Διώκονται δύο ἀντὶ δεκαπέντε;

Share:

Εἰς τουλάχιστον 15 ἔχει ἀνέλθει ὁ ἀριθμὸς τῶν Μητροπολιτῶν ὅπως κατέστη μέχρι στιγμῆς γνωστόν, ποὺ δὲν ὑπήκουσαν εἰς τὰς καινοφανεῖς ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ περὶ τῆς Ἀναστάσεως. Παραθέτομεν νέας πληροφορίας ἀπὸ ἄρθρα τοῦ δημοσιογράφου κ. Γ. Παπαθανασοπούλου, ποὺ ἐστάλησαν εἰς τὸν «Ο.Τ.» τὴν 10ην καὶ 13ην Μαΐου 2021:

«Ἡ πικρία ἦταν προφανὴς σὲ κλῆρο καὶ λαό. Πολλοὶ Μητροπολίτες καὶ πρεσβύτεροι ἔδειξαν ἀνυπακοὴ στὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ, ὑπακούοντας στοὺς Κανόνες καὶ στὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ Παράδοση καὶ τέλεσαν κανονικὰ τὸν Ὄρθρο. Οἱ Συνοδικοὶ Μητροπολίτες ἐξετέθησαν ἀνεπανόρθωτα στὸν πιστὸ λαό. Οὐδείς πάντως ἕως σήμερα παραιτήθηκε ἐκ λόγων εὐθιξίας καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ τί ἄτοπο ἔπραξε.

Μεταξὺ ὅσων ἐπέδειξαν ἀνυπακοὴ στὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ ἦσαν καὶ οἱ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ Κηφισίας Κύριλλος καὶ Γλυφάδας Ἀντώνιος. Αὐτοὶ ἂν καὶ συμφώνησαν στὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ – ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἀπόφαση ἦταν ὁμόφωνη – τέλεσαν τὸν Ἀναστάσιμο Ὄρ­θρο. Ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας ὅλον κανονικά, ὁ δὲ Μητροπολίτης Γλυφάδας μὲ δική του Ἐγκύκλιο διευκρίνισε στοὺς ἐφημερίους τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας νὰ τελεσθεῖ ἐν συντομίᾳ ὁ Ὄρθρος, μὲ τὸ ψάλσιμο τῶν Καταβασιῶν καὶ τοῦ Ἐξαποστειλαρίου καὶ ἔδειξε ἀνοχὴ σὲ ὅσους κληρικοὺς τέλεσαν κανονικὰ ὅλο τὸν Ὄρθρο.

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὁ στενὸς φίλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, Μητροπολίτης Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρος ἔδωσε ἐντολὴ νὰ γίνει ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως τὸ Σάββατο στὶς 9 μ.μ., ἀλλὰ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα… Τὸ ἴδιο πρόγραμμα μὲ τὸν Μητροπολίτη Μαντινείας ἀκολούθησε καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ. Ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας τήρησε τὸ τοπικὸ ἔθος καὶ τέλεσε τὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία λίαν πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα… Στὴ Μητρόπολη Κορίνθου κληρικοὶ ξεκίνησαν τὴν παννυχίδα στὶς 8 μ.μ., ἀλλὰ τέλεσαν στὴ συνέχεια κανονικὰ τὸν Ὄρθρο καὶ τὴ Θεία Λειτουργία. Ἀκόμη καὶ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν πολλοὶ κληρικοὶ τέλεσαν κανονικὰ τὸν Ὄρθρο. Ὁρισμένοι ποὺ δὲν τὸν τέλεσαν, ἀκολουθώντας τὴν ἐντολὴ τῆς ΔΙΣ, αἰσθάνθηκαν τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπολογηθοῦν στὸ Ἐκκλησίασμα, ἀνάγκη ποὺ δὲν αἰσθάνθηκαν οἱ Συνοδικοὶ Μητροπολίτες Βεροίας, Ἄρτης, Γουμενίσσης, Ξάνθης, Ἰλίου, Νέας Ἰωνίας.

…παραβίασαν τὴν Ἐγκύκλιο καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀκόμη. Μεταξὺ αὐτῶν… οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς, Σάμου, Παροναξίας. Πρὸς τιμήν του καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος… Τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη σαφέστερα στὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα τοῦ Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου…».

Previous Article

Διατὶ δὲν συγκαλεῖται ἡ Ἱεραρχία;

Next Article

«Τί συμβαίνει; Τί πάθαμε;»