Διατὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέχεται τὸν Σεβ. Δωδώνης;

Share:

Καταιγισμὸν ἀντιδράσεων προεκάλεσαν αἱ δηλώσεις τοῦ Σεβ. Δωδώνης εἰς τηλεοπτικὴν ἐκπομπὴν τοῦ «Σκάι» τῆς 2ας Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, ὡς ἀναφέρει ὁ ἐν λόγῳ σταθμὸς εἶπε:

««Δὲν κάθεται μία γυναίκα νὰ βιαστεῖ χωρὶς νὰ τὸ θέλει», εἶπε χαρακτηριστικά… «Ἂν ὁ ἐγκέφαλος τοῦ παιδιοῦ εἶναι ὅτι θὰ βγεῖ προβληματικό, τότε θὰ πρέπει νὰ ζητήσει τὴν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ δε­χθεῖ νὰ κάνει ἄμβλωση, ἀλλὰ μὲ (…) ἐπιστημονικὴ καὶ ὄχι μὲ χρηματικὴ ἐξασφάλιση τῆς ἀποφάσεως τοῦ γιατροῦ», εἶπε χαρακτηριστικά».

Τὰς δηλώσεις ἀναφορικὰ πρὸς τὸν βιασμὸν κατεδίκασε σύσσωμος ὁ πολιτικὸς κόσμος, δεικνύων παραλλήλως τὴν ὑποκρισίαν του σχετικῶς μὲ τὰς ἐκτρώσεις, καθὼς κατ’ αὐτὸν ὁ βιασμὸς εἶναι μὴ ἀποδεκτὸς, ἀλλὰ ὁ φόνος τοῦ ἐμβρύου θεμιτός! Ἑπτὰ γυναῖκες ἀπεφάσισαν ἐπίσης νὰ μηνύσουν τὸν Σεβασμιώτατον, ὡς ἀναφέρει ἡ ἱστοσελὶς «ekklisiaonline»:

««ΕΣΥ μᾶς κακοποιεῖς ΔΙΠΛΑ». Βάρβαρο νὰ σὲ κακοποιοῦν δύο φορές. Εἴμαστε γυναῖκες, μανάδες, κόρες, κάποιες ἀπὸ μᾶς ἔχουν ὑποστεῖ σωματικὴ καὶ λεκτικὴ βία, ἔχουμε βιώσει τὸν τρόμο, τὸν ρατσισμό. Σήμερα ἀντικρύσαμε τὸν ἴδιο τρόμο στὴν τηλεόραση. Στὸ πρόσωπο ἑνὸς μαυροντυμένου ἄνδρα ποὺ παριστάνει τὸν Ἱερέα. Πού ἡ Ἐκκλησία, στὴν ὁποία τόσο πολὺ πιστεύουμε, τὸν ἀνέχεται νὰ παριστάνει τὸν Ἱερέα. ΕΣΥ μᾶς κακοποιεῖς ΔΙΠΛΑ, τὰ λόγια σου χειρότερα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν βιασμό. Ὁ κήρυκας ἀγάπης γίνεται κήρυκας μίσους, προσπαθώντας νὰ κερδίσει λίγη δημοσιότητα. Γι’ αὐτὸ σὲ μηνύουμε, γιατί ΞΕΡΟΥΜΕ ὅτι οἱ δικοί σου δὲν θὰ σὲ τιμωρήσουν. Μαριάννα Πολιτίδου, Ἀναστασία Καρακατσάνη, Νίνα Χαιμαντᾶ, Ἀλεξάνδρα Τσαλίκη, Ἀναστασία Ὑφαντῆ, Παναγιώτα Μπενέκου, Ἀρίστη Σάρρα».

Πράγματι εἶχαν δίκαιον κα­θὼς ἡ ΔΙΣ ἐξέδωσε μὲν αὐστηράν ἀνακοίνωσιν, ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας συνεχίζει νὰ ἐπιβραβεύη τὸν Σεβασμιώτατον, τὸν διατηρεῖ εἰς προβεβλημένην θέσιν, διὰ νὰ συντονίζη τὸν λεγόμενον «θρησκευτικὸν τουρισμόν». Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθέν:

«Οἱ σημερινὲς δηλώσεις στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ «Σήμερα» στὸν ΣΚΑΪ τοῦ ἐφησυχάζοντος Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ συμμετοχὴ τῶν θυμάτων στὸ ἔγκλημα τοῦ βιασμοῦ τους εἶναι ἀπαράδεκτες, πολὺ περισσότερο γιὰ ὀρθόδοξο κληρικό, καὶ συλλήβδην προσ­βλητικὲς γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ εἰδικὰ τὶς γυναῖ­κες καὶ τὰ θύματα βιασμῶν. Τονίζεται ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος παρέστη στὴν ἐκπομπὴ ἐκπροσωπώντας τὸν ἑαυτό του καὶ ὄχι τὶς θέσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Οἱ δηλώσεις του γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα τοῦ βιασμοῦ, πέραν τῶν ἄλλων, ἀμαυρώνουν καὶ ἀδικοῦν κατάφωρα τὶς οὐσιαστικὲς πρωτοβουλίες καὶ τὸ ἀθόρυβο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…».

Κατόπιν τούτων ὁ Σεβασμιώτατος προσεπάθησε νὰ ἀνακαλέση δημοσίως, ἀλλὰ ἐπέτυχε νὰ καταστήση χειροτέραν τὴν κατάστασιν, δηλώνων ὅτι «δὲν ἀναθεωρεῖ». Τὰ ΜΜΕ τότε ὄχι μόνον ἤρχισαν νὰ ἐπαναφέρουν εἰς τὴν δημοσιότητα παλαιοτέρας δηλώσεις του περὶ προγαμιαίων σχέσεων εἰς ἄη­θες περιοδικόν, διὰ τὰς ὁποίας ἐκλήθη ἀπὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον, ἀλλὰ καὶ ὅτι πρὸ ὀλίγων μόλις ἐτῶν εἶχε καταφερθῆ κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Star Press» τῆς 5ης Σεπτεμβρίου 2022:

«Ὁ Μητροπολίτης ὅμως τὸ 2011 ἄνοιξε μέτωπο καὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, πού, ὅπως εἶχε γράψει, ἦταν «ἄβουλος, ἀνίκανος καὶ ἐπικίνδυνος πλέον», καὶ ζητοῦσε τὴν παραίτησή του. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Ἐλευθεροτυπία», σὲ ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἅγιος σέ… ἐφεδρεία», ὁ κ. Χρυσόστομος εἶχε μιλήσει γιὰ «νέα τρόικα τῆς Ἐκκλησίας», Στὸ ἄρθρο ἀναφερόταν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Δωδώvns εἶχε ἐξοργιστεῖ, καθὼς δὲν ἔγινε διευθυντὴς τοῦ Διορθόδοξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν ἀπάντηση, ὁ Μητροπολίτης Δωδώνης εἶχε ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «ἄγεται καὶ φέρεται δίχως ἐνεργὸ ρόλο στὰ δρώμενα τῆς ἐποχῆς» καὶ ὅτι δὲν διαθέτει ἀποφασιστικότητα καὶ ἦθος, χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ ἡγέτη».

Διερωτᾶται ὁ πιστὸς λαός: Πὼς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἔχει προκαλέσει πάλιν καὶ πολλάκις ἀπολαμβάνει ἀσυλίας; Πῶς παραμένει ἀτιμώρητος, ἐνῶ ἀνεκίνησε μὲ τὴν συμπεριφορὰ του γραφίδας ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν χωρισμὸν Ἐκκλησίας – Πολιτείας; Πῶς δὲν καλεῖται δι’ ἐξηγήσεις, ὅταν ἤδη μὲ τὰς δηλώσεις του ὑπενόμευσε τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἐγκυκλίου τῆς ΔΙΣ κατὰ τῶν ἐκτρώσεων; Πῶς ἀποφαίνεται ὅτι ἐπιτρέπεται ὁ φόνος, ἂν τὸ ἔμβρυο ἔχει κάποιο πρόβλημα; Τί «δεσμεύει» τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ ἀνέχεται ἀκόμη καὶ νὰ τὸν ὑβρίζη προ­σ­ωπικῶς;

Previous Article

Η Ιερά Σύνοδος για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Next Article

Περί προστασίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀποφυγῆς τῶν ἀμβλώσεων