Διὰ τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας

Share:

Διὰ τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας

κ. Νίκη Κεραμέως

Ἀξιότιμη Κυρία Ὑπουργέ,

Νὰ σᾶς συγχαροῦμε, πρωτίστως, γιὰ τὴν ἐκλογή σας καὶ τὴν ἐν συνεχείᾳ ὑπουργοποίησή σας στὸ πιὸ εὐγενές, σημαντικὸ καὶ σπουδαῖο, ἀλλὰ καὶ «ἁμαρτωλὸ» Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.

Θὰ περιμέναμε, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων σας, νὰ μὴ εἶστε ἡ συνέχεια τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ἀλλὰ νὰ διορθώσετε τὰ κακῶς κείμενα (ἀντορθόδοξα καὶ ἀντεθνικὰ) καὶ νὰ θέσετε σὲ ἐφαρμογὴ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὕλη καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ ἀντίκειται πρὸς τὸ Σύνταγμα, ὡς ἔχει σήμερα.

Ἐπίσης, ἀντὶ νὰ διατηρήσετε στοὺς τίτλους τῶν Ἀπολυτηρίων τοῦ Λυκείου σημαντικά, ἀπὸ ἐθνικῆς πλευρᾶς, στοιχεῖα, ὅπως λ.χ. τὸ θρήσκευμα καὶ τὴν ἰθαγένεια, ἐσεῖς τὰ διαγράψατε, κρατώντας χειρότερη στάση ἀπὸ τὸ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, πού, ἄν δὲν ἀπατῶμαι, ἄφηνε στὴν προαίρεση τοῦ καθενὸς νὰ τὰ ἀναγράψει ἤ ὄχι.

Προσέξατε, ὅμως, γιατὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ «οὐ ψεύδεται». Ἔτσι, ἄν ἐσεῖς ἔχετε τὴ δυνατότητα νὰ διαγράψετε τὰ ὡς ἄνω προμνημονευθέντα στοιχεῖα καὶ νὰ διατηρήσετε τὸ ἀντορθόδοξο θρησκειολογικὸ περιεχόμενο τοῦ Μ.τ.Θ. (ποὺ εἶναι καὶ ἀντισυνταγματικό), ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν «συντρίψει ὑμᾶς ὡς σκεύη Κεραμέως» (ἀπὸ τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τῆς Μ. Πέμπτης ἑσπέρας). Ἡ ἱστορία διδάσκει.

Μὲ τὴν προσήκουσα τιμή

Παῦλος Ἀθ. Παλούκας

Ἐπιτ. Σχολ. Σύμβουλος Δ.Ε.

Previous Article

Πρώτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Next Article

ΜΥΘΟΣ ΟΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ

Διαβάστε ακόμα