Διώχνουν τήν κανονική Ἐκκλησία τοῦ Κιέβου ἀπό τήν Λαύρα τῶν Σπηλαίων

Share:

Επιστολή προς την Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου απέστειλε το Υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας, με την οποία ζητά την παύση της σύμβασης με την Εκκλησία της Ουκρανίας (υπό τον Μητροπολίτη Ονούφριο) που αφορά την χρήση λατρευτικών κτιρίων και της υπόλοιπης περιουσίας στους χώρους του μουσείου.

Στις 10 Μαρτίου 2023, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία έλαβε προειδοποίηση από το Εθνικό μουσείο «Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου» που εκπροσωπείται από τον αναπληρωτή διευθυντή Αλεξάντρ Ρούντνικ, με την οποία ζητά την παύση της σύμβασης με την Εκκλησία της Ουκρανίας (υπό τον Μητροπολίτη Ονούφριο) που αφορά την χρήση λατρευτικών κτιρίων και της υπόλοιπης περιουσίας στους χώρους του μουσείου. Η προειδοποίηση του μουσείου αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.

Στην επιστολή, ο Ρούντνικ αναφέρεται στο Διάταγμα του Προέδρου της Ουκρανίας αριθ. 820/2022 «Περί αποφάσεων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από 1η Δεκεμβρίου 2022 “Περί ορισμένων πτυχών των δραστηριοτήτων θρησκευτικών οργανώσεων στην Ουκρανία και την εφαρμογή προσωπικών ειδικών οικονομικών και άλλων περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων)”».

Στις 23 Δεκεμβρίου 2022, με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας αριθ. 1416 δημιουργήθηκε μια διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για την προετοιμασία προτάσεων και συστάσεων για την οργάνωση της υλοποίησης ορισμένων εργασιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων στην Ουκρανία, η οποία κατά τη διάρκεια των εργασιών της διαπίστωσε παραβίαση των όρων της Συμφωνίας για τη χρήση της κρατικής περιουσίας από την UOC.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διυπηρεσιακή Ομάδας Εργασίας και την επιστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Πολιτικής Πληροφόρησης της Ουκρανίας από 9 Μαρτίου 2023 αριθμ. 06/34/2234-23, βάσει της ρήτρας 8.1. της Συμφωνίας, το Μουσείο προειδοποιεί για τον τερματισμό της Συμφωνίας από τις 29 Μαρτίου 2023», αναφέρεται στην προειδοποίηση.

Η UOC αναφέρει ότι πρέπει να εγκαταλείψει τη Λαύρα του Κιέβου μέχρι τις 29 Μαρτίου 2023. Μετά από αυτό, στη Λαύρα θα λειτουργήσει επιτροπή μεταβίβασης και παραλαβής κρατικής περιουσίας.

Όπως ανέφερε η ΕΟΔ, στον Ιστό εμφανίστηκαν ανακοινώσεις που προσκαλούσαν τους κατοίκους του Λβιβ στη «λειτουργία» του Επιφάνιου Ντουμένκο στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου στις 12 Μαρτίου, την ημέρα Σύναξης των οσίων των Σπηλαίων.

spzh.news
Previous Article

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τη θ. λειτουργία στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

Next Article

Μητρ. Κλήμης: Ἡ ἀπαίτηση ἐκκένωσης τῆς Λαύρας εἶναι παράνομη