Διατὶ ἁλωνίζει ὁ κ. Πάϊατ;

Share:

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας

Ὑπάρχει ἢ δὲν ὑπάρχει στὴ Χώρα μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ καὶ Νόμιμος Ὑπουρ­γὸς σ’ αὐτό;
Τὸ ἐρώτημα ἑνὸς Ἕλληνος Πολίτου ἔρχεται ὕστερα ἀπὸ τὰ ὅσα γράφουν οἱ Ἐφημερίδες γιὰ τὸν Πρέσβυ τῆς Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος «ἁλωνίζει» ὅλη τὴ Χώρα καὶ δίνει ἐντολές;
Δὲν μοῦ λές, Κύριε ΥΠΕΞ, ἡ Χώρα μας εἶναι ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ τῆς Ἀμερικῆς καὶ ὁ Πρόξενός της καὶ ὁ Πρέσβυς της, δίνουν ἐντολὲς στὴν ἑκάστοτε Ἑλληνική Κυβέρνηση καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ ὑπουργοί του, σκύβουν τὸ κεφάλι καὶ λένε στὸν κ. ΠΑΪΑΤ «Πεκί Ἀφέντη;».
Στὸ ΥΠΕΞ δὲν ἔχουν χαρτὶ νὰ γράψουν καὶ νά στείλουν μία ΝΟΤΑ στὴν Ἀμερικὴ νὰ μᾶς «ξεβρωμίσουν» τὸν τόπο ἀπὸ αὐτὸν τὸν θρασὺ ὑπάλληλο τῆς Ἀμερικῆς στὸν τόπο μας, καὶ νὰ ζητήσουν νὰ μᾶς ἀδειάσει τὸν τόπο. Στὸ ΥΠΕΞ δὲν ὑπάρχουν ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ, ποὺ νὰ γνωρίζουν τὸ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπουν μία ξένη Χώρα νὰ ἐπεμβαίνει σὲ ἄλλη Χώρα;
Καὶ ἄλλοτε ἔγραψα καὶ ἔστειλα καὶ προσωπικὴ ἐπιστολὴ στὸν κ. Πρωθυπουργό, ἀλλὰ δὲν πῆρα ἀπάντηση, ζητῶντας του νὰ ἐπαναφέρει στὸ ΥΠΕΞ, τὸν ΜΟΝΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ τοῦ ΥΠΕΞ, ὅπως ἦταν πρὶν ἐπέλθει ἡ ΛΑΙΛΑΠΑ τῆς ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ καὶ ἐρωτῶ τὸν ΥΠΕΞ ἔχει ἐφαρμόσει τὸ Ἄρθρο 28 τοῦ Συντάγματος, ὅταν ἡ Ἀμερικὴ πρότεινε τὸν κ. ΠΑΪΑΤ, ὡς Πρέσβυ της, στὴ Χώρα μας; Καὶ εἰδικὰ τὴν Παράγραφο 3, τοῦ ἰδίου Ἄρθρου;.
Δὲν γνωρίζω ἂν ὁ τότε καὶ νῦν ΥΠΕΞ ἔχει νομικὲς γνώσεις καὶ γνωρίζει πῶς πρέπει νὰ γίνεται δεκτὸς ἕνας Πρέσβυς στὴν Χώρα μας, ἴσως νὰ γνωρίζουν οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ΥΠΕΞ, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νὰ εἶναι ὄχι μόνο Νομικοί, ἀλλὰ καὶ Ἕλληνες, ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς Πατρίδος μας.
Ἀφορμὴ γιὰ νὰ τὰ γράψω αὐτά, Κύριε Διευθυντά, μοῦ ἔδωσε τὸ Ἄρθρο τοῦ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στὴν ἔγκριτο Ἐφημερίδα σας τῆς 22ας Νοεμβρίου ἐ.ἔ, ὅπου ὁ κ. ΠΑΪΑΤ ἔδωσε ἐντολή, ναὶ μάλιστα ΕΝΤΟΛΗ νὰ ἀκυρωθεῖ ἡ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, γιὰ τὴν ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ καὶ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μὲ τὸ Ἐπιμελητήριο ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ στὴν ΚΡΙΜΑΙΑ, ὅπου ὁ Νέος ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ μᾶς ἔδωσε ἕνα παράδειγμα ἀντιστάσεων, ἐναντίον τοῦ ΚΑΚΟΥ καὶ τοῦ ΕΤΣΙΘΕΛΙΣΜΟΥ τῶν ὑπερεχόντων στὴν Ἐξουσία… Ἂς γίνει ὁ ΑΓΙΟΣ ἕνα παράδειγμα σὲ ὅσους εἶναι στὴν ἐξουσία, στὴν ΠΑΤΡΙΔΑ μας καὶ ἂς (μήπως θέλει μή;) ἀφήσουμε τοὺς Ἀμερικανοὺς νά μᾶς συμπεριφέρονται ὡς Προτέκτορές μας;

Previous Article

Ὁ Πανεπιστημιακὸς κ. Δ. Γόνης «ξεσκεπάζει» τὸν Κωνσταντινουπόλεως

Next Article

Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων για τη σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών

Διαβάστε ακόμα