ΔΙΣ «μεῖζον κρῖμα λήψεται»

Share:

Οἱ συγκροτοῦντες τὴν ΔΙΣ θεωροῦν ὅτι εἶναι ὑπεράνω τοῦ θείου νόμου, ὥστε νὰ δέχωνται «ἀποφάσεις» τῶν ἀχειροτονήτων; Δὲν ἔχουν βαρυτάτην εὐθύνην διὰ τὸ σχίσμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν; Προφανῶς θεωροῦν ὑποχρέωσίν των νὰ συντάσσωνται μὲ αὐτὸν, μὲ τὸν ὁποῖον τοὺς ὑποδεικνύουν… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰς ἀποφάσεις τῆς 7ης Φεβρουαρίου 2022:

«ἡ Δ.Ι.Σ. ἐπικύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως καὶ ἀνεγνώσθη ἡ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 18/3.2.2022 Ἀναφορὰ τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφανίου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μὲ τὴν Ἀναφορὰ αὐτὴν ὁ κ. Ἐπιφάνιος ἐνημερώνει τὴν Δ.Ι.Σ. ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπεφάσισε ὅτι ἅπαντες οἱ ὑπὸ τὸν ἐφησυχάζοντα ἐν Κιέβῳ Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Κιέβου κ. Φιλάρετο (Ντενισένκο), κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἄνευ κανονικῆς ἐκλογῆς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύν­οδο Αὐτῆς ἀντικανονικῶς ἐκλεγέντες «ἀρχιερεῖς», συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἑλλάδι παλαιοημερολογιτικοῦ σχίσματος προερχομένων καὶ αὐτοπροβαλλομένων ὡς Ἀρχιερέων Αὐξεντίου Μαρίνη καὶ Δημητρίου (Χρυσοστόμου) Καλλῆ, καθηρημένου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ ἅπαντες οἱ ἀνήκοντες στοὺς ἐν Ἑλλάδι παλαιοημερολογίτες, οὐδεμία κανονικότητα ἀντλοῦν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ οὐδόλως καὶ ἐπ’ οὐδενὶ μποροῦν νὰ γίνουν δεκτοὶ σὲ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία.

Ἡ Δ.Ι.Σ., λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὶς συνεχεῖς ἀναφορὲς καὶ ἐκκλήσεις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου σχετικὰ μὲ τὶς ἀπειλὲς γιὰ τὴν χριστιανικὴ παρουσία στὴν πόλη Ἱερουσαλὴμ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἁγία Γῆ, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐπιθέσεων στὰ ἱερὰ προσκυνήματα καὶ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, δηλώνει ὅτι συμπαρίσταται ἐνεργῶς στὸν ἀγώνα τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου».

Previous Article

Η Ιερά Σύνοδος περί του αυτοπροβαλλομένου ως «Μητροπολίτη» Μαριουπόλεως Χρυσοστόμου

Next Article

Εόρτιο μήνυμα της Ιεράς Συνόδου προς τους μαθητές για τους Τρείς Ιεράρχες