ΔΙΣ ΚΑΙ ΠΕΘ ΣΥΜΠΛΕΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Share:

Σπουδαία ἀπόφασις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὰ Θρησκευτικά

Ἡ ΔΙΣ, ἡ ΠΕΘ καὶ ὅλοι οἱ νομοταγεῖς πολῖται ἀναμένουν ἡ Ὑπ. Παιδείας νὰ ἐφαρμόση τὴν ἀπόφασιν τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου. Παραθέτομεν τὸν δελτίον τύπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Συνῆλθε Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου καὶ σήμερα Τρίτη 1 Ὀκτωβρίου, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατὰ τὶς Συνεδρίες ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος:

Προέβη στὴν συμπλήρωση καὶ διόρθωση τῶν ὑπ’ἀριθμ. 1 καὶ 2 Κανονισμῶν τοῦ 1977, τοὺς ὁποίους παρέπεμψε στὴν Σεπτὴ Ἱεραρχία.

Ἀνανέωσε τὸν διορισμὸ τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννου στὴν θέση τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Συνεζήτησε ἐπὶ τῆς πορείας τοῦ ἔργου τοῦ Γραφείου τῆς Ἀντιπροσωπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἀνέθεσε στὴν Συν­οδικὴ Ἐπιτροπὴ Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων τὴν ἀνάληψη σχετικῆς πρωτοβουλίας.

Ἐνέκρινε τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἀθήνα ἀπὸ 4ης ἕως 10ης Μαΐου 2020, μὲ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία στὸν 21ο αἰώνα: Προκλήσεις καὶ Προοπτικές».

Ἐνέκρινε τὴν ὑποβληθεῖσα πρόταση τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως περὶ τῆς συγκλήσεως τοῦ ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μὲ κεντρικὸ θέμα: «Τὸ ἦθος καὶ ὁ χαρακτήρας τῆς λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τὸ ὁποῖο θὰ διοργανωθεῖ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Περιστερίου, ἀπὸ τῆς 21ης ἕως τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 2020.

Ἐνέκρινε τὴν ὑποβληθεῖσα πρόταση τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καὶ Δημογραφικοῦ Προβλήματος περὶ τῆς διοργανώσεως Διημέρου Συνεδρίου ἀπὸ τῆς 27ης ἕως τῆς 28ης Νοεμβρίου 2019 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, μὲ θέμα: «Ἡ θεολογία τοῦ Γάμου».

Ἐνέκρινε τὸ αἴτημα τῆς Παν­ελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων περὶ τῆς διεξαγωγῆς ἀπὸ 15ης ἕως 16ης Νοεμβρίου 2019 στὴν Ἀθήνα, Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα: «Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Παιδεία: Ἡ συμβολὴ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς καὶ τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ».

Τέλος, συνεζήτησε τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ θέματα τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ τρεχόντων ζητημάτων, ἐνέκρινε ἀποσπάσεις κληρικῶν καὶ ἔλαβε σχετικὲς ἀποφάσεις ἐπ’αὐτῶν.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἡ Δ.Ι.Σ. μετὰ ἀπὸ διαλογικὴ συζήτηση καὶ τὴν σχετικὴ ἐνημέρωση ἐπὶ τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ θέματος ὁμοφώνως ἀπεφάνθη ὅτι σέβεται πλήρως καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ εὑρίσκεται σὲ ἀναμονὴ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐν λόγω ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ εἶναι πάντοτε σὲ διάθεση συνεργασίας καὶ ἐπικοινωνίας γιὰ τὸ καλύτερο ἀποτέλεσμα τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν βάσει τῶν ὁριζομένων ἀπὸ τὸ Σύνταγμά μας».

Previous Article

Ἀντιδρᾶ ἡ «Κουτλουμουσιανὴ Σκήτη» εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Κων/λεως

Next Article

Μεγάλη εὐκαιρία ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ

Διαβάστε ακόμα