Διαψεύδει ὁ Περιστερίου

Share:

Καταγγελίαι κατέφθασαν εἰς τὸν «Ο.Τ.» ὅτι συγκεκριμένος ἱ. ναὸς τῆς Ἱ. Μ. Περιστερίου ἔχει παραχωρηθῆ, ὥστε νὰ τελοῦν οἱ μουσουλμάνοι τῆς περιοχῆς τὰς καθιερωμένας τους προσευχάς, μὲ τὴν ἐπισήμανσιν μάλιστα ὅτι ὁ Μητροπολίτης ἔθεσεν ὡς ὅρον ἁπλῶς νὰ μὴ χρησιμοποιῆται τὸ ἱερὸν βῆμα. Ὁ «Ο.Τ.» πράττων τὸ δημοσιογραφικόν του καθῆκον ἐπεκοινώνησε μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Γρηγόριον, ὁ ὁποῖος διέψευσε κατηγορηματικῶς αὐτὰς τὰς καταγγελίας, τονίζων ἐπιπλέον ὅτι ἔχουν δεχθῆ ἀναλόγους ὀχλήσεις διὰ τὸ ἴδιον ζήτημα καὶ τὰ γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς του. Οἱ ἰσχυριζόμενοι ὅτι συμβαίνει τοιοῦτον ὑποχρεοῦνται νὰ καταθέσουν τὰ ὅποια στοιχεῖα τους, τόσον εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν καὶ τὴν ΔΙΣ, ὅσον καὶ εἰς τὰ μέσα ἐνημερώσεως, ὥστε νὰ μὴ πλανᾶται σπίλος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Previous Article

Η ενεργειακή κρίση σταματά τις αγρυπνίες στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Next Article

Η τραγική θέση της γυναίκας στο Ισλάμ