας Ἀποκαλύψεως!