Δικάζονται Ἐπίσκοποι, διότι ὑπερησπίσθησαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν!

Share:

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ: ἡ ΔΙΣ στέλνει στὴν ἐκκλησιαστικὴ (ἴσως καὶ τὴν κοσμικὴ) δικαιοσύνη Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι διέπραξαν τὸ «ἔγκλημα» νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη, ἐφαρμόζοντας τὸν εὐαγγελικὸ λόγο: «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ.5,29)! Ὁ λόγος γιὰ τοὺς δύο ἡρωικοὺς καὶ ὁμολογητὲς Μητροπολίτες, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ καὶ Κυθήρων κ. Σεραφείμ, οἱ ὁποῖοι τόλμησαν νὰ ἀντιταχθοῦν στὴν μεταφορὰ τῆς Ἀναστάσεως κατὰ τὸ Μ. Σάββατο! Ἰδοὺ ἡ ἀνακοίνωσή της: «Ἡ Δ.Ι.Σ. προέβη σὲ μία ἐκτενῆ θεώρηση τῶν κατὰ τὴν παρελθοῦσα Πασχάλιο περίοδο συμπεριφορῶν καὶ πειθαρχίας τῶν παντὸς βαθμοῦ Κληρικῶν πρὸς τὶς Ἀποφάσεις Αὐτῆς τῆς Συνεδρίας τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2021, ὡς πρὸς τὴν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξέφρασε τὴν πικρία καὶ ἀποδοκιμασία Της γιὰ τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες, κατὰ τὶς ὁποῖες παρατηρήθηκαν ἐκ προθέσεως διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὶς ὁμόφωνες Συνοδικὲς Ἀποφάσεις. Γι’ αὐτὸ καὶ μετὰ πολλῆς θλίψεως ἀπεφάσισε νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων τὸν σχηματισμὸ φακέλλων καὶ τὴν ὑποβολὴ εἰσηγήσεων περὶ τῶν ἑπομένων ἐνεργειῶν Αὐτῆς σχετικῶς πρὸς τὶς ἐπιστολὲς καὶ λοιπὲς ἐνέργειες τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, μὲ τὶς ὁποῖες οἱ ἐν λόγῳ Ἀρχιερεῖς ἐξεδήλωσαν ἀπειθαρχία καὶ ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ συλλογικοῦ ὀργάνου διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρὸς τὴν ἔκτακτη διαδικασία τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐξαιτίας τῶν ὑγειονομικῶν περιορισμῶν»! Αὐτὴ καὶ ἂν εἶναι κατάντια!

Previous Article

To 9% των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα είναι μονογονεϊκά

Next Article

Άστοχα νομοθετήματα της Πολιτείας υπονομεύουν τα θεμέλια του οικογενειακού βίου

Διαβάστε ακόμα