Διὰ χειρὸς ἀρχισιωνιστοῦ

Share:

Ὁ π. Ἀλ. Καρλοῦτσος ἠσπάσθη τὴν χεῖρα τοῦ κ. Μπάιντεν, ὅταν τοῦ ἔδωσε τὸ μετάλλιον τῆς Ἐλευθερίας, τὸ ὁποῖον ἀπονέμεται εἰς ὅσους συμβάλλουν «στὴν ἀσφάλεια ἢ στὰ ἐθνικὰ συμφέροντα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, στὴν παγκόσμια εἰρήνη ἢ σὲ ἄλλες σημαντικὲς δημόσιες ἢ ἰδιωτικὲς προσπάθειες». Ὁ νοῶν νοεῖτο. Παρεθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ συν­έντευξιν τοῦ βραβευθέντος εἰς τὸ πρακτορεῖον «ΑΠΕ-ΜΠΕ» τῆς 10ης Ἰουλίου 2022:

«Ἕνας, λοιπόν, ποὺ σήμερα βρίσκεται στὸν Λευκὸ Οἶκο, γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἀπὸ ἕνα Ἀμερικανὸ πρόεδρο, καὶ πόσο μᾶλλον ἀπὸ τὸν Τζὸ Μπάιντεν ποὺ εἶναι στενὸς φίλος, νιώθει σίγουρα ἕνα αἴσθημα ταπεινοφροσύνης… τὸν Μπάιντεν τὸν εἶχα γνωρίσει ἀπὸ τὸν Μάνατο καὶ ἀπὸ ἕνα Ἕλληνα δικηγόρο ποὺ φοράω σήμερα τὰ δικά του μανικετόκουμπα ποὺ μοῦ τὰ ἔχει δώσει, τὸν Τὲντ Θεόφιλο, o ὁποῖος μοῦ εἶπε τὸ 1988 θέλω νὰ γνωρίσεις καὶ νὰ ὑποστηρίξεις τὸν Τζὸ Μπάιντεν. Τοῦ λέω ἔχω τὸν Δουκάκη, ἔχω καὶ τὸν Μπούς, ποιὸν νὰ προλάβω νὰ πρωτοστηρίξω; Καὶ ἔτσι αὐτὸς κανόνισε νὰ ἀνταμώσουμε καὶ νὰ προσπαθήσω νὰ βοηθήσω τὸν Τζὸ Μπάιντεν τὸ 1988… Εἶχα τὸν Γιάννη τὸν Νεγρεπόντη. Εἶχαν τὸν Πὸλ Σαρμπάνη καὶ τὸν Γιάννη τὸν Μπραδήμα… Ὅταν αὐτοὶ ἦταν ὑποψήφιοι, ἐγὼ πήγαινα πάντα στοὺς φίλους μου, γιὰ νὰ μαζέψω χρήματα… Γιὰ ἐμένα ἦταν ἡ ταπεινοφροσύνη τοῦ Μπάιντεν, τοῦ Τζὸρτζ Χέρμπερτ Γουόκερ Μπούς, τοῦ Τζίμυ Κάρτερ καὶ τοῦ Ρόναλντ Ρέιγκαν… Ἐπιπλέον, τὸ μυαλὸ καὶ τὸ χάρισμα τοῦ Κλίντον καὶ τοῦ Ὀμπάμα, ἐνῷ στὸν νεότερο Μποὺς διέκρινα τὴν αὐθεντικότητά του. Ἦταν ἕνας πολὺ γνήσιος ἄνθρωπος».

Previous Article

Δρ. Σπύρος Σπυρέας: Αγωνιώ για το μέλλον της Εκκλησίας μας

Next Article

Τὸ Φανάρι ἀπαντᾶ μὲ τὴν βάπτισιν εἰς «Ραγκαβᾶ»;