Διατὶ ἀπηξιώθη ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κοινωνίαν;

Share:

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμένου σχολίου μας, ὁ δημοσιογράφος κ. Γ. Παπαθανασόπουλος, ἀποκαλύπτοντας, μὲ στοιχεῖα, τὴν ἀπαξίωση τῶν θεσμῶν ἀπὸ τοὺς ἕλληνες πολίτες, κάνει εἰδικὸ λόγο γιὰ τὴν ἀπαξίωση τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐξηγεῖ τοὺς λόγους. Ἔγραψε: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς, ἔχει χάσει τὸν ἱεροπρεπῆ, ἁγιαστικὸ καὶ σωτηριώδη χαρακτήρα της. Ἂν δεῖ κανεὶς τὰ δελτία Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀναφέρονται μόνο σὲ ἐπισκέψεις ποὺ δέχεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, σὲ ἐκδηλώσεις ποὺ συμμετέχει, σὲ θεμέλιους λίθους ἢ σὲ ἐγκαίνια ποὺ παρίσταται, σὲ πράξεις ἀλληλεγγύης. Λείπει ἡ μυστηριακὴ ζωή, ὁ λόγος παρηγορίας, τὸ μήνυμα ὅτι δευτερεῦον εἶναι τὸ ἔργο προνοίας καὶ οἱ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις. Καὶ ἡ συμφωνία καὶ ἡ σύμπλευση τοῦ Μακαριωτάτου μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα ἀκόμη περισσότερο σκανδάλισε τὸν πιστὸ λαό, ἰδιαίτερα στὸ θέμα τῆς Μακεδονίας. Ἀλλὰ καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μὲ τὰ ὅσα πράττει σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἐμπλοκή του στὸ μείζονος γεωπολιτικῆς σημασίας θέμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἔχει ἀπογοητεύσει πολὺ κόσμο» (Ἱστ. Ἀκτῖνες)! Νομίζουμε ὅτι ὁ κ. Γ. Παπαθανασόπουλος ἀκριβολογεῖ. Ἡ Ἐκκλησία μας, μαζὶ μὲ τὸ Στρατὸ ἀποτελοῦσαν στὸ παρελθὸν τὰ βασικὰ στηρίγματα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἡ Ἐκκλησία συγκέντρωνε ποσοστὰ πάνω ἀπὸ 80% τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἑλλήνων πολιτῶν πρὸς αὐτή. Δυστυχῶς στὶς μέρες μας αὐτὴ ἡ ἐμπιστοσύνη ἔπεσε στὸ 36%, ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ ἕνας στοὺς τρεῖς ἕλληνες δὲν ἐμπιστεύονται πιὰ τὴν Ἐκκλησία! Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι ἐθνικὴ τραγῳδία, γιὰ ἕνα δυσοίωνο μέλλον, τί εἶναι;

Previous Article

Ἀργολίδος: Ἡ γιόγκα δὲν εἶναι γυμναστική

Next Article

Μόνον ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» καί ἡ «Ἕνωση Ἀθέων» εἶναι ὑπέρ τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τά Θρησκευτικά, ὄχι τό ΣτΕ

Διαβάστε ακόμα