Δι’ αὐτὸ δὲν θὰ κάνω τατουὰζ

Share:

Τοῦ κ. Ἰωάννου Κοτζάμπαση

Καὶ ἐντομίδας οὐ ποιήσετε ἐπὶ ψυχῇ ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν· ἐγὼ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Λευιτικὸν κεφ. 19, στίχ.28

Δὲν θὰ κάμετε ἐντομάς στὸ σῶμα σας, οὔτε θὰ χαράξετε γράμματα στὸ δέρμα σας. Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός σας.

Τί εἶναι τὸ τατουὰζ

Τὸ τατουὰζ ἢ δερματοστιξία ὅπως εἶναι καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ὀνομασία του, εἶναι ἕνα μόνιμο σημάδι ἢ σχέδιο ποὺ δημιουργεῖται στὸ δέρμα μὲ τὴν εἰσαγωγὴ εἰδικῶν χρωστικῶν οὐσιῶν στὴν ἐσωτερικὴ στιβάδα του, τὸ λεγόμενο κυρίως δέρμα ἢ χόριο. Τυπικά, ὁ τεχνίτης δημιουργίας τατουάζ, χρησιμοποιεῖ μία φορητὴ συσκευὴ, μὲ τὴν ὁποία μία ἢ περισσότερες μικρὲς βελόνες τρυποῦν ἐπαναλαμβανόμενα τὸ δέρμα, ἐγχέοντας μὲ κάθε τρύπημα μικροσκοπικὲς σταγόνες ἀπὸ τὴ χρωστικὴ οὐσία. Ἡ διαδικασία αὐτή, ποὺ γίνεται χωρὶς ἀναισθητικό, προκαλεῖ μικρὴ αἱμορραγία καὶ ἐλάχιστο, ἕως σοβαρὸ πόνο, ἀνάλογα μὲ τὸ ὅριο ἀντοχῆς κάθε ἀτόμου καὶ μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σώματος, ὅπου γίνεται τὸ τατουάζ.

Διατί κάνουν κάποιοι τατουάζ

Τὸ τελευταῖο διάστημα ὅλο καὶ περισσότεροι νέοι ,ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερης ἡλικίας ἄνθρωποι, ἐμφανίζονται μὲ διάφορες παραστάσεις σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ σώματος , τὰ κοινῶς λεγόμενα τατουάζ. Τὰ προηγούμενα χρόνια, τὰ τατουὰζ ἦταν «προνόμιο» τῶν ναυτικῶν ,τῶν φυλακισμένων καὶ ἀτόμων περιθωριακῶν, ποὺ ἤθελαν νὰ ἀποκαλύψουν τὴν ταυτότητά τους, σὲ ποιὰ ὁμάδα ἀνήκουν, τὶς πεποιθήσεις τους κ.ἄ. Σήμερα, παγκόσμια, ἀλλὰ καὶ στὴ χώρα μας εἰδικότερα, ἄτομα ἀπὸ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις προστρέχουν νὰ χαράξουν στὸ σῶμα τους διάφορες παραστάσεις, γιατί ἔχει γίνει πλέον μόδα.

Θὰ προσπαθήσουμε νὰ προσεγγίσουμε τὸ θέμα ἀπὸ δύο πλευρές: 1) ἀπὸ πλευρᾶς πνευματικῆς καὶ 2) ἀπὸ πλευρᾶς ἰατρικῆς.

Ἀκούγεται τὸ ἐρώτημα: εἶναι ἁμαρτία νὰ ἔχει κάποιος τατουάζ; Ὅπως παραπάνω ἀναφέρθηκε, δίνει ἐντολὴ ὁ Θεὸς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ συγκεκριμένα στὸ Λευιτικὸν κεφ. 19 στίχ. 28 νὰ μὴ κάνουμε ἐντομάς (ἐγχαράξεις) καὶ γράμματα στικτὰ δηλ. τατουὰζ στὸ σῶμα μας. Ὁ ἄνθρωπος, λόγῳ τοῦ ἑωσφορικοῦ ἐγωισμοῦ ποὺ τὸν ἔχει κυριεύσει, θέλει νὰ ὁρίζει μόνος του τὴ ζωή του καὶ κατ’ ἐπέκταση νὰ ἐνεργεῖ θεοποιώντας τὸν ἑαυτό του. Εἶναι βλασφημία κατὰ τοῦ Θεοῦ, ὅταν κάνουμε πράγματα πάνω στὸ σῶμα μας, ποὺ ὁ Θεὸς δὲν ἐπιτρέπει. Εἶναι σὰν νὰ λέμε στὸ Θεὸ «Θεέ μου, ἐσὺ δὲν ξέρεις πῶς νὰ μὲ κάνεις νὰ ἀρέσω εἴτε στὸν ἑαυτό μου, εἴτε στοὺς συν­ανθρώπους μου». Θεωρεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἤξερε πῶς νὰ μᾶς κάνει ἢ τοῦ τελείωσαν τὰ χρώματα καὶ εἶπε ὁ ἄνθρωπος νὰ διορθώσει τὸ Θεό. Κατάφερε ὁ διάβολος νὰ ξεγυμνώσει τὸν ἄνθρωπο καὶ περισσότερο τὴ γυναίκα καὶ στὸ γυμνὸ πλέον μέρος τοῦ σώματος νὰ πείσει, νὰ τὸ γεμίσει μὲ διάφορες παραστάσεις ,ποὺ μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς στέλνουν μηνύματα δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ μὲ ὑπονοούμενα σεξουαλικὰ καὶ προκλητικά. Ἔρχεται ὅμως τὸ Εὐαγγέλιο καὶ μᾶς λέει «οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται» Ματθ. κεφ. 18 . στίχ. 7

Κάποιοι ἄνθρωποι κάνουν τατουὰζ, γιὰ νὰ προκαλέσουν τὴν προσοχὴ τῶν ἄλλων. Κι’ αὐτὸ πάλι ἀπὸ ἐγωισμὸ, δηλ. κοιτάξτε ποιὸς εἶμαι, τί ἔχω ἐπάνω μου. Κάποιοι ἀπερίσκεπτα τὸ κάνουν ἀπὸ μόδα, ἐπειδὴ τὸ ἔχει κάνει κάποιος φίλος ἢ φίλη. Θέλουν νὰ ἔχουν τὴν ἴδια παράσταση, γιὰ νὰ δείξουν τὸ μέγεθος τῆς φιλίας τους. Καὶ θέτω τὸ ἐρώτημα: καὶ ποιὰ εἶναι ἡ μόδα στὸ κάτω – κάτω ποὺ πρέπει νὰ τρέχουμε ἀπὸ πίσω της; Εἶναι στ’ ἀλήθεια περίεργο, πὼς ὅταν ἐπιτάσσει κάτι ἡ μόδα τρέχουμε ἀμέσως νὰ τὸ ἀκολουθήσουμε καὶ ὅ,τι λέει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὁ Χριστὸς δὲν δίνουμε τὴν παραμικρὴ σημασία. Αὐτὸ συμβαίνει διότι ζοῦμε γιὰ τὸν κόσμο, γιὰ τὸ τί θὰ πεῖ ὁ κόσμος, γιὰ τὸ τί θὰ πεῖ ὅμως ὁ Θεός, δὲν δίνουμε σημασία. Τὸ Θεὸ τὸν ἔχουμε γιὰ τὰ δύσκολα. Ὅταν ἔχουμε ζόρια, τότε τρέχουμε στὸ Θεὸ καὶ στὴν Παναγία καὶ ζητᾶμε νὰ μᾶς βοηθήσουν.

Τελευταῖα βλέπουμε καὶ σὲ μικρὰ παιδάκια ἀκόμη κολλημένα αὐτοκολλητάκια, ποὺ διαρκοῦν μία ἢ δύο ἡμέρες. Εἶναι μία κακὴ συνήθεια ποὺ τὸ παιδὶ συνηθίζει νὰ ἔχει στὸ κορμάκι του τὰ ψευτοτατουάζ, μὲ ἀποτέλεσμα ὅταν μεγαλώσει νὰ εἶναι ψυχολογικὰ ἕτοιμο νὰ κάνει καὶ τὸ μόνιμο τατουάζ, δίχως τὸν παραμικρὸ ἐνδοιασμό, γιατί τὸ θεωρεῖ φυσιολογικό.

Ὑπάρχει καὶ μία μερίδα ἀτόμων ποὺ χαράζουν στὸ σῶμα τους παραστάσεις μὲ τὸν Χριστό, τὴν Παναγία ἢ τὸν Σταυρό. Δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε αὐτό, διότι εἶναι πλάνη ἐκ δεξιῶν. Ἂν πράγματι ἀγαπᾶ κανεὶς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία θὰ πρέπει αὐτὸ νὰ φαίνεται ἀπὸ τὴ ζωή τους καὶ ὄχι νὰ τὸ δείχνουν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ποιοὶ εἶναι καὶ τί πιστεύουν. Ὁ πονηρὸς ἀκόμη καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο βάζει τοὺς ἀνθρώπους νὰ παραβαίνουν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν μαρτυρίες, ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν κάνει τατουάζ, ἔχουν περισσότερους αἰσχροὺς λογισμοὺς τοῦ κανονικοῦ. Ἀκόμη ὁμολογοῦν κάποιοι ὅτι, ὅταν εἶναι μόνοι, αἰσθάνονται πόνο ἀνερμήνευτο. Νὰ προσεγγίσουμε τὸ θέμα ἀπὸ ἰατρικὴ ἄποψη. Τί λένε διάφοροι ἐπιστήμονες, ἰατρικὰ κέντρα καὶ πανεπιστήμια.

Σκέψου πρὶν κάνης τατουάζ

Ἡ δερματοστιξία προϋποθέτει λύση τῆς συνεχείας τοῦ δέρματος, δηλαδὴ πληγή, καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν ἐπιπλοκές, λέει ὁ Δρ. Μᾶρκος Μιχελάκης, Δερματολόγος – Ἀφροδισιολόγος ἐξειδικευμένος στὴν Αἰσθητικὴ Δερματολογία Δερματοχειρουργική. Στὶς πιθανὲς ἐπιπλοκὲς περιλαμβάνονται:

– Ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις. Οἱ χρωστικὲς οὐσίες ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὰ τατουάζ, εἰδικὰ οἱ κόκκινες, οἱ πράσινες, οἱ κίτρινες καὶ οἱ μπλέ, μπορεῖ νὰ προκαλέσουν ἀλλεργικὴ δερματικὴ ἀντίδραση (π.χ. κνησμῶδες ἐξάνθημα) στὸ σημεῖο τῆς ἔγχυσής τους. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ ἀμέσως μετὰ τὸ τατουὰζ ἢ καὶ πολὺ καιρὸ ἀργότερα, ἀκόμα καὶ ἔπειτα ἀπὸ μῆνες ἢ χρόνια ὅπως συμβαίνει μὲ τὶς λεγόμενες ὄψιμες ἀντιδράσεις, ὅπως ἡ ὀξεῖα ἐκζεματώδης δερματίτιδα.

– Μολύνσεις. Ἂν δὲν τηροῦνται οἱ κανόνες ὑγιεινῆς, μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μόλυνση τῆς πληγῆς ἀπὸ μικρόβια, ὅπως ὁ σταφυλόκοκκος. Σὲ τέτοια περίπτωση μπορεῖ νὰ παρουσιαστοῦν συμπτώματα, ὅπως διόγκωση, πόνος, ἐρυθρότητα, κνησμός, πύον καὶ – σπανιότατα – εἰσβολὴ τῶν μικροβίων στὸ αἷμα, μὲ σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὸν ἄρρωστο. Οἱ μολύνσεις αὐτὲς ἀπαιτοῦν ἀντιβιοτικὴ θεραπεία, ἀλλὰ ἂν τὸ ὑπαίτιο μικρόβιο εἶναι ἀνθεκτικὸ στὰ ἀντιβιοτικὰ (ὅπως π.χ. ὁ πολυανθεκτικὸς χρυσίζων σταφυλόκοκκος), ἡ ἀντιμετώπιση εἶναι πολὺ δύσκολη.

– Ἄλλα δερματικὰ προβλήματα. Μερικὲς φορές, δημιουργοῦνται, γύρω ἀπὸ τὶς χρωστικές του τατουάζ,τὰ λεγόμενα κοκκιώματα. Πρόκειται γιὰ τοπικὲς συσσωρεύσεις κυττάρων τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ, ποὺ ὀφείλονται στὴν προσπάθειά του νὰ ἀπομακρύνει τὶς χρωστικές. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἐμφανιστοῦν χηλοειδῆ, δηλαδὴ δερματικὲς ὑπερπλασίες, ποὺ ὀφείλονται στὴν ὑπερβολικὴ ἀνάπτυξη ἰνώδους (οὐλώδους) ἱστοῦ.

– Μετάδοση νοσημάτων. Ἂν ὁ ἐξοπλισμὸς μὲ τὸν ὁποῖο γίνεται τὸ τατουὰζ δὲν ἔχει ἀπολυμανθεῖ σωστά, ὑπάρχει κίνδυνος μετάδοσης διαφόρων νοσημάτων, ὅπως τέτανος, ἡπατίτιδα Β, ἡπατίτιδα C, ἀκόμα καὶ HIV/AIDS.

– Ἐπιπλοκὲς στὴ μαγνητικὴ τομογραφία. Ἔχουν ὑπάρξει μερικὲς ἀναφορὲς γιὰ ἀνθρώπους μὲ μεγάλα τατουὰζ (ἢ μόνιμο μακιγιάζ), οἱ ὁποῖοι ἐκδήλωσαν διόγκωση ἢ ἔγκαυμα τοῦ δέρματος στὸ σημεῖο τοῦ τατουάζ, ὅταν ἔκαναν μαγνητικὴ τομογραφία. Ἔχουν ἐπίσης ὑπάρξει ἀναφορὲς γιὰ περιπτώσεις, ὅπου οἱ χρωστικές τοῦ τατουὰζ ἐπηρέασαν τὴν ποιότητα τῆς λαμβανόμενης εἰκόνας στὴν μαγνητικὴ τομογραφία. Ἡ αἰτία αὐτῶν τῶν ἐξαιρετικὰ σπάνιων ἀντιδράσεων δὲν εἶναι γνωστή, ἀλλὰ ἴσως ὀφείλονται σὲ ἀλληλεπίδραση μὲ τὰ μεταλλικὰ στοιχεῖα ὁρισμένων χρωστικῶν, εἰδικά τῆς μαύρης.

«Γενικά, οἱ ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὸ τατουὰζ δὲν εἶναι σπάνιες». «Πρόσφατη ἔρευνα τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου Langone τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης (Leger et al., 2015) ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Contact Dermatitis ἔδειξε ὅτι τὸ περίπου 6% τῶν ἀτόμων ποὺ κάνουν τατουὰζ ἐκδηλώνουν κάποιου εἴδους ἐξάνθημα, μόλυνση, σοβαρὸ κνησμὸ ἢ διόγκωση, ποὺ μερικὲς φορὲς κάνει τέσσερις ἢ περισσότερους μῆνες, γιὰ νὰ ὑποχωρήσει – καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις, ἀκόμα καὶ χρόνια. Ἐπίσης σὲ ἄλλες περιπτώσεις αὐτὲς οἱ ἐπιπλοκὲς ὑποχωροῦν μόνες τους ἢ μὲ ἁπλὰ μὴ στεροειδῆ ἀντιφλεγμονώδη ἢ ἀντιβιοτικά, καὶ σὲ ἄλλες χρειάζονται ἐπεμβατικὴ θεραπεία (π.χ. μὲ λέιζερ)».

Πολλὰ μελάνια τατουὰζ περιέχουν ἐπικίνδυνα βαρέα μέταλλα, φθαλικὰ ἅλατα καὶ ἀρωματικοὺς ὑδρογονάνθρακες. Ἀκόμη, πολλὰ μελάνια τατουὰζ περιέχουν βαρέα μέταλλα ποὺ ἔχουν συνδεθεῖ μὲ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ προβλημάτων ὑγείας, συμπεριλαμβανομένου τοῦ καρκίνου καὶ νευροεκφυλιστικῶν ἀσθενειῶν. Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα μέταλλα ποὺ βρίσκονται στὰ τατουὰζ εἶναι καὶ τὰ ἑξῆς: ὑδράργυρος, μόλυβδος, ἀντιμόνιο, βηρύλλιο , κάδμιο καὶ τὸ ἀρσενικό.

Ὁ ὑδράργυρος εἶναι μία νευροτοξίνη , ποὺ σημαίνει ὅτι ἔχει ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὸ νευρικὸ σύστημα. Μπορεῖ νὰ προκαλέσει βλάβη στὸν ἐγκέφαλο καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ σωματικὲς καὶ συναισθηματικὲς διαταραχές.

Ὁ Μόλυβδος παρεμβαίνει σὲ μία ποικιλία διεργασιῶν τοῦ σώματος καὶ εἶναι τοξικὸς γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ ὄργανα καὶ τοὺς ἱστοὺς τοῦ σώματος, συμπεριλαμβανομένης τῆς καρδιᾶς, τῶν ὀστῶν, τῶν ἐντέρων, τῶν νεφρῶν, τοῦ νευρικοῦ καὶ τοῦ ἀναπαραγωγικοῦ συστήματος. Σὲ σοβαρὲς περιπτώσεις, τὰ συμπτώματα δηλητηρίασης ἀπὸ μόλυβδο, κοινῶς μολυβδίαση, μπορεῖ νὰ περιλαμβάνουν ἐπιληπτικὲς κρίσεις, κῶμα καὶ θάνατο . Ἄλλα συμπτώματα, ποὺ συνήθως συνδέονται μὲ τὴν ἔκθεση στὸ μόλυβδο, περιλαμβάνουν κοιλιακὸ ἄλγος, σύγχυση, κεφαλαλγία, ἀναιμία καὶ εὐερεθιστότητα.

Τὸ Βηρύλλιο ἀναφέρεται ὡς καρκινογόνο τῆς πρώτης κατηγορίας Α EPA . Ἡ ἔκθεση σὲ αὐτό, μπορεῖ νὰ προκαλέσει τὴν χρόνια νόσο τοῦ βηρυλλίου, μία συχνὰ θανατηφόρα ἀσθένεια τῶν πνευμόνων.

Τὸ κάδμιο εἶναι ἕνα βαρὺ μέταλλο ποὺ ἐγκυμονεῖ σοβαροὺς κινδύνους γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία, συμπεριλαμβανομένων τῶν νεφρῶν , τῶν ὀστῶν , καὶ τῶν πνευμόνων.

Τὸ ἀρσενικὸ εἶναι ἕνα γνωστὸ καρκινογόνο, καὶ οἱ νέες μελέτες ἔχουν ἐπίσης βρεῖ, ὅτι ἡ ἔκθεση σὲ ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀρσενικοῦ ὁδηγεῖ σὲ γενετικὲς βλάβες.

Τὸ Ἀντιμόνιο, ἔκθεση σὲ ἀντιμόνιο, μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἐρεθισμὸ στὰ μάτια, τὸ δέρμα καὶ τοὺς πνεύμονες. Καθὼς συνεχίζεται ἡ ἔκθεση, μπορεῖ νὰ προκύψουν πιὸ σοβαρὰ προβλήματα, ὅπως ἀσθένειες τῶν πνευμόνων, καρδιακὰ προβλήματα, διάρροια, σοβαρὸς ἔμετος καὶ ἕλκη στομάχου.

Οἱ φθαλικὲς ἑνώσεις , ὑδρογονάνθρακες καὶ ἄλλες ἐπικίνδυνες ἑνώσεις στὸ μελάνι τῶν τατουάζ.

Πολλὰ μελάνια τατουὰζ περιέχουν ἐπικίνδυνες φθαλικὲς ἑνώσεις καὶ ὑδρογονάνθρακες. Οἱ φθαλικὲς ἑνώσεις, ποὺ περιέχονται ἐπίσης σὲ πολλὰ καλλυντικὰ προϊόντα ποὺ θεωροῦνται μὴ ἀσφαλῆ ἀπὸ τὴν Περιβαλλοντικὴ Ὁμάδα Ἐργασίας, ἔχει ἀποδειχθεῖ, σὲ μελέτες ποὺ ἔγιναν σὲ ζῷα, ὅτι μποροῦν νὰ βλάψουν τὸ συκώτι, τὰ νεφρά, τοὺς πνεύμονες καὶ τὸ ἀναπαραγωγικὸ σύστημα. Τὰ μαῦρα μελάνια τατουὰζ συχνὰ εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ προϊόντα ποὺ περιέχουν πολυκυκλικοὺς ἀρωματικοὺς ὑδρογονάνθρακες (PAH) . Μεταξὺ τῶν PAH στὰ μελάνια εἶναι τὸ βενζο (α) πυρένιο, μία ἕνωση ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Προστασίας τοῦ Περιβάλλοντος ὡς «μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἰσχυρὲς καὶ καλὰ τεκμηριωμένες καρκινογόνες οὐσίες τοῦ δέρματος».

Ἔρευνα τοῦ καθηγητῆ Δερματολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κοπεγχάγης, Γιόργκεν Σέραπ, ἔδειξε ὅτι, σὲ 13 ἀπὸ τὰ 21 πιὸ δημοφιλῆ μελάνια γιὰ τατουὰζ ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν Εὐρώπη, περιέχονται καρκινογόνες χημικὲς οὐσίες, γεγονὸς ποὺ εἶχε ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ ἀπὸ παλαιότερες ἔρευνες, οἱ ὁποῖες ἀνέφεραν ὅτι τὸ μπλὲ καὶ τὸ πράσινο μελάνι περιέχουν, γιὰ παράδειγμα, κοβάλτιο, τὸ κόκκινο, ὑδράργυρο καὶ τὸ μαῦρο, βενζοπυρένιο, οὐσία ποὺ ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι προκαλεῖ καρκίνο τοῦ δέρματος στὰ ζῷα. Ἂν δὲν ἔχετε ἤδη ἕνα τατουὰζ , ἡ καλύτερη συμβουλὴ εἶναι νὰ μὴ κάνετε κανένα. Μετὰ καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς πληροφορίες πιστεύω πὼς δύσκολα θὰ ἀποφασίσει κανεὶς νὰ κάνει τατουάζ. Μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου πολλοὶ συνάνθρωποί μας, ποὺ ἔκαναν τατουάζ, ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία νὰ τὸ ἀφαιρέσουν εἴτε διότι δὲν τοὺς ἐκφράζει πλέον, εἴτε διότι ὅταν πρόκειται νὰ βροῦν δουλειὰ καὶ ἐμφανίζονται μπροστὰ στὸ μέλλοντα ἐργοδότη αἰσθάνονται ἀμηχανία ἢ καὶ ντροπὴ ἀκόμη. Γιὰ τὴν ἀπόφασή τους νὰ κάνουν τατουάζ, ἴσως γίνει αἰτία νὰ μὴ τοὺς πάρουν στὴ δουλειά, λόγω τῆς ἐμφάνισης. Ἄλλοι θέλουν νὰ τὸ ἀφαιρέσουν, διότι τὸ δέρμα γηράσκει καὶ ἡ παράσταση παραμορφώνεται καὶ φαίνεται κάτι ἄσχημο.

Ἂς παραμείνουμε, ὅπως μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός. Ὅσο πιὸ ἁπλοὶ εἴμαστε, τόσο περισσότερο ἀρέσουμε στὸ Θεό. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ζητούμενο νὰ ἀρέσουμε στὸ Θεὸ καὶ ὄχι στοὺς ἀνθρώπους. Ἔχουμε γιὰ παράδειγμα τὴν Παναγία μας, καὶ τοὺς ἁγίους μας γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐμφάνισή μας.

Ποιὸν τελικὰ θὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστό ἢ τὴ μόδα; Ἐπειδὴ κάποιοι θέλουν νὰ προβάλλουν μέσα ἀπὸ τὴ μόδα διάφορα σύμβολα καὶ ἐπιθυμίες τοῦ σατανᾶ, ἐμεῖς πρέπει νὰ τὰ υἱοθετήσουμε; Ὁ τέλειος στολισμὸς εἶναι ὅπως μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός. Ἐπεμβάσεις κάνουμε στὸ σῶμα μας μόνο γιὰ θέματα ὑγείας.

ΠΗΓΕΣ

Οἱ καθηγητὲς Μπὸμπ Χάλεϊ καὶ Πὸλ Φίσερ τοῦ University of Texas Southwestern. Ἡ Linda Katz, ὑπεύθυνη τοῦ τομέα Καλλυντικῶν τοῦ FDA. Ὁ καθηγητὴς Δερματολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κοπεγχάγης, Γιόργκεν Σέραπ.

Previous Article

Ἡμερὶς μὲ θέμα: «Ὁ Ὅσιος Γέροντας Σίμωνας Ἀρβανίτης»

Next Article

Στον ΟΑΣΕ τέθηκε η αλβανική επιθετικότητα κατά του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού

Διαβάστε ακόμα