Διεστραμμένος ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἐπειδή ἐκήρυξε παναίρεσιν τόν Οἰκουμενισμόν;!

Share:

Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπερασπίζεται κανεὶς τὸν μεγάλον οἰκουμενιστὴν καὶ πάτρωνα τοῦ νῦν Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τὸν Χαλκηδόνος Μελίτωνα; Εἶναι δυνατὸν νὰ χαρακτηρίζεται διεστραμμένος ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος, ποὺ εἶχε χαρακτηρίσει τὸν οἰκουμενισμὸν ὡς παναίρεσιν; Ἡ Ἐκκλησία καθαιρεῖ ὅποιον εἰσάγει αἱρέσεις, ὅποιον παραβαίνει τοὺς Ἱ. Κανόνας, ἀλλὰ καὶ ὅποιον ὑπερμαχεῖ ὑπὲρ τῶν ποιούντων αὐτά. Ἰδοὺ τί ἀναφέρεται εἰς τὸ «Φῶς Φαναρίου» τῆς 13ης Μαρτίου 2021:

«Τότε μηνύθηκε καὶ ἔπρεπε “νὰ καθαιρεθῆ” ὁ Μελίτων. Σήμερα ζητοῦνται “καθαιρέσεις” ἀπό τούς …ἀπογόνους τοῦ Καντιώτη, γιὰ πολλοὺς ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου! Τὸ πρόσχημα τὸ ἴδιο: “ἡ κακοδοξία”, “ὁ οἰκουμενισμός” καὶ ἄλλα παρόμοια γελοιωδέστατα. Τί βαθιὰ ὑστέρηση γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, τόσα χρόνια τὸ ἴδιο σκηνικό;

Μὲ τὴν εὐκαιρία ἂς ἐπαναλάβω: Αὐτὸ ποὺ λέγεται “οἰκουμενισμός” ὡς “παναίρεσις” (sic) δὲν ὑπάρχει. Ὑπάρχει μόνο στὴ νοσηρὴ φαντασία κάποιων διεστραμμένων ποὺ θέλουν συν­εχῶς νὰ σπέρνουν ζιζάνια στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Κι ἂν κάποιοι σύγχρονοι, ἐνάρετοι καὶ ἁγιασμένοι θεολόγοι καὶ ποιμένες χρησιμοποίησαν τὸν ὅρο, αὐτὸ δὲ σημαίνει τίποτα. Δηλαδὴ δὲν ἐκφράζει τὴν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτὸ ποὺ ὑποτίθεται πὼς εἶναι ὁ “οἰκουμενισμός”. Τὰ περὶ “παναιρέσεως” εἶναι ἀστειότητες καὶ ἀθλιότητες μαζί».

Previous Article

«Ἡ Χάλκη δὲν θὰ ξανανοίξει»!

Next Article

Ὁ Τζὸ Μπάϊντεν συγκρίνει τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖον μὲ τὸν Χριστόν!